Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Enterobacter, Serratia, Edwardsiella

No description
by

Drilon Ahmetaj

on 13 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Enterobacter, Serratia, Edwardsiella

Mbretëria: Bacteria
Filum: Proteobacteria
Klasa: Gammaproteobacteria
Rendi: Enterobacteriales
Familja: Enterobacteriaceae
Gjinia: Enterobacter
Lloji: Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae
Veçoritë biokimike
- Laktozë pozitive
- Oksidazë negative
- Indol negative
- Ureazë variabile
- Katalazë pozitive
- Citrat pozitive
Morfologjia dhe identifikimi
- Baktere gram negative
- Forma shkopthore
- Anaerobe fakultative
- Jo sporëformuese
- Rritet në temperaturë 35-37°C
- Dimensionet: 1.2 deri 3 mikrometra gjatësi dhe 0.6 deri 1 mikrometer diametri
Klasifikimi Shkencorë
Karakteristikat biokimike
I përgjigjen karakteristikave të gjinisë Enterobacter
- liron hidrogjen gjatë fermentimit të laktozës
Morfologjia dhe identifikimi
- U zbulua në një spital, Belgjikë më 1980
- Jeton në zorrë të kafshëve gjakë nxehta dhe gjakë ftohta
- Përmes fecesit, dheut kalon në sistemin e ujërave tokësore.
- Anaerobe fakultative
- është mjaft rezistente ndaj antibiotikëve
- Prodhon kapsulë
Përdoret komercialisht për faktin se liron Hidrogjen gjatë fermentimit të laktozës

Sëmundjet
- Shfaqet tek infeksionet nosocomiale (të marra në spital)
- Shkakton infeksione opurtinistike
- Bakteremi, infeksione të rrugëve të poshtme respiratore, lëkurë, inde të buta etj.
Veçoritë biokimike
- Oksidazë negative
- Katalazë pozitive
- Karakteristikat tjera përputhen ne kuader te gjinisë
Morfologjia dhe identifikimi
- Është baktere gram negative
- Anaerobe fakultative
- Formë shkopi
- Ka flagjelë

Enterobacter
Enterobacter Aerogenes
Enterobacter cloacae
Enterobacter, Serratia dhe Edwardsiella
Sëmundjet
- Shkaktojnë infeksione opurtinistike tek personat me imunitet të kompremetuar.

- Më së shpeshti sulmojnë sistemin urinarë dhe atë respiratorë
Ndjeshmëria
1) Cefalepimë (gjeneratë e IV e Cefalosporineve

2) Imipenem (Karbapenem)

3) Aminoglikozide dhe kinolone
Diagnoza laboratorike
Rritet në terrene ushqyese me Trypticase Soy Agar (TSA) ku jep pamje të tillë
Ndjeshmëria:
Pjesa më e madhe janë të ndjeshme ndaj antibiotikëve të dizejnuar për këtë klasë, mirëpo për shkak se kanë laktamozën tregon se shumë shpejtë fitojnë rezistencë ndaj antibiotikëve standard dhe kështu kërkohet përdorimi I antibiotikëve të ndryshëm për t’iu shmangur sepsës.
Ndjeshmëri ndaj aminoglikozideve me spektër të gjërë dhe ndaj ceftazidimës si dhe cefepimesPrevenimi


Kryesore është higjiena në hapësirat spitalore.
Intervenimet kirurgjikale me mjete sterile.
Kujdes gjatë kateterizimit venoz.
Sinonime: Bacillus cloacae,enterobacter dissolvens
Rëndësia klinike
- Pjesëtare e florës normale të zorrëve dhe
- Zakonisht nuk është patogjen primar i sëmundjeve
Perdorimi dhe semundjet qe shkakton
- Përdoret në industri: për biodegradimin e eksplozivëve dhe në kontrollimin e sëmundjeve bimore
- Nganjëherë është e lidhur me infeksione të traktit respiratorë dhe të atij urinarë
- Në vitin 2012 është gjetur sipas një studimi një lidhje midis prezencës së Enterobacter cloacae dhe obezitetit.
Diagnostikimi laboratorik
- Në laborator rritet në temp. 30°C në agar apo 35°C në tryptic soy broth
Ndjeshmëria:
cefepim dhe gentamicin
Serratia
Klasifikimi shkencorë
Mbretëria: Bacteria
Filum: Proteobacteria
Klasa: Gammaproteobacteria
Rendi: Enterobacteriales
Familja: Enterobacteriaceae
Gjinia: Serratia
Llojet:
Serratia marcescens
, S. plymuthica, S. Rubidaea
Morfologjia dhe indentifikimi
- Baktere gram negative
- Anaerobe fakultative
- Formë shkopi
- Ka ngjyrë të kuqe (portokalli) nga pigmenti prodigiozinë
- Dallohet edhe përmes tri enzimeve unike: DN-aza, lipaza dhe xhelatinaza.
- Më së shpeshti gjindet në traktin respiratorë dhe atë urinarë tek të rriturit kurse tek fëmijët në sistemin gastrointestinal
- Shpesh gjindet në banjo dhe në vendet me lagështi
- Gjithashtu mund të gjindet në baltë, apo në pjesën subgjingjivale të dhëmbëve
Serratia marcescens
Faleminderit për vëmendjen
- Rritet në temperature të ndryshme prej 5-40 °C dhe në ph 5-9
Veçoritë Biokimike
Patogjeniteti

Njihet si një patogjen I cili sulmon njerëzit dhe shkakton infeksionet e fituara në spitale (HAI).

Mund të shkaktojë infeksione të ndryshme dhe në pjesë të ndryshme si:
- Sistemin Urinarë
- Sistemin Respiratorë
- Plagë
- Sy (konjuktivit, keratit, endophtalmit etj).

Në disa raste shkakton edhe endokardit, osteomielit, dhe meningjit.
Diagnoza laboratorike
Formojnë koloni mukoide dhe paraqiten në rradhë me ngrtije harkore. Mund të vërehet se të pranishme janë kolonitë e kuqe dhe të bardha si përgjigjje ndaj temperaturës në inkubatorë. Ky është një shembull shumë i mirë i ndikimit të temperaturës në ekspresionin fenotipik.
Ndjeshmëria dhe rezistenca
Cefepime, aminoglikozide
Pjesa më e madhe e shtameve të serratias janë rezistente ndaj një numri antibiotikësh për shkak të pranisë së faktorëve R (të cilët janë tipe të plazmideve me ndihmën e të cilave arrihet rezistenca ndaj p.sh ampicilinës, gjeneratës së pare të cefalosporineve etj,)
Për S. marcescens fillimisht nuk është menduar se shkakton sëmundje dhe ngjyra e kuqe të cilën e shfaqin është përdorur në eksperimente shkollore për të demonstruar rëndësinë e higjienës së duarve.
Edwardsiella
Klasifikimi shkencorë
Mbretëria: Bacteria
Filum: Proteobacteria
Klasa: Gammaproteobacteria
Rendi: Enterobacteriales
Familja: Enterobacteriaceae
Gjinia: Edwardsiella
Llojet: 1)
E. Tarda
, 2)E. Hoshinae, 3)E. Ictaluri
Edwardsiella tarda
2) E. hoshinae (një specie motile e cila e izoluar nga kafshët dhe njerëzit nuk do kishte prodhuar indol.
3) E. ictaluri, është një specie jo lëvizëse e cila nuk prodhon indol dhe paraqitet si patogjen I peshqve mace.
Morfologjia dhe identifikimi
Për here të pare u gjet tek gjarpërit, R. Sakazaki 1962
- Anaerobe facultative
- Formë shkopi me flagjela
- E vogël dhe motile
- Zakonisht gjindet tek kafshët, ujëtokësore, reptile dhe gjithashtu gjendet ne traktin tretës të gjarprinjëve dhe fokave, mund të gjindet edhe në moçale, baltë
- Tek njëriu gjindet në sis- urinarë, në gjak dhe feces.
Edwardsiella anguillimortifera
Veçoritë Biokimike
- Është glukozë pozitive, laktozë negative, nuk rritet në D-manitol apo D-sorbitol.
-Është oksidazë negative, katalazë pozitive.
- Nuk prodhon ureazë por ngjashëm me Salmonellën është në gjendje që në kushte laboratorike të gjenerojë sulfat hidrogjeni
Patogjeniteti
- Patogjen opurtinistë tek njerëzit
- Shkakton septiceminë e njohur ndryshe si edwardsielloza
- Shkakton gastroenterit dhe diarre
- Infeksioneve të përsëritshme tek disa kafshë brenda kopshteve zoologjike.
Ndjeshmëria dhe rezistenca
- Ampicillin, antifolates, chloramphenicol, ciprofloxacin, kanamycin, most β-lactams, and nitrofurantoin.
- Colistin, glikopeptide, lincosamides, streptogramins, and rifampin
Prevenimi
- Mënyra më e mire për t’u mbrojtur nga E.tarda është duke mos qëndruar në ujëra të kontaminuara dhe duke rritur nivelin e higjienës
Punoi:

Drilon Ahmetaj
- Jawetz Melnick&Adelbergs Medical Microbiology 26/E
- Medical microbiology, fourth edition by: Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, George S. Kobayashi, Michael A. Pfaller
- https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Edwardsiella_tarda
- http://academic.pgcc.edu/~kroberts/web/colony/colony.htm
- http://en.wikipedia.org/wiki/Edwardsiella
- https://modmedmicrobes.wikispaces.com/Enterobacter+aerogenes
- http://quizlet.com/6627306/enterobacter-aerogenes-flash-cards/original

Literatura :
Full transcript