Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Podstawy medycyny sądowej

No description
by

Eletariel Ari

on 7 July 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Podstawy medycyny sądowej

Dziękuję za uwagę
Wczesne zmiany pośmiertne
Późne zmiany pośmiertne
- AUTOLIZA - rozkład tkanek pod wpływem własnych enzymów
- GNICIE - jw. pod wpływem enzymów bakteryjnych
12-26h - "żabi" zielony brzuch
60-72h: rozdęcie gazami
Smugi dyfuzyjne -
dostanie się bakterii do krwioobegu (zielony kolor: hemoglobina+siarkowodór)
Definicje
Czynności na miejscu zbrodni:
1. Oględziny miejsca zdarzenia;
2. Dokładnego przeszukania miejsca zdarzenia;
3. Oględziny zwłok (jeśli miało miejsce morderstwo bądź samobójstwo);
4. Oględziny osób żywych przebywających w pobliżu miejsca zdarzenia;
5. Oględziny przedmiotów pozostawionych na miejscu zdarzenia;
6. Dokumentacja wyników oględzin.


Identyfikacja

Kryminalistyka
- nauka o taktycznych zasadach i sposobach oraz o technicznych metodach i środkach rozpoznawania, a także wykrywania prawnie określonych, ujemnych zjawisk społecznych, a w szczególności przestępstw i ich sprawców oraz udowadniania istnienia lub braku związku między osobami a zdarzeniami

Kryminologia
- zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał.

Medycyna sądowa
- dziedzina medycyny, wykorzystująca wiedzę z zakresu nauk lekarskich i nauk przyrodniczych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości; wiąże nauki medyczne z naukami prawnymi; obejmuje różnorodne działy, m. in. tanatologię (naukę o śmierci), traumatologię sądową (nauka o uszkodzeniach ciała), serohematologię sądową, seksuologię sądową i inne.

Antropologia sądowa
jest połączeniem nauki antropologii fizycznej i osteologii.


ŚMIERĆ
Klasyczna definicja śmierci: Całkowite zatrzymanie czynności krążenia i oddychania.
Obecnie jest niewystarczająca w świetle obecnej wiedzy medycznej (resuscytacja, intensywna terapia).

Obecnie śmierć mózgu jest decydującym kryterium stwierdzania zgonu.
Śmierć biologiczna mózgu
– czyli trwałe zatrzymanie czynności psychicznych, koordynacyjnych i regulacyjnych – to śmierć osobnicza – czyli stan decydujący o uznaniu człowieka za zmarłego.
W transplantologii decydujące znaczenie ma
śmierć pnia mózgu
. Po stwierdzeniu śmierci pnia mózgu kończy się obowiązek leczenia.

Kryteria śmierci pnia mózgu:
- chory jest w śpiączce
- sztucznie wentylowany
- rozpoznano przyczynę śpiączki,
- wykazano strukturalne uszkodzenie mózgu.

Rodzaje śmierci
• W zależności od czasu umierania:
- nagła
– wyznacznik: płynność krwi w zwłokach zwłaszcza w zatokach opony twardej (!) cecha ta determinuje
obfitość plam opadowych i ocieklin w narządach wewn. (płuca, wątroba, mozg, jelita) ,
- poprzedzona konaniem (agonią) =
powolna
– skrzepy krwi zwłaszcza w jamach serca (!)

• W zależności od przyczyny:
o Naturalna
– uwiąd starczy (przyczyny fizjologiczne), przyczyny chorobowe
 Śmierć powolna (choroby nowotworowe, zapalne)
 Śmierć nagła (zawał m. sercowego)
o Gwałtowna
(wskutek urazu; zabojstwo, samobojstwo, wypadek)
 Śmierć powolna (narastający krwiak nadoponowy po urazie)
 Śmierć nagła (powieszenie, przestrzał serca, ostre zatrucie)

CEL SEKCJI – USTALENIE:
a. czasu śmierci,
b. przyczyny śmierci,
c. rodzaju obrażeń z określeniem narzędzi od których powstały,
d. charakteru obrażeń i okoliczności w jakich mogły powstać,
e. udzielnie odpowiedzi na konkretne pytania prokuratury

Przebieg sekcji:
a. oględziny odzieży
b. oględziny zewnętrzne zwłok,
c. oględziny wewnętrzne zwłok
i. otwarcie jamy czaszkowej
ii. otwarcie jam opłucnowych
iii. otwarcie jamy brzusznej
- bladość zwłok (palor mortis),
- wysychanie pośmiertne (desiccatio p. mortem),
- oziębienie zwłok (frigor mortis),
- plamy opadowe (livores mortis),
- stężenie pośmiertne (rigor mortis).
a. najmniej charakterystyczna, bo może wystąpić za życia

b. występuje na skutek zatrzymania krążenia i opadania krwi - najszybciej rozwija się w miejscach położonych najwyżej

c. skóra ma odcień szary, żółtawy
BLADOŚĆ POŚMIERTNA (PALOR MORTIS)
WYSYCHANIE POŚMIERTNE (EXSICCATIO POST MORTEM)
a. zwłoki tracą wodę
b. skóra żółtawobrunatna
c. najszybciej:
– rogówka mętnieje po 1h (o ile nie zostaną przykryte powiekami)
– spojówki - żółte plamy
– powłoki w miejscu pozbawienia zrogowacenia
– czerwień warg
– skrzydełka nosa i opuszki palców
– ciemnobrunatne stwardnienia w miejscu otarcia
OZIĘBIENIE POŚMIERTNE (FRIGOR MORTIS)
a. ciało wyrównuje swa temp. z otoczeniem poprzez: promieniowanie, przewodzenie, parowanie
b. szybkość zależy od: temp. otoczenia, wilgotności, grubości tk. tłuszczowej
c. temp. ciała wyrównuje się z temp. otoczenia po 16-20h (średni spadek - 0.5o/godzinę)
d. w pewnych warunkach (gł. choroby zakaźne z bakteriemia lub posocznica) może nastąpić wzrost temp.
STĘŻENIE POŚMIERTNE (RIGOR MORTIS)
W momencie śmierci mięśnie ulegają zwiotczeniu, potem skróceniu i usztywnieniu
PLAMY OPADOWE (LIVORES MORTIS)
Definicja:
sinowiśniowe zabarwienie powłok ciała powstające na skutek ustania czynności serca i opadania krwi do sieci naczyń włosowatych najniżej położonych części ciała.
Cechy:
• nie występują w miejscu ucisku
• gdy zwłoki leżą na plecach:
– po 30min - ciemnoczerwone plamy na karku i małżowinach
– po 4-6h - w pełni wykształcone
– po 6-8h - nadal ulegają przemieszczeniu
– po 10-12h - utrwalają się i nie przemieszczają - hemoliza krwi i wzrost przepuszczalności naczyń włosowatych

W ten sposób można określić godzinę zgonu.

W praktyce ustalania czasu zgonu wyłącznie na podstawie obserwacji pewnych znamion śmierci i ochłodzenia ciała można wyodrębnić następujące okresy:
Zwłoki wyraźnie ciepłe (nawet w miejscach odkrytych), zupełny brak plam opadowych i stężenia pośmiertnego
Zgon w granicach 1 h przed oględzinami lub śmierć pozorna wymagająca postępowania reanimacyjnego

Zwłoki ciepłe, plamy opadowe wyraźne, zlewają się, brak stężenia pośmiertnego
Zgon 2 – 3 h przed oględzinami

Zwłoki częściowo ochłodzone na częściach odkrytych, plamy opadowe w pełni rozwinięte, ulegają przemieszczeniu w kilka godzin po zmianie pozycji zwłok, stężenie pośmiertne wyraźne
Zgon 3 – 5 h przed oględzinami

Plamy opadowe w pełni rozwinięte, ulegają tylko częściowemu przemieszczeniu, stężenie pośmiertne we wszystkich mięśniach, powracające po przełamaniu
Zgon 5 – 7 h przed oględzinami

Zwłoki ochłodzone, plamy opadowe ulegają częściowemu przemieszczeniu, znikają pod wpływem miernego ucisku palcem, stężenie pośmiertne nie powraca po ,,przełamaniu’’
Zgon 7 – 12 h przed oględzinami

Zwłoki zimne we wszystkich miejscach, plamy opadowe nie ulegają przemieszczeniu, znikają całkowicie pod wpływem ucisku palcem, stężenie pośmiertne nie powraca po ,,przełamaniu’
Zgon 12 – 20 h przed oględzinami

Zwłoki zimne, plamy opadowe nie znikają przy ucisku lub znikają tylko częściowo przy silnym ucisku, stężenie pośmiertne wyraźne
Zgon 20 – 48 h przed oględzinami

Zwłoki zimne, objawy rozpoczynającego się gnicia, plamy opadowe utrwalone, brak lub słabo zaznaczone stężenie pośmiertne
Zgon > 48 h przed oględzinami
Pleśń
gigantyzm gnilny Caspra
spowodowane procesami gnilnymi
szybkość zależy od temperatury, wilgotności, procesów chorobowych
szybciej pojawia się w miejscu uszkodzonych powłok i wynaczynienia krwi
najszybciej można zaobserwować szaro-zielonkawe zabarwienie powłok w okolicach prawego dołu biodrowego
SMUGI DYFUZYJNE - gdy bakterie dostana się do krwi
rozdęcie jelit, worka mosznowego
wysuniecie języka, gałek ocznych
GIGANTYZM GNILNY CASPRA - skóra brudnoczerwona
OCIEKANIE GNILNE - ściekanie do jam ciała wody z gnijących narządów

po 2-4 latach może dojść do ZESZKIELETOWACENIA (zostają: kości, okostna, ścięgna), po 5-10 latach – tylko kości

Wzrasta ciśnienie w jamach ciała, co powoduje znaczne rozdęcie worka mosznowego, wypchnięcie języka z jamy gardła na zewnątrz, wysunięcie gałek ocznych z oczodołów a nawet tzw. poród "trumienny"
Ociekliny
Postępujący proces gnilny powoduje gromadzenie się gazów w tkance podskórnej (odma podskórna) a także rozmiękanie wszystkich narządów i uwalnianie wody komórkowej.
1. Które/jakie zwłoki trzeba zidentyfikować?
2. Do kogo należą zwłoki?
3. Co to są zwłoki?
4. Co to są szczątki?
Rozpoznanie zwłok opiera się na:
a) dowodach pozamedycznych (daktyloskopia, odzież, przedmioty, dokumenty, zdjęcia, biżuteria – oględziny ważne w przypadku katastrof)
• daktyloskopia - palce
• chiroskopia – dłonie
• pelmatoskopia – stopy

b) dowodach medycznych: identyfikacją zajmują się medycy sądowi i antropolodzy:
• oględziny zewnętrzne,
• oględziny wewnętrzne,
• czynności identyfikacyjne,
• badania laboratoryjne

Trik:

Zbyt wilgotna, przegniła skóra (np. topielca) - alkohol
Zbyt twarda i przesuszona - środek do zmiękczania tkanin
Badania laboratoryjne
Badania genetyczne
Wielka czwórka
PŁEĆ
RASA
WIEK
WZROST
Miednica:

Mężczyźni

Wysoka i wąska, kąt łonowy ostry, wcięcie kulszowe głębokie i wąskie, talerze biodrowe wysokie, ustawione pionowo, kość krzyżowa długa, wąska i nie wygięta

Kobiety

Niska i szeroka, odchylone talerze biodrowe, kąt łonowy rozwarty, wcięcie kulszowe płytkie i szerokie, kość krzyżowa szeroka, krótka i płaska, wygięta
Czaszka:

Mężczyźni

Szersza i większa, wyrostek sutkowaty większy i masywniejszy, występuje nadoczodołowe zgrubienie kostne, czyli łuki brwiowe, łuska kości czołowej jest pochylona ku tyłowi, brak na niej guzów kostnych

Kobiety

Kość potyliczna ma niemal zupełnie gładką powierzchnię zewnętrzną, łuki brwiowe są gładkie, proste i cienkie, łuska kości czołowej przechodzi pionowo w kość nosową, co jest spowodowane przez wyraźne guzy czołowe,

Wzrost: na podstawie pomiarów kości długich i zastosowania odpowiednich
współczynnikow przeliczeniowych (wartości przybliżone)
ILOŚĆ:

Plama krwi, śliny, wymazówka: 5x5mm
Tkanka stała: 1-30mg (świeża lub mrożona)
Tkanka utrwalona w formalinie
Tkanka zatopiona w parafinie
Mocz i inne płyny: osad
Włosy: 1-3 sztuki cebulek włosa

Odzież
Opis dowodu: jak wygląda, kolor, metka.
Dokumentacja fotograficzna – strzałką pokazuje się skrawek, który się bada.

Jaki to kolor?
Pamiętacie?:)
Kryminalistyczna analiza DNA jest analizą porównawczą. W przypadku
porównywania śladu biologicznego z materiałem porównawczym, tj. pobranym od konkretnej
osoby, brak zgodności profili DNA w którymkolwiek z badanych loci wyklucza pochodzenie
DNA wyizolowanego ze śladu od tej osoby. W przypadku zgodności profili DNA w każdym
z badanych loci, ekspert musi ocenić, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia zaistniałej
zgodności w określonej populacji ludzkiej. Przedstawiana w opiniach wartość
prawdopodobieństwa poddawana jest ocenie sądu i stanowi o sile zebranego w sprawie
materiału dowodowego. Wartość ta jest zależna od liczby zdefiniowanych loci i częstości
występowania w danej populacji oznaczonych alleli.
Rany tłuczone
Rany rąbane i cięte
Rany kłute
Broń palna
Narzędzia tępe i tępokrawędziste – pałka, łom, obuch siekiery, rurka, młotek, ale też pięść ludzka, but, zderzak samochodu.
Identyczne obrażenia jak w wyniku działania narzędzia tępego mogą powstać podczas upadku ciała na jakiś przedmiot –
rozumując w ten sposób narzędziem tępym będzie też kamień leżący na drodze, schody, krawężnik itp.
Obrażenia zewnętrzne:
• zaczerwienienie,
• obrzęk (obie w/w zmiany krótkotrwałe, przemijające),
• podbiegnięcie krwawe (siniec),
• krwiak,
• rany,
• otarcia naskórka.
Obrażenia wewnętrzne:
• zwichnięcia stawów,
• złamania kośćca,
• pęknięcia, krwiaki i zmiażdżenia narządów wewnętrznych,
• wstrząśnienia i stłuczenia narządów wewnętrznych
• uszkodzenia naczyń krwionośnych
Narzędzia o charakterze rąbiącym:
a) Rodzaje narzędzi: siekiera, tasak, szabla, maczeta
b) Rany rąbane stanowią pomost pomiędzy ranami tłuczonymi a ciętymi.
c) W porównaniu z ranami tłuczonymi:
 są głębsze,
 często połączone z uszkodzeniami kośćca,
 urozmaicony charakter w zależności od rodzaju narzędzia.
Rana cięta – cechy:
 przy prostopadłym działaniu narzędzia:
 kształt linijny lub wrzecionowaty,
 brak otarcia naskórka na brzegach,
 brzegi równe,
 brak podbiegnięć krwawych na brzegach i w dnie,
 różna głębokość.
 przy stycznym (skośnym) działaniu narzędzia:
 rana płatowata,
 obecne otarcie naskórka na brzegu stabilnym,
 różna wielkość płata
Rany kłute (narzędzia ostro-kończyste i kończyste); cechy rany kłutej:
- otwór wkłucia,
- kanał (w tkankach miękkich może być dłuższy niż długość narzędzia),
- ewentualnie otwór wykłucia.
Cechy rany postrzałowej:
 rana wlotowa,
 kanał postrzałowy,
 ewentualnie rana wylotowa;
 otwór wlotowy,
 rąbek otarcia naskórka,
 rąbek osmalenia i oparzenia,
 rąbek zabrudzenia,
 rozrzut prochu,
 objaw Paltaufa – zabarwienie się okolic rany postrzałowej na kolor jasnoczerwony, pod wpływem łączenia się
hemoglobiny z tlenkiem węgla
"Inne środowisko"
Za wysoka temp.
Za niska temp.
Za dużo wody
Za wysoka temp. i za dużo wody
Ewa ELETARIEL
Chrząstek

eletariel@wp.pl

Podstawy medycyny sądowej
Full transcript