Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ortaokullar için“Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” Dersi Öğretim Programı

No description
by

Okan ARSLAN

on 23 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ortaokullar için“Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” Dersi Öğretim Programı

Standart Tabanlı Öğretim Programı Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımına İlişkin Öğrenme Düzeyleri ve Boyutlar Öğrenci Merkezli (Süreç, Alternatif,
Otantik) Değerlendirme Yaklaşımları BTY Dersinin Genel Amacı ve Yeterlikler Performans Göstergeleri Dersin Öğrenme Alanları Farklı Düzeyler için Kazanımlar Örnekler Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Başarılı Kullanımı Konusunda Öğrencilerden Beklentiler Ortaokullar için “Bilişim Teknolojileri
ve Yazılım” Dersi Öğretim Programı 1-Giriş
2-Bileşenler
3-Örnekler Bu öğretim programı öğretmen, öğrenci ve diğer paydaşların görüşleri ile her yıl güncellenecek, güncelleme süreci eylem araştırması yöntemi ile tüm paydaşların katkıları ile gerçekleştirilecektir.


“Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” dersi öğretim programı “standart tabanlı program” anlayışına uygun olarak Tomei’nin teknoloji alanı için oluşturduğu taksonomi dikkate alınarak hazırlanmıştır. •Bilgi ve iletişim teknolojileri okur-yazarlığı: (ETS (2007))

•Dijital Okur-Yazarlık Konusunda California (2008) ise 6 boyutta yeterlik düzeyi belirlemiştir: (1) Erişim, (2) Yönetim, (3) Entegrasyon, (4) Değerlendirme, (5) Oluşturma ve (6) İletişim.

•Bu program kapsamında program kapsamında yeterlik düzeyleri olarak Fraillon ve Ainley (2011) tarafından yapılan sınıflandırma temel alınmıştır.

•Bu sınıflandırmaya dayalı olarak kazanımlar oluşturulurken Tomei’nin teknoloji alanı için oluşturduğu taksonomiden de yararlanılmıştır. Bunlar: Okuryazarlık, İşbirliği, Karar verme, Yayılma, Bütünleştirme ve Teknoloji düzeylerini kapsamaktadır (Tomei, 2005). Portfolyo (Öğrenci Gelişim Dosyası, Ürün (Seçki) Dosyası, Tümel Değerlendirme)

Rubrik (Dereceli Puanlama Anahtarı, Puanlama Yönergesi, Ölçüt Anahtarı)

Akran Değerlendirme

Öz Değerlendirme

Performans Değerlendirme Bilişim Okur-Yazarlığı

Bilişim Teknolojilerini Kullanarak İletişim Kurma, Bilgi Paylaşma ve Kendini İfade Etme

Araştırma, Bilgiyi Yapılandırma ve İşbirlikli Çalışma

Problem Çözme, Programlama ve Özgün Ürün Geliştirme •Kavram haritası

•Sanal bir öğrenme topluluğu içerisinde grup olarak bir projede çalışmak

•Sosyal ağları kullanırken bilinçli davranma

•Belirli bir konuda işbirliği içerisinde bir wiki oluşturma

•Grup olarak bir webquest projesi gerçekleştirme

•Acık kaynak kodlu bir yazılıma eklemeler yaparak geliştirme

•Girilen formüle gore sonucu hesaplayan bir programın algoritmasını oluşturma Bilişim Okur-Yazarlığı

Bilişim Teknolojilerini Kullanarak İletişim Kurma, Bilgi Paylaşma ve Kendini İfade Etme

Araştırma, Bilgiyi Yapılandırma ve İşbirlikli Çalışma

Problem Çözme, Programlama ve Özgün Ürün Geliştirme Ancak asla buradaki kapsamla sınırlı kalınmaması gerektiği, hedef kitlenin beklentileri ve gereksinimleri doğrultusunda bu önerilerin genişletilebileceği ve güncellenebileceği unutulmamalıdır. ! 1.Bilişim Okur-Yazarlığı 2.Bilişim Teknolojilerini Kullanarak İletişim Kurma, Bilgi Paylaşma ve Kendini İfade Etme 3.Araştırma, Bilgiyi Yapılandırma ve İşbirlikli Çalışma 4.Problem Çözme, Programlama ve Özgün Ürün Geliştirme BİT’in Günlük Yaşamdaki Önemi

BİT’in Sosyal ve Kültürel Katkıları

BİT’in Temel Kavramları

BİT’i Kullanma ve Yönetme

BİT’in Gizlilik ve Güvenlik Boyutları

BİT’i Kullanırken Etik ve Sosyal Değerler İnternet, İletişim

İletişim Araçları

Bilgi Paylaşımı için Araçlar

Proje Oluşturma ve Yönetimi BİT’i Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları

Hesaplama, Grafik ve Veri Oluşturma Araçları

Çokluortam Uygulamaları Problem Çözme Yaklaşımları

Algoritma ve Strateji Geliştirme

Programlama

Yazılım Projesi Geliştirme

Uygulama ve Yaygınlaştırma Yasemin GÜLBAHAR GÜVEN Soru ve Görüşler ? Öğrenim Etkinlikleri ve Ölçme-Değerlendirme için Örnekler 1. Bilişim Okur-Yazarlığı 1.1. BİT’in Günlük Yaşamdaki Önemi

Temel II Düzey: Bilgiye erişme ve değerlendirme
Farklı teknolojilerin olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirir.

Örnek etkinlik: Öğrenci grupları oluşturulur. Her grubun teknolojik bir aracı seçmesi ve bu teknolojik araca ilişkin olumlu ve olumsuz yönlerini vurguladığı bir e-poster (edu.glogster.com) oluşturması istenir. Her grubun posteri Kırk Ambar ortamına aktarılır. 2. Bilişim Araçlarını Kullanarak İletişim Kurma, Bilgi Paylaşma Ve Kendini İfade Etme 2.4. Proje Oluşturma ve Yönetimi

İleri I Düzey: Bilgiyi oluşturma + İleri II Düzey: Bilgiyi paylaşma

Farklı projeleri inceleyerek yeni bir proje fikri oluşturur. İşitsel paylaşımlar yapar. Proje fikrini sosyal medya ortamında tartışmaya açar.

Örnek etkinlik: Öğrenci grupları oluşturulur. Her gruba ayrı bir konuda proje dokümanları verilir. Bu projeleri inceleyerek konuya ilişkin yeni bir proje fikri üretmeleri beklenir. Her grup oluşturduğu fikri öğretmen tarafından belirlenen sosyal bir ortamda paylaşır. Gruplar birbirlerine yorum yazarak görüşlerini paylaşırlar. 3. Araştırma, Bilgi Yapılandırma ve İşbirliği 3.3. Hesaplama ve Grafik Oluşturma Araçları

Orta II Düzey: Bilgiyi dönüştürme

Sayısal veri ve formülleri kullanarak farklı türlerde grafik ve sayısal veriler elde eder.

Örnek etkinlik: Öğrencilerle farklı alanlara ait sayısal veri paylaşılır. Bu veriler üzerinde dört işlem yaparak formül kullanmaları ve elde edilen sonuçlardan amacına uygun türde grafik çizmesi beklenir. Öğrencilerin sayısal veri, formül ve grafikleri içeren dokümanları Kırk Ambar ortamına aktarılır. 4. Yenilikçilik, Problem Çözme Ve Programlama 4.2. Algoritma ve Strateji Geliştirme

Orta II Düzey: Bilgiyi dönüştürme

Hatalı bir algoritmayı doğru çalışacak biçimde düzenler.

Örnek etkinlik: Sınıf gruplara ayrılır. Öğretmen her gruba içinde en az 10 hata olan farklı algoritmalar verir. Gruplardan hataları bularak algoritmayı doğru çalışır hale getirmeleri beklenir. Gruplar çalışmalarını sınıfla paylaşır. Grupların hazırladıkları çalışır durumdaki algoritmalar derse ilişkin oluşturulmuş arşive aktarılır. Rubrik, Dereceleme Ölçeği ve Kontrol Listesi için Örnekler
Full transcript