Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prezentacja dorobku nauczyciela kontraktowego

No description
by

Kinga Windak

on 21 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prezentacja dorobku nauczyciela kontraktowego

Przebieg kariery zawodowej
Spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
Koncepcja dalszego rozwoju zawodowego

Plan prezentacji
Przebieg kariery zawodowej
Zewnątrzszkolne doskonalenie
Prezentacja dorobku nauczyciela kontraktowego
§ 7 ust.2 pkt. 1
Wewnątrzszkolne doskonalenia
Rok 2007 - ukończenie studiów wyższych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie
Rok 2007 - rozpoczęcie pracy w szkole
Rok 2008 - uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego
Rok 2010 - rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego
Rok 2013 - ukończenie stażu
Rok 2014 - ukończenie studiów podyplomowych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Procedura awansu zawodowego
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Plan rozwoju
Obserwowanie zajęć i ich omawianie
Tworzenie rozkładów nauczania i wymagań na oceny szkolne
Zaznajomienie się z organizacją i zasadami funkcjonowania szkoły
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
Złożenie sprawozdania z odbytego stażu

Kurs pierwszej pomocy
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Przepisy przeciwpożarowe i organizacja ewakuacji
Jak pomagać dzieciom chorym na cukrzycę w opiece szkolnej
Międzynarodowa Konferencja Szkół Urszulańskich
„Wielointeligentna edukacja dla dziecka”
„Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów”
„Dzieci w świecie mediów i gadżetów – szanse i zagrożenia”
Prelekcja p.Franciszka Kucharczaka, redaktora „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa Niedzielnego”
Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania”
„Bezpieczeństwo pracy z komputerem”
„Plan działań wspierających dla dzieci z dysleksją rozwojową”
„Dostosowanie wymagań edukacyjnych do cech psychofizycznych uczniów”
„Liturgia”
„Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów”
„Konflikty między dziećmi”
„Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Wprowadzenie do tematu wiodącego szkoły.”

Konferencja
„Klasa szkolna miejscem dla każdego ucznia – różne potrzeby, różne możliwości. Jak uczyć, aby nauczyć? Nowoczesne metody nauczania, wykorzystanie multimediów w toku lekcji"
Warsztaty metodyczne „
O dobrych i złych zadaniach – przykłady oraz porady: zajęcia komputerowe, jako przedmiot interdyscyplinarny, komputerowe oraz niekomputerowe kompetencje nauczyciela”
Wykład pt. „Informatyka w XXI wieku”
3- dniowe XXI Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich pt. „W trosce o prawdziwe wychowanie”
Studia podyplomowe na kierunku
„Wirtualizacja przestrzeni edukacyjnej”
Współpraca z psychologiem, pedagogiem i nauczycielami
Udział w spotkaniach z rodzicami
Spotkania i konsultacje dla uczniów przygotowujących się do konkursów
Pełnienie funkcji przewodniczącego i członka komisji nadzorującej sprawdzian w klasie VI
Praca w komisji statutowej
Sprawowanie opieki nad Samorządem UczniowskimSamorząd Uczniowski
Samorząd Uczniowski
Samorząd Uczniowski
Prowadzenie koła informatycznego
Prowadzenie koła informatycznego
Udział w konkursach
Coroczny Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Wielkanocną
Ogólnopolski Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum
"Simba 3D L.O.G.O"
Ogólnopolski konkurs
"Doodle 4 Google"
Coroczny Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową
Szkolny konkurs informatyczny
Ogólnopolski Konkurs Informatyczny dla dzieci i młodzieży
„Przygody Pana T.I.K.a”
V Wojewódzki Konkurs na Projekt Kartki Wielkanocnej organizowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury pt. „Dar dla Hospicjum św. Łazarza w Krakowie”
Konkurs Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
Ogólnopolski Konkursu Informatyczny
„Bóbr”
Ogólnopolski konkursu grafiki komputerowej na kartkę bożonarodzeniową „M-A-G-I-A Ś-W-I-Ą-T”
Małopolski Konkurs Informatyczny
Największe sukcesy w konkursach
Wyróżnienie w konkursie "Bóbr"
Największe sukcesy w konkursach
Największe sukcesy w konkursach
Największe sukcesy w konkursach
Największe sukcesy w konkursach
§ 7 ust.2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnejPrzygotowanie dokumentacji szkolnej, elektroniczne opracowywanie protokołów
Opracowywanie scenariuszy i materiałów dydaktycznych
Korzystanie z poczty i list dyskusyjnych
Opracowywanie dyplomów, zaproszeń i podziękowań
Pełnienie funkcji administratora szkolnej pracowni komputerowej oraz dziennika elektronicznego
Przeprowadzanie sprawdzianów na platformie e-learningowej - wykorzystanie licznych programów oraz praca nad własną platformą zdalnego nauczania

Multimedialna lekcja: http://gdriv.es/rower
Ankieta: https://docs.google.com/forms/d/1vfebBpIrCUGGGxXz5sEyq_sGl1jVBLknZYUepVrYkho/viewform
Wordpress
Prezi
Platforma e-learningowa

§ 7 ust.2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Współpracowałam z psychologiem, pedagogiem szkolnym i wychowawcami
Prowadziłam zajęcia dla uczniów słabszych
Samodzielnie studiowałam literaturę naukową z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
Na bieżąco dokonywałam diagnozy potrzeb indywidualnego ucznia, zmniejszając lub poszerzając zakres wymagań

Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli
Konstruowałam i modyfikowałam programy nauczania
Analizowałam akty prawne
Uczestniczyłam w pracach organów szkoły: Rady Pedagogicznej i spotkaniach nauczycieli II etapu edukacyjnego
Brałam udział w pracach komisji statutowej
Byłam przewodniczącym i członkiem komisji nadzorującej przebieg sprawdzianu klasy VI
Pełniłam funkcję lidera zespołu wdrażającego dziennik elektroniczny oraz lidera zespołu przygotowującego narzędzia badawcze do przeprowadzenia kontroli w świetlicy

Podsumowanie
„Prawdziwym zadaniem nauczyciela nie jest dostarczenie odpowiedzi, ale stymulowanie pytań i zachęcanie do samodzielnych poszukiwań”

Albert Einstein


Koncepcja dalszego rozwoju
Kinga Windak
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

§ 7 ust.2 pkt. 2
§ 7 ust.2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Dziękuję za uwagę
III miejsce w konkursie "Bóbr
"
Nagrody i podziękowania
Największe sukcesy w konkursach
Full transcript