Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PROJEKT I PROJEKTNO PLANIRANJE

No description
by

Iskra Tomić

on 21 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PROJEKT I PROJEKTNO PLANIRANJE

PROJEKT I PROJEKTNO PLANIRANJE
Projekt
Projektni pristup:
Zaključak
- aktivna uključenost djeteta
- ciljevi
- struktura (ciklička - ponavljanje faza)
- razlikuje se od tradicionalnog pristupa učenju
- obuhvaća planiranje, dokumentiranje, evaluaciju
Dječji vrtić Čarobni pianino, Split

Pripremila: Iskra Tomić, prof.


- niz aktivnosti u kojima jedno ili više djece zajedno proučavaju neku temu
- u okviru projekta istražuju teme koje sami biraju, odgojitelj ih vodi, strukturira i produbljuje njihovo učenje
- aktivna uključenost djeteta
- djeca skupljaju informacije, interpretiraju ih i nastoje ih povezati s ranijim iskustvom i znanjem
- kooperacija djece
- samoregulacija, samorefleksija i promišljanje
"Što smo radili?"
"Zašto tako?"
"Jesmo li mogli bolje?"
CILJEVI PROJEKTA:
- stjecanje znanja i predodžbi djece
- razvijanje sposobnosti kod djeteta
- usvajanje određenih vještina djeteta
- poticanje uspješnijeg socioemocionalnog razvoja djeteta
Tradicionalno planiranje
Projektno planiranje
Trajanje aktivnosti je unaprijed određeno.
Trajanje aktivnosti određuje razvoj projekta, može biti i nekoliko tjedana ili mjeseci.
Sadržaj ili temu određuje odgojitelj i ona može i ne mora zanimati djecu.
Sadržaj ili tema određuju se dogovaranjem djece i odgojitelja, interes djece je najvažniji kriterij odabira teme.
Odgojitelj tijek aktivnosti planira unaprijed te djeci predstavlja temu i pripremljene materijale za aktivnosti.
Odgojitelj promatra istraživačke i druge aktivnosti djece te na temelju interesa djece temelji novu etapu projekta.
Odgojitelj sadržaje učenja određuje na temeju planiranih ciljeva, u ostvarivanju kojih može i ne mora uvažavati prethodna iskustva djece.
Odgojitelj ustanovljava prethodna znanja i iskustva djece te oblikuje uvjete za njihovo nadograđivanje.
Odgojitelj određuje znanja koja djeca trebaju stjecati i s obzirom na to priprema materijale za učenje.
Djeca stječu znanja traganjem za odgovorima koji ih zanimaju, sudjeluju u promišljanju i planiranju novih iskustava učenja.
Izleti i posjeti povezani s učenjem se mogu i ne moraju organizirati, a uglavnom slijede nakon aktivnosti u vrtiću.
Izleti i posjeti predstavljaju sastavne segmente iskustava učenja djece i organiziraju se u svim etapama razvoja projekta.
Planirane aktivnosti provode se u točno određeno vrijeme dana.
Odgojitelj planira aktivnosti kako bi djecu poučio određenim konceptima.
Fleksibilno vrijeme održavanja aktivnosti projekta.
Aktivnosti djece se temelje na istraživanju, pronalaženju odgovora i korištenju različitih izvora, o čemu se s djecom zajednički raspravlja.
Reprezentacije (crtanje, slikanje, građenje, konstruiranje i sl.) djeci olakšavaju razumijevanje i integriranje koncepata, služe dokumentiranju aktivnosti i često se ponavljaju kako bi se pratio napredak djece tijekom projekta.
Reprezentacije (aktivnosti izražavanja) su povezane sa specifičnom temom aktivnosti i najčešće se ne ponavljaju.
Ciklička struktura projekta
"Planiranje nije linearni nego evolucijski proces." (Stoll i Fink, 2000.)
1. Odabir i početna razrada teme
(promatranje aktivnosti i uvažavanje aktualnih interesa djece)

2.Ustanovljavanje postojećih znanja i razumijevanja djece
("slušanje" djece, dokumentiranje njihovih aktivnosti, refleksija odgojitelja)

3. Zajednička refleksija odgojitelja i planiranje novih resursa učenja

4. Realizacija i praćenje dogovorenih aktivnosti

5. Evaluacija (djece i odgojitelja) o održanim aktivnostima i zajedničko planiranje novih

Dokumentiranje procesa učenja djece tijekom projekta
Dokumentacija predstavlja svojevrsni "alat za promatranje" procesa učenja djece koji odgojiteljima omogućuje bolje raumijevanje, a time i osiguranje kvalitetnije podrške u tom procesu.
Kvalitetno dokumentiranje omogućuje:
- praćenje učenja i postignuća djeteta u različitim područjima njegova razvoja
- uvid u kompleksna iskustva učenja djeteta koja proizlaze iz integriranog pristupa učenja
- sustavno praćenje i bilježenje specifičnih interesa i razvojnog napretka svakog pojedinog djeteta
- prihvaćanje učenja kao interaktivnog procesa
- pomoć odgojiteljima u procjenjivanju onoga što djeca mogu/znaju
- uočavanje prednosti osiguranja konkretnih, realnih i za život djeteta relevantnih materijala za učenje
Uloga odgojitelja u oblikovanju projekta
- podržavanje grupne kohezije i razumijevanje među članovima grupe
- fino isklađivanje s aktivnostima djece na temelju sustavnog promatranja i refleksije osobne prakse
- dobro upoznati individualne potrebe, interese i osobne prakse
- stvarati ozračje tople komunikacije
opskrbljivati prostor materijalom
- poticati komunikaciju
- pratiti i procjenjivati individualni napredak djetetovih sposobnosti
- primijeniti strategije poučavanja i planiranja aktivnosti
Planiranje i evaluacija
- promišljati i evaluirati odgojno-obrazovne situacije i intervencije
- obratiti pozornost na recipročnu povezanost i prepletenost s kontestom u kojem se odvija projekt/situacija
- kvalitetna suradnja odgojitelja
- zajedničko promišljanje/planiranje
kako segmente odgojno-obrazovnog proces učiniti komplementarnim i voditi dubljem razumijevanju i kvalitetnijoj praksi?
kako artikulirati povezivanje nepoznatog i nepredvidivog s onim poznatim i predvidivim
pažljivo slušanje i uspostvaljanje iskrenog dijaloga
kako planirati aktivnosti (koherentne, sveobuhvatne, diferencirane, responzivne i fleksibilne)
kako uskladiti oblikovanje situacija učenja s onim što djecu stvarno zanima i što stvarno "uče"
promišljati o konkretnim pitanjima povezanim s oblikovanjem projekta
Samoevaluacija i zajednička evaluacija (rasprava)
- promišljanje
- procjenjivanje
- koordiniranje
- analiziranje dokumentacije
- interpretiranje
Jesam li se izravno uključivala u aktivnosti djece?
Zašto jesam ili nisam?
Kako sam djecu slušala?
Kako sam s njima razgovarala?
Što sam o djeci saznala (o njihovom znanju, interesima, razumijevanju, mogućnostima)?
Jesam li tijekom aktivnosti poštovala inicijativu i prijedloge djece?
Jesam li u razvoju aktivnosti bila fleksibilna?
Na koje sam načine dokumentirala aktivnost djece?
Kakva sam pitanja djeci postavljala? Kakva su to bila pitanja i čime su rezultirala?
Na koji način sam uvažavala različitost interesa i mogućnosti djece
Koja nova iskustva u svezi s temom djeci mogu osigurati?
Jesam li u određenoj situaciji postupila primjereno ili neprimjereno, i zbog čega?
Koje sam izvore učenja djeci osigurala?
Što bih trebala učiniti kako bih unaprijedila vlastito učenje i poučavanje?
Primjer pitanja za samoevaluaciju i zajedničku evaluciju
27.svibnja 2014.
"Svrha života je izrasti.
Priroda života je mijenjati se.
Izazov života je nadilaziti.
Bit života je brinuti.
Tajna života je usuditi se.
Začin života je sprijateljiti se.
Ljepota života je davati.
Radost života je voljeti."

William Arthur Ward
I za kraj...
Full transcript