Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Psyk.2: Roller og holdninger

No description
by

glenn thore helgø

on 5 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Psyk.2: Roller og holdninger

Roller og holdninger
Læringsmål:
"Gjøre rede for ulike roller individet kan ha i sosiale sammenhenger, og gi eksempler på
rollekonflikter
"

"Drøfte hva som
påvirker og endrer holdninger
"

"Drøfte
diskriminering
med utgangspunkt i kunnskap om grupper, roller og holdninger"
Rolle?
...normer og forventninger som er rettet mot deg i en bestemt sosial sammenheng.
Hvilke forventninger stilles til deg som elev?
Det sosiale system
vs.
Det personlig system
Hva er forskjellen på "støtteklima" og "forsvarsklima"?
Støtteklima (preget av "vi-sentrert" atferd):
Lytte
Støtte og hjelpe hverandre
Oppmuntre til å si sine meninger (akseptert)
Flatere ledelsesstruktur
Forsvarsklima (preget av "jeg-sentrert" atferd):
Egne behov uten å ta hensyn til hvordan dette påvirker andre.
Makt og hersketeknikker (kontrollere hverandres roller).
Uenighet løses ved press, trusler
Opptatt av allianser/forsvare seg.
Autoritære ledere.
Åpner for mobbing (undertrykket frustrasjon)
Hva kjennetegner en
rollekonflikt
?
...når du i rollen din blir utsatt for
motstridende krav og forventninger
enten fra andre eller deg selv.
Vi skiller mellom 5 ulike former for rollekonflikter:
1) Intrasenderkonflikt
Motstridende forventninger fra f.eks foreldre.
Eks. skole/jobb eller skole/søsken
2) Uklar rolle
Eks. hva ligger i begrepet "flink"?
3) Intersenderkonflikt
Skoleelev
og satsing på idrettssatsing
eller
Alenemor/far
og karrierebygging.
Foreldre
forventer at du skal gjøre skolearbeid...
Venner
forventer at du blir med ut på noe sosialt...
4) Interrollekonflikt
5) Personrollekonflikt
Egne verdier eller holdninger strider mot forventniger/krav f.eks i jobbsammenheng.
Eksempel..?
Hva ligger i begrepet
holdning
?

Innlært atferdsmønster som gjør at
individet reagerer forutsigbart
på mennesker, ting eller hendelser.

Består av:
en
kunnskapsdel
, en
følelsesdel
, og en
atferdsdel

Oppgave:
Hva menes med
"Kognitiv dissonans"?
Gi egne eksempler.

Oppgave II:
Gi eksempler på
diskriminering
og drøft temaet med utgangspunkt i
kunnskap om grupper, roller og holdninger

Påvirkes fra
sosialiseringsagenter
(eks. forhold til alkohol), og gjennom fra
imitering og identifikasjon
(eks. forhold andre kulturer).
Full transcript