Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Stijlfiguren

Uitleg theorie en opdracht stijlfiguren: EUFEMISME UNDERSTATEMENT LITOTES IRONIE HYPERBOOL PROLEPSIS ANTICIPATIE REPETITIO TAUTOLOGIE PLEONASME ENUMERATIE OPSOMMING IN DRIEËN CLIMAX OMGEKEERDE CLIMAX ANTITHESE CHIASME PARADOX RETORISCHE VRAAG WOORDS
by

Arnoud Kuijpers

on 15 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Stijlfiguren

Stijlfiguren Lichter Zwaarder Extra Denken Grappig Indruk Eufemisme Understatement Litotes Ironie "Prima gedaan" Een eufemisme is een verzachtende, verbloemende of verhullende uitdrukking die gebruikt wordt in de plaats van iets wat als ruw of kwetsend gevoeld wordt - heengaan,
- naar een betere wereld gaan,
- verscheiden,
- inslapen,
- ontslapen,
- de ogen sluiten Dood - baanloos,
- inactief,
- werkzoekend,
- niet betrokken bij het arbeidsgebeuren Werkloos
Ernstige of grote zaken worden als minder ernstig of minder groot voorgesteld.
Het is een vorm van afzwakking, vaak met een humoristisch effect. "De Duitsers waren in 1940 in ons land niet welkom." "Het voetbalfeest in Liverpool is een beetje uit de hand gelopen: 95 doden." Een litotes heeft het karakter van een dubbele ontkenning.
Iets wordt sterk benadrukt door het tegenovergestelde te ontkennen. "De uitvoering van het plan is ‘niet onbevredigend’ verlopen." (=heel goed gelukt) "Je ziet dat ze niet weinig om hun gezondheid geven." (=veel aandacht besteden aan) Ironie is vriendelijke, milde spot. Degene die ironiseert, heeft niet de bedoeling een ander te kwetsen.
Vaak zegt men het tegenovergestelde van wat eigenlijk wordt bedoeld: "Nu maak je toch wel een bijzonder slimme opmerking." Hyperbool Sterke overdrijving: Paradox een schijnbare tegenstelling
waarbij twee tegengestelde begrippen
met elkaar verbonden worden. Retorisch
Vraag Een vraag waarin het antwoord al in de vraag besloten ligt "Rijkdom betekent vaak armoede." "Als je goed luistert, kun je de stilte horen." "Is de hongersnood in Afrika niet schrijnend?" "Ik sta al eeuwen op je te wachten" Woordspeling In een woordspeling wordt creatief gebruikgemaakt van de verschillende betekenissen die een woord of uitdrukking kan hebben.
Woordspelingen hebben ‘een dubbele bodem’. Allusie Een allusie of zinspeling is een stijlfiguur waarbij wordt verwezen naar een algemeen feit, een bekende persoon, een bekende gebeurtenis of een bekende tekst. "Nu is het moment" "Ik ben makelaar in koffi, en woon op de Lauriergracht, N° 37." Waarmee Barack Obama een verwijzing maakte naar Martin Luther King tijdens zijn conventiespeech in 2008. De aanhef en de eerste zin uit de Max Havelaar is een der bekendste passages uit Multatuli's oeuvre en uit de Nederlandse literatuur: Chiasme Antithese Omgekeerde climax Climax Opsomming in drieën Prolepsis Pleonasme Anticipatie Tautologie Repetitio Enumeratie Een prolepsis is een vooropplaatsing.
Bij een prolepsis wordt een woord of woordgroep vóór in de zin geplaatst waardoor er de nadruk op valt.
Het vooropgeplaatste zinsdeel duid je later weer aan met een verwijswoord.

"Deze foto, ik had die liever niet geplaatst." "De etterbak, ik wil hem niet meer zien." Een anticipatie is het tegenovergestelde van een prolepsis.
Bij een anticipatie wordt een woord of woordgroep achter in de zin geplaatst waardoor er de nadruk op valt.
Het naar achteren geplaatste zinsdeel duid je eerst aan met een of meerdere verwijswoorden. Wie hem kent, wil hem nooit meer missen: de Citroën. Bij een repetitio worden sommige woorden herhaald, waardoor deze extra nadruk krijgen. ‘Nee, nee, nee!’ siste moeder boos.Bij een tautologie wordt een begrip herhaald door een synoniem woord (dat tot dezelfde woordsoort behoort). Deze herhaling versterkt de inhoud. Nooit ofte nimmer,
Bar en boos,
Het is zo en niet anders,
In vuur en vlam,
Blij en verheugd Poetin is heer en meester
over Rusland. "De boerderij lag eenzaam en verlaten tussen de korenvelden." Bij een pleonasme wordt een eigenschap die al in een woord aanwezig is, extra benadrukt. Een klunzige stuntel,
Natte regen,
Van tevoren reserveren,
Vooraf waarschuwen,
Klein detail,
Gele paardenbloemen *De aanwezige toeschouwers genoten van de voorstelling.

*De rector pleegt aan het begin van het schooljaar gewoonlijk een speech te houden. In een enumeratie of opsomming wordt een aantal feiten, meningen, namen en argumenten achter elkaar geplaatst. Je bent een akelig, miezerig, vervelend en lelijk ventje. De hogere huizenprijzen, de stijgende hypotheekrente en de gelijkblijvende lonen maken dat de consument momenteel minder lucht heeft dan in de voorafgaande jaren. De overgang voor vrouwen komt onverwachts,

duurt een paar jaar en is best vervelend,
heb ik me laten vertellen. Bij een climax is er in een opsomming sprake van een opklimming in kracht. Ja, ze moesten hem beminnen als ze in de ban van zijn geur waren, hem niet alleen als hun gelijke accepteren, hem beminnen tot in het waanzinnige, tot zelfopoffering, sidderen van verrukking moesten ze, schreeuwen, huilen van gelukzaligheid, zonder te weten waarom, op hun knieën zouden ze liggen als onder Gods wierook als ze alleen hém, Grenouille, zouden ruiken!
(Patrick Süskind, Het Parfum, 1992) Bij een omgekeerde climax of anticlimax nemen de verschillende onderdelen van de opsomming af in kracht. Pieter schreeuwde het uit van pijn, daarna zat hij nog een poosje te huilen en ten slotte kwam er nog af en toe een snik. Hij is wereldberoemd, nou ja... in Nederland, in onze stad dan. Ik bedoel: ik heb van hem gehoord. Het is schitterend, prachtig, mooi,
eigenlijk best aardig. Het naast elkaar plaatsen van tegenstellingen of tegengestelde begrippen noemt men antithese. Sentimentele romantici genieten vaak van het verdriet dat ze hebben. Op het feest was van alles te doen voor groot en klein. Een spreuk is een korte uitspraak die op een lange ervaring berust Een chiasme is een verbinding van woordparen in tegengestelde orde.
Woorden in de zin die rechtstreeks of associatief met elkaar te maken hebben, vormen een paar. Dames en heren

Jongens en meisjes A - Je moet niet leven
B - om te eten
B - maar eten
A - om te leven. Denkend aan de dood kan ik niet slapen,

En niet slapend denk ik aan de dood Theorie Opdracht Stijlfiguren O, als ik dood zal, dood zal zijn
Kom dan en fluister, fluister iets liefs.
Full transcript