Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ELS ORÍGENS DE LA LITERATURA. LA

No description
by

Maria Mira

on 10 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ELS ORÍGENS DE LA LITERATURA. LA

Mapa expansió de l'Imperi Romà
Caiguda Imperi Romà
476 d.C.

trencament vincle polític
evolucionen pel seu compte

CAIGUDA DE L'IMPERI ROMÀ
EVOLUCIÓ LLENGÜES ROMÀNIQUES
FACTORS:
ESCRIPTURA ÍBERA
Fragment del
Plom d'Alcoi
LLENGÜES ROMÀNIQUES
ELS ORÍGENS DE LA LITERATURA. LA LITERATURA MEDIEVAL
llengües independents
NAIXEMENT DE LES
LLENGÜES ROMÀNIQUES

castellà
català
portugués
gallec

occità
francés
italià
sard
romanés

Els residus de les
antigues llengües parlades
abans de la vinguda dels romans.
El
tipus de llatí
parlat pels romans:
època de romanització
procedència social i econòmica dels colons
comunicació amb Roma
Petjades lingüístiques dels
pobles invasors posteriors
(germànics i àrabs)
La Pedra Rosetta (British Museum, Londres)
D'on procedeix
el català?
Evolució del llatí vulgar parlat a província Tarraconensis (zona del Pirineu Occidental
entre Perpinyà-la Seu d'Urgell-Barcelona)
no hi ha relació entre les diferents modalitats del llatí
jeroglífic
demòtic
grec
NAIXEMENT I EXPANSIÓ DE LA SOCIETAT
ORÍGENS: SEGLE VII-XI.
Segle VI: Carlemany crea un conglomerat de comtats al voltant del Pirineus. Destaca Barcelona.
ORIENTACIÓ CONTINENTAL: SEGLE XII
EXPANSIÓ MEDITERÀNIA: SEGLE XIII
matrimonis
conquestes
ampliació del
territori
llengües:

llatí (administració)
aragonés
català
occità
derrota de Pere el Catòlic a Muret
expansió cap al sud
València i Múrcia
Mallorca
Sardenya i Sicília
Ducats d'Atenes i Neopàtria
EXPANSIÓ DE LA CORONA D'ARAGÓ SEGLE XIII
Configuració del domini lingüístic català
lloc on es desenvoluparà la nostra LITERATURA
ELS PRIMERS DOCUMENTS EN CATALÀ
Formació de la llengües romàniques
segle VIII
1rs documents en català
segle XI-XII
Quina llengua es
parla
?
No és llatí
En quina llengua
s'escriu
?
Llatí
LLENGUA DE CULTURA
PER QUÈ
ES CONTINUA
ESCRIVINT EN
LLATÍ
,
SI JA ES PARLAVA EN
CATALÀ
?
GRAN NIVELL D'ANALFABETISME
Més còmode
escriure en llatí

llatí = llengua de casta
Llatí: llengua de relació internacional
escrivans, religiosos
desconeixien l'ortografia
de la llengua "vulgar".
distancia d'altres classes socials
CANVI: aparició de la burgesia
segles XII-XIII
desenvolupament de:
artesanat
comerç
necessitat contracte
en llengua romanç
1rs documents
en català
CANÇÓ DE SANTA FE
2a meitat segle XI
zona del Rosselló
barreja català-provençal
FORUM IUDICUM
meitat XII
traducció d'un text
en llatí del VII
codi civil i criminal
HOMILIES D'ORGANYÀ
Començaments XIII
Organyà
Apunts de 6 sermons de quaresma
posteriors a altres llengües romàniques.

caràcter jurídic i religiós

VALOR
FILOLÒGIC

Glosses silenses i emilianenses (segle XI)
LA SOCIETAT MEDIEVAL
estancament cultural
orígens de la societat europea
període molt extens: 2 etapes
EDAT MITJANA
ALTA
EDAT MITJANA
segles VI-XII
configuració del feudalisme
art romànic
cultura: en llatí, al monestirs
BAIXA
EDAT MITJANA
segle XIII-XV
art gòtic
aparició ciutats i comerç
centre cultural: universitats i corts; en llengua romanç
EL FEUDALISME
Què és?
estructura socioeconòmica
On s'instal·la?
Europa
Quan?
Després Imperi Romà (475 d. C.)

En què es basa?
En el domini de la terra
Quin és l'origen?
els monarques no poden controlar tot el territori
ajuda
obediència
consell
part de la collita

PACTE DE VASSALLATGE
SENYOR FEUDAL
VASSALL
obligació
mútua
VASSALL
SENYOR FEUDAL
protecció
la noblesa
educació militar
església
el poble pla
treball:
sol a sol en terres pròpies i del senyor
delme: 10% església
impostos
ESTRUCTURA SOCIAL
classe poderosa
terra
serfs
no poden treballar
caça i guerra
el poder millor organitzat: estructura piramidal del feudalisme
donava cobertura ideològica a la noblesa: "el poder s'obtenia per la gràcia de Déu".
monestirs: gran aportació cultural

els monjos aportaven riqueses
copiaven obres, oraven i estudiaven
la major part
de la població
camperols sense
llibertat
emigraren a les ciutats:
artesans i comerciants (jueus)
pressió dels senyors
LA LITERATURA MEDIEVAL
reflecteix la
forma de vida
difon els
seus ideals
CLASSIFICACIÓ
literatura feudal
literatura
religiosa i moral
difon ideals del cristianisme
literatura popular
anònima
acompanya celebracions del poble
literatura burgesa
ridiculitza ideals del feudalisme i l'església
literatura humanística
finals Edat Mitjana
reprodueix els
ideals cavallerescos
noblesa
textos:
- poesia
trobadoresca
-cròniques historiogràfiques
-èpica
-novel·la cortesana
i cavalleresca
textos:
tractats filosòfics
vides de sants
sermons
textos:
cançons
llegendes
representacions teatrals
textos:
poesia satírica
interés
pels
clàssics
grecollatins
base
del
renaixement
CARACTERÍSTIQUES
AUTORS
alguns segueixen
més d'un corrent
autors
extraordinaris
AUTORS: MÉS
D'UN CORRENT
AUTORS EXTRAORDINARIS
ANSELM
TURMEDA
FRANCESC
EIXIMENIS
BERNAT
METGE
ANTONI
CANALS
religiosa
burgesa
humanística
RAMON LLULL
JOANOT MARTORELL
AUSIÀS MARCH
JAUME ROIG
ISABEL DE VILLENA
JOAN ROÍS DE CORELLA
TRETS LITERATURA MEDIEVAL
INTENCIÓ MORALITZADORA
bondat religiosa
grandesa del rei
suposada roïndat dones
concepte diferent

FALTA ORIGINALITAT
Els autors prenen idees, cites, pàgines senseres sense amagar ni citar.
Predomini literatura oral i ambulant
joglars difusors de literatura i notícies
adoctrinar
literatura actual
literatura
EM
cròniques historiogràfiques
sermons
tractats filosòfics
poblament aïllat i disseminat
escassa alfabetització
comunicació de masses de l'EM
Full transcript