Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ERICH FROMM

No description
by

vedat yaşar

on 26 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ERICH FROMM

ERICH FROMM
kisilik gelisimi
ERICH FROMM
Fromm; bu ihtiyaçları bes bölümde toplar:
KISILIK TIPLERI
Erich fromm; 1900 yılında Almanya da dogmuş ve psikoloji ve sosyoloji egitimi almıştır. Ayrıca yeni freud’çuların önemli temsilcilerindendir.

Özellikle kendisini etkileyen iki isim vardır: Karl Marx ve Freud’tur.

Fromm’un kuramının temeli Freud’çu kuramları insanlaştırmak veya hümanize etmek ve insanın toplum içinde bir varlık olarak değerlendirme çabası oluşturur.
KiŞiLiK
Fromm fizyolojik gereksinimlerin genel olduğunu kabul eder. Hatta bunlara içgüdü denmesine karşı çıkmaz. Kabul etmediği, her insanın aynı yolu ve örüntüyü izleyerek amaçlarına ulaşmak istediğidir. Ona göre temel gereksinimler insanlarda aynı davranışları ortaya çıkarmaz.
1) ilişki ihtiyacı: Insanın insan olmak uğruna, doğayla sürdürdüğü beraberliğinden kopmuş olması gerçeğinden kaynaklanır. Hayvanın doğayla olan içgüdüsel bağları yerine, insan kendi ilişkilerini kendi kurmak zorundadır ve bu ilişkilerin en güçlüsü insanların birbirlerine karşı duyabileceği yakınlıkla gerçekleşir.
2) Aşkınlık ihtiyacı: Insanın hayvan özelliklerinin üstüne çıkma ve bir yaratık olarak kalmayıp, yaratıcı bir varlık olma ihtiyacından kaynaklanır. Fromm’a göre sevgi ve nefret, birbirlerine karşıt dürdüler degildir. Her ikisini de insanın hayvan özelliklerini aşma ihtiyacının bir sonucudur. Hayvanlar ne sevebilir ne de nefret edebilir. Bunlar insana özgü niteliklerdir.
3) Köklülük Ihtiyacı: Insan kökenini arar. Dünyanın tamamlayıcı bir parçası olmak ve bir yere ait olduğunu hissetmek ister. Çocukken kendini annesine ait hisseder. Ancak bu ilişki, çocukluk döneminden sonra sürerse, zararlı bir saplantıya dönüşür. Yetişkin insan, bu ihtiyacı en iyi biçimde diğer insanlarla dostça duygular içinde yaşayarak karşılayabilir.
4) Kimlik Ihtiyacı: Insan bir kimliğe sahip olmak ve diğer insanlardan farklı bir varlık olduğunu da hissetmek ister. Eğer, bu amaca kendi çabalarıyla ulaşamazsa, bir diğer kişiyle ya da grupla özdeşleşerek sınırlı bir farklılık sağlayabilir. Böylesi bir durumda kimlik duygusu birisi olmaktan değil, birine ait olmaktan kaynaklanır.
5) Algı Dayanağına Duyulan Ihtiyaç: insanın içinde yaşadığı dünyayı tutarlı bir biçimde algılamasını sağlayacak bir algı dayanağına ihtiyacı vardır. Geliştirdiği algı dayanağı mantıklı ya da mantıksız olabilir ya da bu iki öğeyi birlikte içerebilir.
Fromm, bu konuda Freud u izler ve biyogenetik prensipleri kabul eder. Bireyin gelişiminin, insanlık tarihinin gelişimine benzer bir süreç izlediğini söyler.
KIŞILIK TIPLERI
YARATICI OLMAYAN KISILIK TIPLERI
1) Alıcı Eğilim: Bu kişiler, diğer insanlardan sürekli destek bekler ya da ister. kendi başlarına yalnız ve çaresiz kimselerdir. Herşey yolunda gittiğinde iyimser ve dost olan bu kişiler; kendilerini itilmiş hissettiklerinde kolayça paniğe kapılırlar.
Freud'un tanımlamış olduğu oral-edilgen karaktere benzer. fromm, bu tipi tanımlarken, ''açık ağız'' adını kullanır.
2) Sömürgeci Eğilim:Bu tip kişiler 'istediğimi elde ederim ilkesine göre davranışlarını düzenler. freud'un tanımlamış olduğu oral-saldırgan tipe benzer. fromm, sömürü tipe ''ısıran ağız'' adını verir.
Sadistik bir ilişki kurmayı gerektirir. Bu tipte, ihtiyaç duyduğum her şeyi öteki kişiden zorla alıyorsam ona söz geçirmek, egemen olmak zorundayım, düşüncesi vardır.
4) Pazarlama Eğilimi: Başkalarından uzaklaşmaya dayanır. Pazarlama yönelişinin dayanmış olduğu tüm ilke, insanlarla kolayca temaz kurmayı, yüzde kalan bir bağlılığı ve yalnızca daha derin ve duygusal anlamda uzaklaşma gerektirir. Insanlar alınıp satılacak eşyalara dönüşür.
3) Biriktirici (istifçi) Eğilim: Bu ilişki, istenilen şeyleri, her türlü iyi şeyin elde edilebileceği bir dış kaynaktan bekleyecek yerde elinde olanı harcamayarak ve biriktirerek bu gibi şeylere ulaşma isteğine dayanır.
freud'un tanıımlamış olduğu anal karaktere benzer.
5) Üretici Eğilim: Fromm’un dediği son ve olumlu olan tek karakter türüdür. Diğer dört karakter türünün özelliklerini taşımak ve birleştirmekle beraber yönü başkalarını sevmek, onları da kendi kadar düşünme yaratıcılığıdır.
NORMAL / ANORMAL DAVRANIŞ
Fromm, toplum içindeki sevgi dolu üretici bir insanın ruh sağlığının sağlam olabileceğine inanmıştır.
Çocuklarının bireyselleşmenin getirisi olarak temel bağlardan koptukça yalnızlığı ve diğer insanlardan ayrı bir varlık olduğunu fark eder. Bu durum, çaresizlik ve kaygı yaratır.

Insanlar bir takım savunma mekanizmaları gelişmiştir:

A) Sadizm: başkalarını kullanmak, sömürmek, onlardan çalma,onları yok etme gibi eğilimlerin görüldüğü bir durumdur.

B) Mazohizm: Kişi, kendini yetersiz ve küçük görür. Kendi kişiliğini başkasının emrine verme eğilimi vardır. Kendinden güçlü olanın boyunduruğuna girerken güçlü olanın kurduğu düzende, yalnızlık kurtulmayı ve güven duymayı düşler.
C) Yıkıcılık: Kişi, kendi güçsüzlüğünün verdiği çaresizlik duygularından kurtulmak için gücünü, etrafını yıkarak, yok ederek kanıtlamaya çalışır.

D) Otomaton Konformite: Sosyal normlara körü körüne inanmayı ve uymayı içerir. Burada her yenilik ve bağımsızlık çabası reddedilir. Başkaldıran ve kuşku duyan kişi cezalandırılır.
Bir insanda nevrotik davranışın oranı,bireyin kendini ayrı bir varlık olarak ne denli kabul ettiğine ve bunun sonucunda da hangi üretken olmayan kaçış mekanizmalarını geliştirmiş olduğuna bakarak belirlenir

Fromm, daha sonradan üretken olmayan kişiler grubuna bir çift karakter daha katmıştır:
1) ölümü çekici bulan= nekrofili
2)yaşama aşık olan= biyofil
freud'un yaşam ve ölüm içgüdüsü kavramlarıyla benzerlik olmadığı fromm özellikle belirtmiştir.
fromm sevgiyi 5 farklı türde sınıflandırır:
1) kardeşçe sevgi
2) anaç sevgi
3) cinsel sevgi
4) öz sevgi
5) tanrı sevgisi
Full transcript