Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

СЪЖИТЕЛСТВО С ДРУГИТЕ.

No description
by

Boryana Nikolova

on 18 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of СЪЖИТЕЛСТВО С ДРУГИТЕ.

3. Трудното съжителство в западащата империя
Османската империя си остава мозайка от
различни групи население със сходен начин на живот, но с различен език, религия и чувство за етническа принадлежност.

стр.23-рубриката "Из..." Описание на Варна
2. Политическото пробуждане
на съседните народи и българите
СЪЖИТЕЛСТВО С ДРУГИТЕ.
БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ

С ОБЩО УСИЛИЕ КЪМ СВОБОДА

1. Балканското просвещение
Духовното пробуждане на
балканските народи

настъпва най-рано сред
гърците.
Забележимо духовно раздвижване настъпва и сред
сърбите.
Българите, които били по-будни и по-заможни, в края на 18в. започват да си изпращат децата в гръцки училища. Там се образова първото поколение български просветители, които достигат духовните знания на Европа.
Сръбското и гръцкото просвещение допринасят много за развитието на всички балкански народи.
Това, което ги обединявало било общата им религия /източното православие/, която ги карала да се чувстват единни.
Те заедно служели на Бог в манастирите на Света гора, издавали книги, поддържали училища.
българи, сърби, гърци,
черногорци, албанци, власи

През XIXв. много европейски народи се обособяват в отделни държави. Примерът им вдъхновява онези, които са в границите на големите империи-
Австрийската, Руската и Османската.
просвета-просвещение
Балканското просвещение обхваща онези явления
в духовната сфера, които започват да се наблюдават около средата на 18. век и чиято цел е да предизвика
подем във всички сфери на културата:
в научното развитие, в моралното и духовното извисяване, и накрая да доведе до националното възраждане.
Балканското просвещение е тясно свързано с европейското, като, разбира се,
носи свои специфични черти.
Просвещението се свързва със стремежа към духовно и материално извисяване на човека както чрез личностната, така и чрез обществената просвета, а също и с развиването на демократичните принципи.
Кои са балканските народи?
Почти всички балкански народи се намират под едно и също политическо господство и
имат сродната участ на поробени
.

В гръцките градове възникват светски училища
/несвързани с църквата/, в които се изучават гръцка история, литература, математика. Гръцките учители пишат книги и подбуждат чрез тях сънародниците си за просвета и освобождение.
Сръбският книжовник
Вук Караджич
събира народни песни и се интересува от общото минало на славяните.
Младите българи общували на гръцки език и се стремели да приличат на гръцките си съученици. Като следствие от това, обаче мнозина от тях започнали да гледат с пренебрежение на българския си произход.
Забележителна е ролята на светогорските книжовници в духовния живот на балканските народи през целия период на османското владичество.
Духовното пробуждане на балканските християни върви ръка за ръка с политическото освобождение.
1804г.
сърбите за да отхвърлят османската власт вдигат голямо
въстание
; много българи от западните краища се включват в това въстание- хайдути.
1821г.

гърците започват организирана подготовка за въстание, срещу което Осмнската империя изпраща многобройна армия. Въстанието продължава няколко години, в него се включват много българи, които също се надяват на освобождение. Напр. Атгел Гацо, Хаджи Христо Българин-стр. 23 от учебника.
Нито сръбското въстание, нито гръцкото въстание довеждат до освобождение на всички балкански народи. Но започва поредната
Руско-Турско война
през
1828-1829г
., която завършва с важен международен договор, а Гърция е призната за независима държава. Сърбия- за автономно княжество.
Положението на българите не се променя.
Като цяло българите поддържали мирни отношения със съседите си. Въпреки опитите за модернизация, османската власт си остава враждебна към християните. Липсата на ред и закони спира стопанския напредък. Отделни мюсюлмани си позволявали да проявяват насилие, а българите не получавали справедливост и правосъдие.
Особено тежко става положението на българите
по време на войните на Османската
империя с Русия.
Много българи тогава се изселват
в руските земи- в областта Бесарабия
/днес в Молдова и украйна/,
както и в други области на север от Дунав
и там създават свои села.
Домашна работа:
Отговорете на въпрос № 6/ стр.22
Балкански просветители:
Партений Павлович стр.23, рубриката ЛИЦА
Full transcript