Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Academic development

No description
by

Marinela Gheres

on 30 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Academic development

“Ia toate deciziile în viaţă gândindu-te la persoana care ai vrea sa devii.” Paul Homoly
„Fii curajos şi urmează-ţi inima şi intuiţia.
Acestea deja ştiu cumva ce-ţi doreşti cu adevărat să devii.”
Steve Jobs
Antreprenoriat
Expert în accesarea fondurilor
structurale şi de coeziune

Postdoctorat
Controlul poluării

Doctorat
Asolamentul element
cheie al agriculturii
ecologice

Conferenţiar
universitar
doctor
Masterat
Business
Licenţa
Lector
universitar
doctor
Asistent
universitar
doctorand
Preparator
universitar
STAGII DE PREGĂTIRE ȘI COLABORĂRI ÎN STRĂINĂTATE
În domeniul Agroturismului
Universitatea CAJA RIOJA, Spania, 1999
În domeniul Economiei Mediului
Specializare la Universitatea de Ştiinţe Agricole Debrecen, Ungaria, 2000
Universitatea Hohenheim, Stuttgart, Germania, 2007.
Universitatea Tehnică Viena, Institutul de Inginerie și Protecție a Mediului
Stagii de documentare şi colaborări directe în proiecte de cercetare şi elaborarea de cursuri universitare
Academia de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea de Comert
Universitatea din Piteşti
Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Universitatea “1 Decembrie 1918 Alba-Iulia”
Universitatea Dimitrie Cantemir, Tg.-Mures
Centrul de formare şi inovaţie pentru dezvoltare în Carpaţi
Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri în parteneriat cu Asociacion Agraria de Jovenes Agricultores de Almeria, Spania
STAGII DE PREGĂTIRE ȘI COLABORĂRI ÎN ȚARĂ
A1 = 123,26 >15
1. Activitatea didactică
şi profesională
5
4
Unic autor
agroturism
turism rural
economia
mediului
4
4
Autor
principal
Coautor
Coordonator
A. Syllabus;
B. Schema logică
C. Conţinutul cursului
D. Test grilă;
E. Prezentarea în power point a cursului;
F. Fixarea şi verificarea cunoştinţelor prin rebus.
Original - creativ - dinamic - interactiv
EVOLUȚIE ȘI DEZVOLTARE


Proiecte proprii
Portofoliul dascălului – Agroturism
Portofoliul dascălului – Economia mediului
Ghid pentru antreprenorii din Turismul Rural
Dezvoltarea de noi cursuri universitare: “Abordarea riscului in business-ul turistic“
Soluţii privind diminuarea riscurilor impuse de schimbările climatice
EVOLUȚIE ȘI DEZVOLTARE


Colaborări
Ediția a II-a pentru Turism Rural
Ediția a II-a pentru Economia mediului
“Marketing în turismul rural“ în colaborare cu Conf. dr. Alexandru Nedelea, Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava
“Susținerea mediului antreprenorial în turism” în colaborare cu Lect. dr. Sergiu Rusu de la Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad
A2 = 179,803 > 70
2. Activitatea de cercetare (A2)
“Un dascăl trebuie să cerceteze în permanenţă, să fie la zi cu noutăţile din domeniu şi să predea din
traista proprie.”
Alexandru Salontai
Lucrări ştiinţifice
relevante elaborate
şi publicate:
Lucrări publicate în reviste de specialitate
- indexate ISI
- indexate BDI
- recunoscute CNCSIS
- alte reviste româneşti
Lucrări publicate în reviste de specialitate
- internaţionale
- naţionale
- contracte de cercetare
72
29
6
11
9
3
43
25
18
17

Site-ul
WWW.MARINELAGHERES.RO
nu poți să faci un curs interactiv fără să ai o interfață directă cu studentul
pentru studenți, pentru cei care predau aceste discipline, și pentru antreprenori
Din cele şase articole cotate ISI cu factor
de impact pozitiv se menţionează:
Domeniul: Turism/Turism rural
Developing a risk management model in travel agencies activity

Factor de impact 2.571.
1041
1539
1152
2539
2216
3494
Articole indexate BDI:
(CEEOL, REPEC, DOAJ, SCOPUS)
Granturi şi proiecte de cercetare
Am participat ca director sau membru în colectivul de cercetare la 17 granturi şi proiecte de cercetare dintre care se amintesc cele mai reprezentative.
În calitate de director
Tema proiectului: Sistem complex pentru cercetarea fenomenelor de degradare a terenurilor arabile și monitorizarea inpactului negativ al agriculturii asupra resurselor naturale și a schimbarilor climatice globale.


Finanţator AMCSIT Politehnica Bucureşti. Volumul finanţarii 1.000.000 .000 lei
În calitate de membru în echipa de cercetare câteva din temele abordate sunt:
Evaluarea potențialului și a oportunităților de valorificare a resurselor în economia regiunilor montane - Workshop internațional,
Studiu exploratoriu privind potențialul natural și uman al zonei Munților Apuseni - baza de elaborare a unei posibile strategii de dezvoltare economico-socială durabilă
Contributii privind dezvoltarea managementului exploatațiilor agricole dupa modelele europene, în vederea asigurării unei dezvoltari durabile
A3 = 68 > 15
3. Recunoașterea impactului
activității (A3)
Direcţii noi privind activitatea de cercetare
Pe termen scurt, susţinerea lucrărilor care au fost acceptate la conferinţele internaţionale
Finalizarea cercetărilor si trimiterea acestor lucrări spre analiză în vederea publicării în reviste din fluxul principal de publicaţii de specialitate, indexate BDI (EBSCO, Cabells, Ideas, REPEC, SpringerLink, etc.), sau în Thompson-Reuters (ISI).
Pe termen mediu şi lung continuarea participării la programe de cercetare – dezvoltare finanţate la nivel naţional prin instituţiile de specialitate, respectiv internaţional prin programe specifice, precum şi atragerea de surse de finanţare din mediul privat prin intermediul unor colaborări sau parteneriate.
Pe lângă domeniile agroturism şi economia mediului voi extinde cercetările în domeniul turismului internaţional şi antreprenoriatului în turism.
Cursul de unic autor Agroturism, de la tradiţie la oferta comercială, Editura Risoprint, 2003 a beneficiat de citări în reviste indexate BDI (EBESCO, DOAJ, Copernicus).

Lucrarea Economia mediului – tratat, Editura Universitară, Bucureşti a beneficiat de 2 citări în reviste indexate BDI (EBESCO, DOAJ, Copernicus) și numeroase citări în țară.

Acordarea de Unitatea Executiva pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) în anul 2012 a premiului pentru articolul ştiinţific Developing a risk management model in travel agencies activity: An empirical analysis , Social_Sciences_Citation, TOURISM MANAGEMENT, 33(6) , 2012, P.1598 – 1603,
Fac parte din comitetul ştiinţific al Revistei "Academica Science Journal, Economica Series", ISSN 2285-8067, Revistă indexată BDI (REPEC)
Sunt membră în comitetul științific al conferinţei internaţionale "Career Management in Knowledge - Based Society" organized by the Information, Advice and Guidance "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia, 2013, conferinţa internaţională indexata BDI: REPEC, EBSCO, EconPapers, BazTech si Index Copernicus International
Membru în asociaţii profesionale de prestigiu cum sunt Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural (ANTREC),
Asociaţia Naţională de Herbologie,
Asociaţia Jurnaliştilor şi Scriitorilor din Turism
Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România (AOSR).
Membru în colectivul de organizare a “Centrului pentru instruire continuă în domeniul mecanizării şi managementului în agricultură - Restructurare prin educaţie” Program TEMPUS
Membru în colectivul de organizare a unor conferințe, mese rotunde, sesiuni de comunicări ştinţifice studenţeşti
Iniţierea conducerea promovarea şi acreditarea masterului intitulat “Economia resurselor naturale”
Membru fondator şi preşedinte al Asociaţiei “Proiecte ale eco-economiştilor”
Realizarea de proiecte de mediu şi agroturism precum şi acordarea de consultanţă pe probleme de agricultură ecologică, calitatea produselor, economia mediului şi agroturism
Antreprenoriat şi accesarea fondurilor structurale.
EXPERIENȚĂ ÎN MANAGEMENT
Universitatea Tehnică din Cluj – Napoca, Cursul de Ingineria mediului – modulul de Economia mediului.
Cursul de master pentru comisarii de mediu – modulul de Economia Mediului
Cursul de pregătire a întreprinzătorilor din mediul rural.
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj – Napoca
Cursuri de Ecotehnică agricolă, în cadrul cursurilor de instruire a fermierilor din judeţul Cluj.
Predarea cursurilor de iniţiere în agroturism martie – octombrie, pentru locuitorii comunelor Sâncraiu, Izvorul Crişului, Săcuieu şi Călăţele.
Organizarea în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Cluj şi Centrului Cultural francez şi participarea activa la cursul „Le Developement touristique en Transylvanie”.
IMPLICARE ÎN VIAȚA SOCIALĂ
Profesor invitat pentru predarea unor cursuri la universităţi de prestigiu din ţară:
Organizarea de mese rotunde, acţiuni de ecologizare şi plantat pomi în Făget şi Muzeul Etnografic „Romulus Vuia” - secţia în aer liber de la Hoia.
Organizarea expozitiei concurs de fotografie intitulată ”Paradoxuri ale vremurilor noastre”, ”Zestrea”şi ”Energie” şi a concursului anual “O zi ECO” desfaşurat în parteneriat cu alte unităţi şcolare din judeţul Cluj.
Iniţierea şi promovarea proiectului „Absolvent de Mai-tinerii recunosc autenticul, îl preţuiesc şi îl promovează” din anul 2000-până în prezent.
Iniţierea şi organizarea unor campanii umanitare în spitale, grădinițe şi şcoli cu copii cu dizabilităţi şi zone defavorizate ale judeţului Cluj.
Promovarea turismului rural românesc prin participări la:
Ciclul de emisiunea TV „Cerc deschis” , postul NCN, Cluj – Napoca;
Emisiunea radio „Renaşterea satului românesc” precum şi articole în presa clujană.
Contribuţia la realizarea unui ghid al pensiunilor agroturistice din Transilvania.
Accesarea fondurilor structurale şi organizarea de cursuri pentru antreprenorii din mediul rural.
Organizarea unui curs de vară pentru proprietarii de pensiuni agroturistice
Popularizarea noutăţilor din domeniul cercetat prin numeroase lansări de carte la Cluj-Napoca, Târgu-Mureş, Vatra Dornei şi Alba-Iulia, precum şi diseminarea rezultatelor obţinute în peste două sute de librării şi multe biblioteci din ţară.
Cursul Turism Rural-tratat a beneficiat de 10 citări în reviste ISI și BDI, și sute de citări în țară.

A1 = 123,26 >15
A2 = 179,803 > 70
A3 = 68 > 15
Profesor
universitar
doctor
Full transcript