Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kölcse_fórum-VP-fiatal_gazda-2016.11.23

No description
by

Goodwill Consulting Kft.

on 21 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kölcse_fórum-VP-fiatal_gazda-2016.11.23

Köszönöm a
megtisztelő
figyelmüket!

EU költségvetés 38%-a fordítódik
erre 2014–2020-ig
ebből Magyarországra jut: 13,061 milliárd €
KÖZÖS
AGRÁRPOLITIKA
(KAP)
I. Pillér:
8,916 milliárd €
II. Pillér:
4,145 milliárd €
Vidékfejlesztési Program
Piaci
intézkedések
Közvetlen kifizetések
139 millió €
Tudásátadás
és innováció
690 millió €
Vidéki térségek
343 millió €
Erdő- gazdálkodás
2767 millió €
Mezőgazdasági termelés és élelmiszer-feldolgozás
Környezet- gazdálkodás
134 millió €
Beruházások
209 millió €
Helyi
gazdaság-fejlesztés
215 millió €
Leader
192 millió €
Vidékfejlesztési Program
környezet- gazdálkodás
1039 millió €
Kockázat
kezelés és
jövedelem
stabilizálás
213 millió €
Beruházások
1397 millió €
Minőség-rendszerek
és termelői
csoportok
118 millió €
Helyi
infrastruktúra
és szolgáltatás-
fejlesztés
283 millió €
árbevétel töb
Állattenyésztés
Kertészet
Élelmiszer-
feldolgozás
Borászat
Szántóföldi
növény-
természtés
A Vidékfejlesztési Program pályázatai!
Változások
a pályázati
rendszerben
minden tevékenységre 3 árajánlat benyújtása szükséges
kiemelten a KKV-k támogatása
az elnyert támogatás 50%-ának mértékéig előleg igénylésére nyílik lehetőség, ám biztosíték nyújtása kötelező
nettó 25 millió Ft feletti támogatás esetén kötelező közbeszerzési eljárás lefolytatása
jogcímrendeletek helyett egységes pályázati felhívások
minden folyamat elektronikussá vált
támogatási határozat helyett támogatási szerződés- ennek módosítása is bonyolultabb
nem építési engedélyköteles beruházás esetén igazolás
(nem a kérelem beadásáról)
energiahatékonyságot célzó beruházás elem esetén min. 10% megtakarítás elérése cél
a támogatási szerződéssel egy időben saját erő igazolása szükséges
pontozás: nem a pályázatok beadásának elsőbbsége, hanem a megszerezett pont a mérvadó
pályáztok beadása, bírálata határszakaszokhoz kötött-
egymást kizáró pályázatok
(trágyatárolás, takarmánytárolás, öntözés-ültetvénytelepítés)
vízjogi engedély köteles beruházás esetén a pályázta benyújtásához szükséges annak megléte
Új fogalmak bevezetése
b) kollektív beruházás +10% támogatásért
a) fiatal mezőgazdasági termelő + 10 % támogatásért
előző lezárt üzleti évben 6000 STÉ méretű gazdaság
5 évnél nem régebben kezdett mezőgazdasági tevékenység
50%-nál nagyobb mg-ból származó árbevétel
minden vállalkozásnak meg kell felelni az egyes pályázatok alapfeltételeinek
minimum 5 darab mg-i vállalkozás közösen végrehajtott beruházása
Fiatal gazdálkodók pályázati lehetősége!
Meglévő gazdaságok fejlesztés pályázati forrásból
A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás (VP2-6.1.1-16)
Természetes személy:
max. 12 hónapja folytat mezőgazdasági tevékenységet
legalább 18 és legfeljebb 40 éves
államilag elismert mezőgazdasági szakismeret
min. 6 000, max. 25 000 STÉ értékű termelési potenciál
Pályázók köre
Jogi személy:
max. 12 hónapja folytat mezőgazdasági főtevékenységet
tulajdonosa és ügyvezetője max. 12 hónapja folytat mezőgazdasági tevékenységet
tulajdonosa és ügyvezetője legalább 18 és legfeljebb 40 éves
tulajdonosa és ügyvezetője államilag elismert mezőgazdasági szakismeret
min. 6 000, max. 25 000 STÉ értékű termelési potenciál
A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás (VP2-6.1.1-16)
támogatói okirat kézbesítésőtől legfeljebb 9 hónapon belül megkezdeni az üzleti terv végrehajtását
megkezdéstől számított legkésőbb 18 hónapon belül megfelelni az aktív mezőgazdasági termelő előírásoknak
működtetési időszak 4. évének január 1-től a természetes személy esetén főállású egyéni vállalkozóvá válni, jogi személy esetében főállású társas vállalkozóvá válni
működtetési időszak 4. lezárt évében a mezőgazdasági tevékenységből elért jövedelem tekintetében elérni legalább az előző évi kötelező garantált bérminimum mértékét
legkésőbb a működtetési időszak 4. év december 31-ig teljesíteni az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket
a minimálisan előírt, legalább 6 000 STÉ üzemméretet fenntartani a működtetési időszak végéig
Kötelezettségek
A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás (VP2-6.1.1-16)
Újonnan létrehozott mezőgazdasági vállalkozás támogatása:
az üzleti tervben vállalt, azzal szorosan összefüggő és ahhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése.
Támogatható tevékenységek köre
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Önállóan támogatható tevékenységek
Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése
A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás (VP2-6.1.1-16)
egyösszegű átalány formájában, két részletben, 5 évre nyújtva:
az első kifizetési kérelem benyújtásával a támogatás a teljes összeg 75%-a
a támogatási összeg fennmaradó 25%-a a felhívás szerinti- és az üzleti tervben vállalt kötelezettségek teljesítésének függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével, de legkésőbb a működési időszak megkezdésétől számított 54. hónap utolsó napjáig tervezhető és igényelhető
Támogatás mértéke
40 000 eurónak megfelelő forintösszeg
Turizmus és szálláshelyfejlesztés
a Vidékfejlesztési Program keretében!
Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása (VP6-6.4.1–16)
Aktív mezőgazdasági termelő:
Mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő
székhelye vidéki településen található
a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett tevékenységei között

Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikrovállalkozás
bizonyítottan agroturisztikai tevékenységet folytat

Természetes személy:
életvitelszerűen vidéki településen tartózkodik
bizonyítottan agroturisztikai tevékenységet folytat

Pályázók köre
Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása (VP6-6.4.1–16)
Önállóan támogatható tevékenységek
falusi turizmushoz, vendéglátáshoz kapcsolódó ingatlan építése, szerzése, bérlése – a lízinget is beleértve - vagy fejlesztése;
falusi turizmushoz, vendéglátáshoz kapcsolódo új gépek és berendezések vásárlása vagy lízingelése, az adott eszköz piaci értékének erejéig

Önállóan nem támogatható tevékenységek
a fenti tevékenységekhez kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, oktatás, képzés díja
immateriális beruházások
Támogatható tevékenységek köre
Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása (VP6-6.4.1–16)
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
szolgáltatásfejlesztés (falusi vendégasztal kialakítása, étkező helyiség felújítása, férőhely bővítése)
technológiafejlesztés (konyhai gépek, eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése)
műhely vagy bemutató tér kialakítása,
interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések,
árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése,
aktív turizmus és szabadidősport igényeit kielégítő szolgáltatás kialakítása és fejlesztése
kapcsolódó termékfejlesztés
Támogatható tevékenységek köre
Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása (VP6-6.4.1–16)
maximális alaptámogatási intenzitás: 50%
Támogatás mértéke:
Full transcript