Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kvällsmässan

No description
by

Daniel Jakobsson

on 9 July 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kvällsmässan

Y Z Å Ä Ö
Öppna dina knutna händer,
först då kan du ta emot.
Öppna dina slutna ögon,
först då kan du se.
Öppna också hela hjärtat,
ta emot vad Gud vill ge.
Våga leva livet öppet,
våga leva det.
Ät mitt bröd, drick mitt vin,
kom till mig så ska du ej hungra.
Ät mitt bröd, drick mitt vin,
tro på mig så ska du ej törsta.

A B C D E F G H I
S T U V X
Att lära känna dig är min längtan,
att lära känna dig.
Att komma nära, nära ditt hjärta,
se vem du verkligen är.
Du är min Far och jag är ditt barn,
jag vet att du älskar mig.
Att va’ i din närhet, höra dig tala,
det är det enda för mig.
Bara i dig har min själ sin ro.
Bara i dig, min Gud.
Bara i dig har min själ sin ro.
Bara i dig, min Gud.
Från honom kommer mitt hopp.
Bara han är min klippa,
min frälsning och min borg.
Jag skall inte vackla.
Det finns en plats i en stor trygg famn,
som är bara, bara min.
Den dagen jag döptes skrev änglar mitt namn
i himmelen in.
Du är helig, du är hel.
Du är alltid mycket mer
än vi nånsin kan förstå,
du är nära ändå.
Välsignad vare du,
som kommer hit just nu
välsignande vår jord,
blir till bröd på vårt bord.

Du är helig! Du är helhet!
Du är närhet, hela kosmos lovar dig!
Hosianna, Hosianna, Hosianna,
Hosianna vår Gud!
Du omsluter mig på alla sidor
och du håller mig i din hand,
du omsluter mig på alla sidor
och håller mig i din hand.

1. När min väg går genom täta dimmor,
nära branta stup och djupa vatten,
då finns du ändå på alla sidor.
Ja, du leder genom natten.

2. När min tro är svag och modet sviktar
och jag känner rädslans kalla vindar,
då vet jag ändå att du är nära,
du har lovat vara med alla dar.
Du som är törstig, du som är svag,
kom till hans källa, drick av vattnet som
ger dig liv. Låt all oro och ångest
sköljas bort i Hans strömmar av kärlek.
Som djup ropar ut till djup, ber jag dig:

1. Kom, min Herre, kom. :||
2. Kom, min Jesus, kom. :||
3. Helig Ande, kom. :||
Du vet väl om att du är värdefull,
att du är viktig här och nu.
Att du är älskad för din egen skull
för ingen annan är som du.

1. Det finns allt för många som vill tala om
att du bör vara si och så.
Gud Fader själv Han accepterar dig ändå
det kan du lita på.

2. Du passar in i själva skapelsen.
Det finns en uppgift just för dig.
Men du är fri att göra vad du vill med den,
säga ja eller nej.
Från mörker till ljus, en ofattbar gåva:
att räddas av Guds egen son.
Han öppnar en väg, en väg till vår Fader.
Han köpte oss fria från mörker till sitt ljus. :||

Tack min Gud.
Tack min Gud.
Tack min Gud för att du älskar mig. :||
Var inte rädd. Det finns ett hemligt tecken,
ett namn som skyddar dig nu när du går.
Din ensamhet har stränder in mot ljuset.
Var inte rädd. I sanden finns ett spår.

Var inte rädd. Det finns en mörklagd hamn,
du ser den inte nu men färdas dit.
En dag skall du bekänna högt hans namn,
hans kärleks frid som ingenting begär.

Du är på väg. En dag blir natten vit.
En dag och stjärnor växer ur hans famn.
Var inte rädd. Det finns en mörklagd hamn,
du ser den inte nu men färdas dit.
1. Jag är svag, men ändå stark,
arm och fattig, ändå rik.
Jag var blind, men nu jag ser,
allt som du gjort, allt som du ger.

2. Ner i strömmen vill jag gå
för att liv och räddning få.
Renad i Guds nådaflod,
pånyttfödd och heliggjord.

Det finns en plats i Guds paradis,
som är bara, bara min.
I kören av änglar som sjunger hans pris
skall jag stämma in.

Det finns en plats vid ett nattvardsbord,
som är bara, bara min.
Till finaste festen som finns på vår jord
får jag komma in.

Det finns en plats i en kyrkobänk,
som är bara, bara min.
Där är jag i lärjungakedjan en länk,
glad går jag ditin.
Herren välsigne dig och bevare dig!
Låte sitt ansikte lysa och vare dig nådig!
Herren vände sitt ansikte till dig
och give dig frid!
Guds kärlek är som stranden och som gräset,
är vind och vidd och ett oändligt hem.
Vi frihet fick att bo där, gå och komma,
att säga "ja" till Gud och säga "nej".
Guds kärlek är som stranden och som gräset,
är vind och vidd och ett oändligt hem.

Vi vill den frihet där vi är oss själva,
den frihet vi kan göra något av,
som ej är tomhet men en rymd för drömmar,
en jord där träd och blommor kan slå rot.
Guds kärlek är som stranden och som gräset,
är vind och vidd och ett oändligt hem.

Och ändå är det murar oss emellan,
och genom gallren ser vi på varann.
Vårt fängelse är byggt av rädslans stenar.
Vår fångdräkt är vårt eget knutna jag.
Guds kärlek är som stranden och som gräset,
är vind och vidd och ett oändligt hem.

O döm oss, Herre, frisäg oss i domen.
I din förlåtelse vår frihet är.
Den sträcker sig så långt din kärlek vandrar
bland alla mänskor, folk och raser här.
Guds kärlek är som stranden och som gräset,
är vind och vidd och ett oändligt hem.
1. Hela vägen går han med mig,
o, vad kan jag önska mer?
Kan jag tvivla på hans godhet,
när jag på hans ledning ser?
Himmelsk frid, gudomlig trygghet
uti honom har min själ,
||: och jag vet: vad helst mig möter,
gör dock Jesus allting väl. :||
Bred dina vida vingar, o Jesus, över mig
och låt mig stilla vila i ve och väl hos dig.
Bliv du min ro, min starkhet, min visdom och mitt råd
och låt mig alla dagar få leva av din nåd.

Förlåt mig alla synder, mig rena i ditt blod.
Giv mig ett heligt sinne, en vilja ny och god.
Tag i din vård och hägnad oss alla, stora, små,
och låt i frid oss åter till nattens vila gå.

Hosianna, hosianna,
till Guds dyra offerlamm,
hosianna, hosianna,
Jesus dog och livet vann.

3. Jag har nu en säker hamn
i Guds öppna frälsarfamn.
Jublet stiger nu i mig:
Jesus, du har gjort mig fri!
När solen går ner över hav och strand
då skymtar jag dig
I stormen och regnet, när åskan går
då skymtar jag dig
Vem du än är som har skapat det här - du är där

När skrattet hörs porlande i ett rum
då skymtar jag dig
när tröstande armar hålls om en vän
då skymtar jag dig
Vem du än är som har skapat det här - du är där

Du är här, du är här
Du är här där mänskor möts och fylls av liv
Du är här, du är här
Du är här där mänskor möts och fylls av liv
Av ditt liv
Allt som är gott
allt som är glatt
allt som är kärlek
allt som är skratt
ger jag till dig, ger jag till dig, just nu

Allt som är tårar
allt som är tungt
allt som är ångest
allt som är mörkt
ger jag till dig ger jag till dig just nu

||: Gud ta hand om mig, Gud ta hand om mig,
Gud ta hand om mig, varje dag :||
J K L M
N O P Q R
Jag lyfter ögat mot himmelen
och knäpper hop mina händer.
Till dig, o Gud, som är barnens vän,
min håg och tanke jag vänder.
1. Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång,
jag vill tacka med skönaste ord
för din kärlek och nåd som är gränslös,
jag vill tacka för allt gott du gjort.
Jesus, Guds son, du ljus i mitt inre,
låt inte mörkret få tala till min själ.
Jesus, Guds son, du ljus i mitt inre,
öppna mig för din kärlek och frid.
Känn ingen oro,
känn ingen ängslan.
Den som har Gud kan ingenting sakna.
Känn ingen oro,
känn ingen ängslan.
Gud, din Gud,
bär allt.
Må din väg gå dig till mötes
och må vinden vara din vän
och må solen värma din kind
och må regnet vattna själens jord
och tills vi möts igen,
må Gud hålla,
hålla dig i sin hand.
Måne och sol,
vatten och vind
och blommor och barn
skapade Gud.
Himmel och jord,
allting är hans.
Herren vår Gud vill vi tacka.
Möt mig nu som den jag är,
håll mitt hjärta nära dig,
gör mig till den jag ska bli
och lev i mig.
När vi lovsjunger dig och när vi ber,
när vi lovsjunger dig och när vi ber,
då förnyas vårt liv
av den kärlek som aldrig dör.
O Jesus, du är hos oss.
Nu är dagen slut,
den dag du gett åt mig,
nu är jag trött, o Gud, snart sover jag.
Du blir ej trött som jag,
när jag vilar vakar du,
och skyddar mig båd’ natt och dag.

Tack för denna dag,
för vänner som jag har,
för mat och kläder och nånstans att bo.
Och gode Gud förlåt
allt det stygga jag har gjort,
mot både dig och människor.
Amen.
Jesus du som älskar oss,
du som ger oss liv.
I din kärlek leder oss
hem till evig frid.
Tack för att du med ditt kors
låter oss förstå,
att du i döden skänker oss
liv som skall bestå
Herre, vi tackar dig.
Herre, vi prisar dig.
Herre, vi sjunger ditt heliga namn.

2. Ingen annan är värd att besjungas,
endast du, Herre, äger min sång,
och i himmelens gyllene salar
skall jag prisa dig evighet lång.

Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig,
där var ton skall en hyllning till dig bära.
Och i dagar av glädje och dagar av sorg
vill jag leva var dag till din ära.

Så håll du över mig än din hand,
min Fader god utan like,
och låt mig växa för livets land
som är ditt himmelska rike.

Jag är en planta uti din gård,
för evigheten uppdriven,
jag var knappt till när i fadersvård
åt dig jag redan blev given.

Tack för allt gott du mig ständigt ger
att känna, älska och äga!
Tack, gode Fader, för mycket mer
än jag kan tänka och säga.

Jag är så glad att få tacka dig,
och gärna vill jag det göra.
Jag vet det visst att du ser på mig
och mina böner vill höra,
Min Jesus, min Herre,
Gud det finns ingen som du.
Min lovsång jag ger,
till dig mer och mer,
förundrad av din kärleks djup.
Du tröstar, du skyddar,
styrker den vacklandes steg.
Forma min dag, mitt liv och mitt jag,
för alltid vill jag tillbe dig.

Ropa till Gud, över hela vår jord,
stiger en hyllning, en hymn utan ord.
Berg faller ner, havets vågor bryts
när dom hör Herrens namn.
Din kärlek och glädje nu fyller min själ,
min sång går till Honom
som gjort allting väl.
Inget kan mätas med löftet jag har i dig.

Anden, vår tröst,
levande, varm
och helig och stark,
talar om Gud,
stöder och bär
dag efter dag.
Herren vår Gud vill vi tacka.

Jesus, Guds son,
levde och dog,
för alla, för oss,
lever i dag,
ja, han är här,
ja, han är här.
Herren vår Gud vill vi tacka.

Jesus du som är vår vän,
du som har oss kär.
Livets Herre, Frälsaren,
var oss alltid när.
Tack för allting på vår jord,
tack för kärleken.
Tack för löftet i ditt ord,
liv i himmelen.

Du ger oss rätt till liv,
rätt att leva, evigt liv.
Ja, du ger oss rätt till liv,
kärlekens under, evigt liv,
liv som skall bestå.
På dig, min Gud, förtröstar jag
när oro skymmer min morgondag,
för jag vet du är trofast emot mig.
När svårigheter omger mig,
så är jag ändå trygg hos dig,
för jag vet att du aldrig lämnar mig.

Är det natt eller dag,
Herre, på dig förtröstar jag.

Gud, du är alltid nära mig,
ingen förändring finns hos dig.
Du är densamme igår och idag
och i evighet.
Du är min framtids säkra grund,
du som står fast vid ditt förbund.
Min klippa är du, allsmäktig Gud,
jag ärar dig.
På vingar av ljus färdas hon runt världen,
över mörka vatten och en öde jord,
hon suckar och hör skapelsen som längtar,
väntar på att liv ska födas av Guds ord.

Hon färdas så fri, vilar då hon önskar,
än är hon som vinden, än som åskans dån,
hon bär alla Guds gåvor i sitt sköte;
allt vi är men ännu inte kan förstå.

Hon dansar i eld, lockar och förvånar
ger de stumma röst där hennes under sker,
hon väcker till liv varje öppet sinne,
hon kan aldrig fängslas eller tystas ner.

Med Gud är hon ett, evighetens ande,
nyckeln till Guds ord och av Guds kärlek född,
hon hör och berör likgiltiga hjärtan,
duvan ifrån himlen och Guds egen röst.
Lär mig att bedja av hjärtat,
inte i afton, men nu.
Hjälp mig att göra din vilja,
inte i morgon men nu.

Hjälp mig att älska min nästa,
inte på avstånd, men här,
nu när han kommer och vädjar,
nu när han vållar besvär.

Hjälp mig att tro på dig, Fader,
inte i himlen, men här
i den förvirrade världen.
Hjälp mig att prisa dig här.

3. Och om sången nån gång skulle tystna
eller störas av oro och strid,
Herre, öppna på nytt mina ögon,
så jag ser att hos dig är min frid.
1. Våra hjärtans förlorade slag,
alla drömmar som aldrig blev av
och de lögner vi levde och stannade i,
dom vi blev och dom vi ville bli.

2. Alla tårar som ingen torka' bort
och det underbara så kort,
dom som svek oss och dom som vi svek tillbaks,
våra hjärtans förlorade slag.

Du som bar mig igenom, bär mig igen,
bär mig nu och bär mig ända hem.
Jag får va hos dig
Jag får be till dig
Jag får lovsjunga ditt namn
Du har tid med mig
när jag söker dig
min Herre min Gud
1. Du ser mitt hjärta, du ser min längtan
att få lägga ner mitt liv inför dig.
Fri och förlåten,
jag sträcker mig framåt,
mot allt det som du har för mig.
Och jag vet, du är med mig
varje morgon när jag vaknar upp.
Och du står vid min sida
och jag tänker aldrig nånsin ge upp
1. Så stilla och med tillit
jag kommer till dig, Gud.
Här hos dig får jag lämna
min sorg och det jag bär.
Du vet vad dagen rymmer,
du som ser min framtidsväg.
Du är min trygga tillflykt
vad än som möter mig.
My Jesus, my Savior,
Lord, there is none like You.
All of my days, I want to praise
the wonders of Your mighty love.
My Comfort, my Shelter,
tower of refuge and strength.
Let every breath, all that I am
never cease to worship You.


Shout to the Lord, all the earth let us sing.
Power and majesty, praise to the King.
Mountains bow down
and the seas will roar
at the sound of Your name.
I sing for joy at the work of Your hands,
forever I'll love You, forever I'll stand.
Nothing compares to the promise
I have in You!
1. Det finns så många sköna människor
som liksom aldrig kommer fram,
precis som böcker i ett bibliotek
som bara står och samlar damm
Och om man bara tittar utanpå
då missar man en värld
som man aldrig får en enda aning om
fast hela tiden finns den där.
1. Lyssna på sången från Golgata,
hammarslagen ekar än i dag.
En sång om befrielse,
en sång om triumf.
Min skuld är utplånad
och ondskan avväpnad.

||: Jag är förlåten, jag är förlåten,
jag är förlåten, jag kan gå fri, :||
jag kan gå fri.
1. Vi söker sanningen,
kan vi nånsin finna den?
Var går gränsen mellan dröm
och verklighet?
Vi längtar efter frid
i en hård och vilsen tid.
Herre, låt Ditt ord få visa vägen hem.
Tacka Herren, ty han är god,
hans nåd varar evigt.
Tacka Herren, ty han är god.
Halleluja!
This is the air I breathe.
This is the air I breathe.
Your holy presence,
living in me.

This is my daily bread.
This is my daily bread.
Your very word,
spoken to me.
När jag stiger ut i gryningen.
När jag vandrar hem i skymningen.
Går du framför mig,
och leder mina steg. :||

3. Så stilla och med tillit
jag tackar dig, min Far,
jag tackar för den glädje
som Jesus gett till mig.
Jag tackar för den styrka
som jag får ta emot.
Du ger mig mod att leva
i dag och varje dag!

2. Så stilla och med tillit
kan varje morgon bli
en stund när jag får dricka
av livskällan hos dig.
Allt det som nu ska hända,
det lägger jag hos dig,
för oron tar du hand om,
din hand ska leda mig.

Jag söker nåt som gör mig trygg.
Jag söker tröst jag söker skydd.
Jag söker sanningen här och nu.
Jag söker dig Gud.

Herre, Herre...

Ibland känns livet som en evighet, men
i varje prövning varje svårighet
tar du hand om mig,
jag söker skydd hos dig.

Herre, Herre
Jag vill se dig.
När jag söker dig:
Svara på mitt rop.
Herre, Herre
Visa mig vem jag är.
Säg mig vad jag ska
göra med mitt liv.
Jag söker svar.


2. Stormarna kommer
och regnet det faller,
men jag står här i din härlighet.
Jag står på en klippa,
jag står på ditt ord,
jag står på alla löften du gett.
Och jag vet, du är med mig
när jag faller reser du mig upp.
Och du står vid min sida
och jag tänker aldrig nånsin ge upp.


Så länge jag lever,
Så länge jag finns kvar på denna jord.
Så länge mitt hjärta slår
vill jag leva, leva för dig.

3. I gemenskap med varann,
får vi vila i Guds famn,
lämna sorger och bekymmer
i Hans hand.
Herren över liv och död,
ger oss del av livets bröd,
genom lovsången
kan glädjen sprudla fram.

Steg för steg, skall vi alla vandra med.
Han är sanningen och livet.
Han är vägen genom allt.
Dag för dag, stor och liten,
stark och svag.
Vi har alla fått en uppgift.
Steg för steg och dag för dag.

2. Låt kyrkan bli den bro
som förenar oss i tro.
Låt den sprida ljus,
ge hopp och framtidstro.
Låt den bli en möjlighet
för en splittrad mänsklighet,
ge den näring som får kärlek att gro.

3. Det finns så många sköna människor
som liksom alltid kommer snett,
precis som böcker i ett bibliotek
dom kommer aldrig till sin rätt.
En ynklig rygg utav ett mäktigt verk
är allt som sticker fram
av alla andra sidor ser man ingenting
och det är både synd och skam

2. Det finns så många sköna människor
som liksom aldrig får en chans,
dom blir bedömda efter pärmarna
precis som om resten inte fanns.
Men det som öppnar sig där inuti
är värt sin vikt i guld
för varenda människa har sin egen saga
viktig för sin egen skull

En del är långa, andra korta
en del är hemma, andra borta
en del är tunna, andra tjocka
men alla har vi nåt att ge
yeah, yeah, yeah, nåt att ge.

Spikarnas lovsång genomtränger dig.
Spikarnas lovsång befriar dig.

||: Du är förlåten, du är förlåten,
du är förlåten, du kan gå fri, :||
Du kan gå fri.

2. Spikarna bultades genom Hans kropp,
Han plågades när korset restes upp.
Jag är så tacksam, Han tänkte på mig.
När Jesus dog drogs ett streck över min skuld.

3. Jesus slet av dödens bojor och band.
Samma kraft är verksam än i dag,
en kraft till befrielse,
en kraft till triumf.
Tillsammans med Jesus
har jag fått nytt liv.

And I, I'm desp'rate for You.
And I, I'm lost without You.
And I, I'm desp'rate for You.
And I, I'm lost without You.
I'm lost without You.
I'm lost without You.


This is the air I breathe.
This is the air I breathe.
Som när ett barn kommer hem om kvällen
och möts av en vänlig famn,
så var det för mig att komma till Gud -
jag kände att där hörde jag hemma.
Det fanns en plats i Guds stora rum,
en plats som väntade på mig.
Och jag kände: här är jag hemma,
jag vill vara ett barn i Guds hem.
Have pity on those whose chances grow thinner
For there is no hiding place from the kingdoms throne

There ain't no room for the hopeless sinner
whom would hurt all mankind just to save his own
Jag kommer som jag är
Har ingenting att dölja
Du har skapat mig
Och känner mig så väl
På vacklande ben
Men jag längtar att få följa
Du styrker mig
Och leder steg för steg
KVÄLLSMÄSSA
INLEDNING
ORDET
BÖNEVANDRING
NATTVARDEN
AVSLUTNING
Sång
Välkommen
Dagens bön
Sång

Textläsning
Predikan
Sång
Trosbekännelse

Praktisk info
Bönevandring
Välsignelse
Kyrkans förbön

Sång
Nattvardsbön
Herrens bön
Kommunionen
Slutord
Bön

Avslutningsord
Välsignelse
Sång

Jag tror, jag tror på Gud, vår Fader
Jag tror, jag tror på Gud, vår Fader
Jag tror att Han har skapat,
tror att han Har skapat
himmel och jord
Jag tror, jag tror på Jesus Kristus
Jag tror, jag tror på Jesus Kristus
Jag tror Han är Guds son,
jag tror att Han dog för mig
Jag tror, jag tror på den heliga Anden
Jag tror, jag tror på den heliga Anden
som lever och verkar,
lever och verkar
i mig
Jag tror på Gud, vår Fader
Jag tror på Jesus Kristus
Jag tror på Helig Ande
Jag tror på en helig treenighet :||
2. Hela vägen går han med mig,
är på branterna mitt stöd,
ger mig nåd för varje prövning,
styrker mig med livets bröd.
Och om hjärtat skulle törsta,
vägen kännas tung och lång
||: glädjekällor strax ur klippan
väller fram som förr en gång :||

3. Hela vägen går han med mig
- vilken kärlek hög och rik!
Och till sist en evig vila
ger han mig i himmelrik.
När jag där får, friförklarad,
kasta mig från tronen ned,
||: skall jag ej den sången glömma:
hela vägen gick han med :||
Innan natten kommer vill jag tacka
för den dag du gav, dem som jag mötte.
För ett liv som mognat något,
Herre vill jag tacka
Innan natten kommer vill jag tänka
på dem som nu ler i kärleksglädje,
och på dem i ensamheten,
Herre, vill jag tänka
Innan natten kommer vill jag bedja
för den jord vi fått men smutsat, skövlat.
För vår värld som väts av tårar,
Herre, vill jag bedja.
Innan natten kommer vill jag lämna
allt tillbaks åt dig att älska, värna.
Allt åt dig, vår tro, vårt tvivel,
Herre, tag emot det.
Jag vill vara här
I ditt ansiktes ljus
Låt mig präglas
Och bli en bild av dig
Jag vill vara här
I ditt ansiktes ljus
Reflektera ljuset i från dig

Han skall ge dig kraft till att leva,
ge hopp och framtidstro.
Han har sagt: ”Kom till mig,
du som kämpar,
och jag skall ge dig ro!”
Han skall bevara dig från allt ont,
ge dig styrka när du är svag.
Trots ditt svek, dina nederlag,
är Hans nåd ny var dag, ny var dag!

||: Amen, amen, amen, amen. :||
1.
O, hur saligt att få vandra
hemåt vid vår Faders hand.
Snart vi slutat ökenfärden
och går in i Kanaans land.
Härligt sången där skall brusa,
stark som dånet av en vattenflod:
Äran tillhör Gud och Lammet,
som oss vunnit med sitt blod.
5.
O, må ingen bli tillbaka
här i denna mörka värld.
Må vi alla där få mötas
efter slutad pilgrimsfärd.
Härligt sången där skall brusa,
stark som dånet av en vattenflod:
Äran tillhör Gud och Lammet,
som oss vunnit med sitt blod.

4.
Här vi skiljs ifrån varandra,
här är möda, sorg och strid,
men uti den gyllne staden
snart vi mötas får i frid.
Härligt sången där skall brusa,
stark som dånet av en vattenflod:
Äran tillhör Gud och Lammet,
som oss vunnit med sitt blod.
3.
Intet mörker där skall vara,
inga tårar, ingen nöd,
ingen synd och ingen plåga,
ingen djävul, ingen död.
Härligt sången där skall brusa,
stark som dånet av en vattenflod:
Äran tillhör Gud och Lammet,
som oss vunnit med sitt blod.
2.
Här vid älvarna i Babel
tystnar ofta nog vår sång,
men vi väntar bättre dagar
i Jerusalem en gång.
Härligt sången där skall brusa,
stark som dånet av en vattenflod:
Äran tillhör Gud och Lammet,
som oss vunnit med sitt blod.
1. Det finns en väg till himmelen,
en väg till Guds Jerusalem,
den vägen är den helga tron
på Jesus Krist, Guds egen son.
2. Det finns en väg till Herrens bön,
som Jesus själv den strålar skön.
Vad ingen sett, vad ingen hört,
det har Han in i tiden fört.
3. Och vill du själv den vägen gå,
så är Hans ord att lita på,
men tvivla ej, allenast tro -
det går en bro från tro till ro.
4. Det finns en väg till himmelen,
en väg till Guds Jerusalem,
den börjar här, den börjar nu,
var än den går, den går till Gud.
Öppna mina slutna händer,
så att jag kan ta emot.
Öppna mina slutna ögon,
så att jag kan se.
Öppna också hela hjärtat,
så att jag kan ta emot
livet som Du anförtror mig
nu och varje dag.
Lågorna är många,
ljuset är ett,
ljuset - Jesus Kristus,
lågorna är många,
ljuset är ett,
vi är ett i honom!
Grenarna är många,
trädet är ett,
trädet - Jesus Kristus,
grenarna är många,
trädet är ett,
vi är ett i honom!
Gåvorna är många,
Anden är en,
finns i Jesus Kristus,
gåvorna är många,
Anden är en,
vi är ett i honom!
Tjänsterna är många,
Herren är en,
Herren Jesus Kristus,
tjänsterna är många,
Herren är en,
vi är en i honom!
Lemmarna är många,
kroppen är en,
Jesu Kristi kyrka,
lemmarna är många,
kroppen är en,
vi är ett i honom!
Star child, earth child,
gobetween of God,
love child, Christ child,
heaven's lightning rod:

this year, this year let the day arrive
when christmas comes for everyone,
everyone alive.
Street child, beat child,
no place left to go,
hurtchild, used child,
no one wants to know:

this year, this year let the day arrive
when christmas comes for everyone,
everyone alive.
Grown child, old child,
mem'ry full of year,
sad child, lost child,
story told in tears:

this year, this year let the day arrive
when christmas comes for everyone,
everyone alive.
Spared child, spoiled child,
having, wanting more,
wise child, faith child
knowing joy in store:

this year, this year let the day arrive
when christmas comes for everyone,
everyone alive.
Hope-for-peace child,
God's stupendous sign,
down-to-earth child,
star of star that shine:

this year, this year let the day arrive
when christmas comes for everyone,
everyone alive.
1. Jag skulle vilja våga tro att någon har ig kär.
Jag skulle vilja våga tro att Gud kan vara här.
Jag skulle vilja våga tro att kärlek är
den makt som ändå världen bär
2. Jag skulle vilja våga tro, men vem törs göra då?
Jag skulle gärna vilja be, men vem kan bönen nå?
Jag skulle gärna vilja tro att någon ser
den mening jag ej fattar mer.
3. Jag skulle vilja våga tro att någon ser all nöd.
Jag skulle vilja våga tro att gud finns bortom död.
Jag skulle vilja våga tro att någon fanns,
som ville att jag vore hans.
4. Jag skulle vilja våga tro. Jag kan ju inte mer.
Som kornet väntar tid att gro, att livets under sker,
så väntar jag och längtar jag att jag ska få
den tro jag inte själv kan nå
Det sägs att du skapade himmel och jord
med ditt ord
Det sägs att du tände en brinnande eld
som gav mod.
Men vad vill du med mig?
Hur kan jag närma mig dig?
Hör du? Ser du? Känner du mig?
Finns du? Syns du? Äskar du mig?
Vet du vem jag är? Hur jag blev så här?
Det sägs att du sände din älskade son
till vår värld.
Det sägs att han dog och han uppstod igen
för vår värld
Men vem är du för mig?
Hur kan jag närma mig dig?
Hör du? Ser du? Känner du mig?
Finns du? Syns du? Älskar du mig?
Vet du vem jag är? Hur jag blev så här?
Vet du vem jag är? Hur jag blev så här?
Ve du vem jag är? Hur jag blev så här?
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen
HERRENS BÖN
1.
Bliv du hos mig, ty afton kommen är.
Skuggorna faller, Herre, var mig när.
Ingen som tröstar har jag utom dig.
Hjälplösas tillflykt, kom och bliv hos mig.
2.
Hastigt förgår mitt liv, det är så kort.
Jordlivets glädje, ack, den bleknar bort.
Allting försvinner, allting växlar här.
Du är densamme, Herre, bliv mig när.
3.
Invid din sida intet ont mig når.
Smärtan du lindrar, torkar sorgens tår.
Var är din udd, din seger, död och grav?
Herren är hos mig, är min käpp och stav.
4.
Herre, ditt kors låt för mitt öga stå,
när genom dödens dal jag sist skall gå.
Skuggorna flyr för ljuset ifrån dig.
I liv och död, o Jesus, bliv hos mig.
1.
Se, vi går upp till Jerusalem
i heliga fastetider
att skåda hur Jesus Krist, Guds Son,
i syndares ställe lider.
2.
Se, vi går upp till Jerusalem.
Vem går att med Herren vaka
och, såsom vår himmelske Fader vill,
den smärtfyllda kalken smaka?
3.
Se, vi går upp till Jerusalem,
till Frälsarens kors och pina,
till lammet som offras för världens skuld,
för dina synder och mina.
4.
Se, vi går upp till Jerusalem,
till staden den evigt klara.
Oss Frälsaren sagt att där han är,
där skall vi med honom vara.
1.
För att du inte
tog det gudomliga
dig till krona,
för att du valde
smälek och fattigdom
vet vi vem Gud är.
2.
För att du lydde
fram till det yttersta -
döden på korset,
vet vi vad seger,
vet vi vad väldighet,
vet vi vad Gud är.
3.
För att du nedsteg
hit till de plågade,
hit till de dömda,
vet vi att ingen
ensamhet finnes mer,
vet vi var Gud är.
5.
Därför skall alla
världar och varelser,
allt som har varit,
är och skall komma,
en dag bekänna det:
Jesus är Herre.
4.
Därför skall alla
sargade, döende,
alla de dömda,
säga med alla
heliga, saliga:
Jesus är Herre.
1.
Jesus för världen givit sitt liv:
öppnade ögon, Herre, mig giv.
Mig att förlossa offrar han sig,
då han på korset dör ock för mig.
2.
O vilken kärlek, underbar, sann!
Aldrig har någon älskat som han.
Frälst genom honom, lycklig och fri,
vill jag hans egen evigt nu bli.
3.
Låt mig då, Herre, vara ditt barn.
Lös mig från alla frestarens garn.
Lär mig att leva, leva för dig,
glad i din kärlek, offrande mig.
4.
Jesus dog, då dog vi alla, halleluja,
till att utge oss för andra, halleluja,
Jesus uppstod. Också vi, halleluja,
uppstod då till evigt liv. Halleluja.
1.
Livet vann, dess namn är Jesus, halleluja,
han var död, men se, han lever, halleluja.
Dödens portar öppnar han, halleluja,
nyckeln ligger i hans hand. Halleluja.

2.
Vad är murar, vad är gravar? Halleluja.
Han är med oss alla dagar, halleluja.
En är Herren, en är tron, halleluja,
ett är brödet på hans bord. Halleluja.
3.
Brödet byts och vinet delas, halleluja,
för att världen skall få leva. Halleluja.
Öppnade är Guds förråd, halleluja,
källan flödar som var dold. Halleluja.
1.
Kornet har sin vila djupt i frusen jord,
är ej dött, det väckes av ditt skaparord.
Kärlek från Gud, åt allting ger du liv.
Kärlek med ditt ljus, kom,
kom och hos oss förbliv.
2,
Han blev hängd på korset, i en grav lagd ner.
Ingen enda väntar möta honom mer.
Kärleken når långt bortom död och grav.
Kärlek med ditt ljus, kom,
kom och dröj hos oss kvar.
3.
Han var vetekornet, låg i jordens djup.
Han stod opp en påskdag, lever bland oss nu.
Aldrig en sol har lyst så stark och klar.
Kärlek med ditt ljus, kom,
kom och dröj hos oss kvar.
4.
Väntande på värme vilar rot och frö,
vet att våren kommer. Varje träd och ört
brister i blom på sin bestämda tid.
Kärlek med ditt ljus, kom,
kom och hoss oss förbliv.
3.
Mitt i nattens mörker lyser
som en fyrbåk Jesu namn,
Det var hjälplös mänska leder
in till nådens trygga hamn.
Och när sol ej mera skiner,
namnet Jesus lyser än,
när den slutligt frälsta skaran
lovar Gud i himmelen.
Ja, jag älskar namnet Jesus,
det har satt min själ i brand.
I det namnet fann jag frälsning,
intet annat frälsa kan.
1.
Namnet Jesus bleknar aldrig,
strålar bortom tidens slut.
Evigt skall det namnet lysa,
glansen kan ej plånas ut.
Jesus gav sitt liv för alla,
hör det stora fröjdebud!
Namnet Jesus, det kan samla
unga, gamla hem till Gud.
Ja, jag älskar namnet Jesus,
det har satt min själ i brand.
I det namnet fann jag frälsning,
intet annat frälsa kan.
2.
Jesu namn, hur skönt det klingar,
låt det ljuda kring vår jord!
Intet kan åt världen skänka
hopp och tröst som detta ord.
För det namnet hatet viker,
för det namnet ondskan flyr.
I det namnet skall Guds rike
bryta fram som dagen gryr.
Ja, jag älskar namnet Jesus,
det har satt min själ i brand.
I det namnet fann jag frälsning,
intet annat frälsa kan.
När vi dricker det vin som han oss ger,
när vi dricker det vin som han oss ger,
då förnyas vårt liv av
den kärlek som aldrig dör.
O Jesus, du är hos oss.
1.
Världen som nu föds på nytt
pånyttföder glädjen.
Här på jorden vandrar nu
den uppståndne Herren.
Öst och väst och syd och nord,
eld och vatten, luft och jord
sjunger påskens psalmer.
Ps. 536
2.
Hör hur fågelropen höjs!
Hav och strand sig gläder.
Se hur mark och träd tar på
sina sommarkläder.
Genom tjäle, köld och död
tränger solens eld och glöd.
Det är påsk på jorden.
3.
Ur ett outtömligt djup
skaparkraften flödar.
Liv ger liv och skörd ger sådd,
sådden nya skördar.
Döden fråntogs all sin makt.
Kristi kropp i graven lagd
uppstår och förvandlas.
4.
Vi i honom återfår
allt som gick förlorat.
Paradiset nu för oss
öppnar sina portar.
Inget svärd! Från död till liv
kallas vi att leva i
alla somrars sommar.
Lova Gud, min själ
och prisa Herrens namn.
Lova Gud, min själ
Han fyller mig med liv.
Nattens mörker är inget mörker
Gud, för dig,
nej, natten sprider ljus liksom dagen.
Sjung lovsång, alla länder,
och prisa Herrens namn.
Sjung lovsång, alla länder,
och prisa Herrens namn.
I min Gud har jag funnit styrka,
i min Herre har jag allt.
Han har öppnat för mig en väg,
och bytt min ängslan i jubelsång,
och bytt min ängslan i jubelsång.
Herre, hör min bön,
Herre, hör min bön,
svara mig när jag ropar.
Herre, hör min bön,
Herre, hör min bön,
svara mig när jag ropar.
1.
Det finns djup i Herrens godhet,
och dess gränser ingen ser.
Det finns värme i hans domslut
mer än någon frihet ger.
Det finns underbar förlossning
i det blod som göts en gång.
Det finns glädje bortom graven
och en framtid full av sång.
2.
Det finns nåd för nya världar,
mycket större än den här,
nya skapelser och tider,
nåd för allt som blir och är.
3.
Gud, för uppbrott och förvandling
lär oss glömma bort vårt jag.
Driv oss ut att bygga broar
till en okänd morgondag.
Take the shackles off my feet so I can dance
I just wanna praise, I just wanna praise you
You broke the chains now I can lift my hands
and I'm gonna praise you, I'm gonna praise you
TEMA
Full transcript