Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Business: Financiële modellen en projecten

No description
by

Arthur Jedeloo

on 22 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Business: Financiële modellen en projecten

Financiële modellen en projecten
Achtergrond: Waarom we een project scorecard en financiële modellen gebruiken
Hoe het beste project kiezen?
In dit college werken we toe naar het invullen van de project scorecard ...
Resultaat: ingevulde project scorecard door het toepassen van financiële modellen
Keuze voor 1 of meerdere projecten is een voorbeeld van een strategisch besluit. Te nemen door het management.
“Een goed project laat zich altijd financieren!”
... zodat wij op basis van financiële modellen en andere criteria (bijdragen en risico's) een keuze kunnen maken voor de 'beste' projecten.
Voorbeeld van resultatenrekening van een onderneming die streeft naar winst.
Voorbeeld van een balans
Start & doel van college:
Het gereedschap: Project scorecard
Wat is een project?
Daarom bedenken we projecten.
Volgende stap is 'objectief' kiezen welk project het 'beste' is.
Daarvoor gaan we met financiële modellen de kosten en opbrensten bepalen ...
... en bijdragen en risico's van een project.
Tot slot:
Succesvolle en niet succesvolle projecten dragen bij aan het organisatie resultaat.
Dat zie je zo …
Projecten hebben impact op de resultatenrekening en zorgen voor veranderingen op de balans.
En dus …
Door projecten behaal je (als het goed is) strategische doelen.
Voer je (een deel)
van de organisatie strategie uit.
Realiseer je
(een stukje) van de organisatie visie.
En bevestig je de missie van de organisatie.
En hiermee is de cirkel rond; met dit resultaat bereik je (als het goed is) het strategische doel dat is afgeleid uit de missie en visie waarmee deze cyclus is gestart.
Een organisatie heeft ...
... (te weinig) tijd en geld; mensen en middelen
Balans met activa en passiva
Resultatenrekening met kosten en baten
... een
projecten
niet op tentamen
Een PROJECT is een activiteit om iets te creëren maar altijd begrensd door tijd en middelen. Dus eenmalig en niet een vast proces in een organisatie. Het project wordt vaak vastgelegd in een PROJECTDEFINITIE en uitgevoerd door een projectorganisatie met mensen uit de staande organisatie.
In de projectdefinitie leg je vast:
1. Reden voor het project
2. Projectdoel
3. Beschrijving en functionaliteiten
4. Tijdsduur van het project

Kosten en baten analyse
Kosten
a. Initiële kosten
i. Ontwikkelkosten (voor het technisch realiseren van het systeem)
ii. Investeringskosten
b. Operationele kosten
i. Implementatie kosten om nieuwe manier van werken te realiseren
ii. Kosten als gevolg van nieuwe manier van werken (20% - 80%)

Baten
a. Vermindering van kosten
b. Vergroting van omzet
c. Draagt bij aan de bedrijfsstrategie
TCO =
alle initiële +
operationele kosten
niet direct in financiële termen uit te drukken voordelen van het project:
a. Strategic Match (SM)
b. Management Information (MI)
c. Competitive Advantage (CA)
d. Competitive Response (CR)

CA & CR zijn een bruggetje naar H5 Strategisch management; de 2 basis strategieën, offensief versus defensief.
Type van risico’s (kansen x impact):
a. Project/organisatie risico (OR)
b. Definiëringonzekerheid (DU)
c. Technische onzekerheid (TU)
d. ICT-infrastructuur risico (IR)

Hoe ga je om met risico’s?
i. Doen alsof ze er niet zijn
ii. Grote risicovolle projecten vermijden
iii. Een plan voor risicobeheersing maken
Alle Bijdragen en Risico’s geef je een cijfer, objectief of subjectief. Bijvoorbeeld als volgt:
i. Hoge bijdrage: = 5, Laage bijdrage = 0
ii. Hoog risico: 5, laag risico: 0
iii. Je kan bepaalde type bijdrages of risico's zwaarder laten mee meewegen.

Je moet het RENDEMENT kunnen bepalen op basis van de INVESTERING versus de verwachte opbrengsten.
Op 3 manieren, dus met 3 financiële modellen.
Financiële modellen leveren indicatoren of ratio op waarmee je kan kiezen.

nr 1:
Terugverdien tijd
Het moment dat de opbrengsten gelijk zijn aan de investering; een break-even punt.
nr 2: NCW = Netto Contante Waarde
De NCW van een project = De som van alle CW’s minus de CW van de investering(en).
nr 3: Return on Investment (ROI)
ROI is een zuiver financiële maatstaf
Formule
Opbrengsten - Initiële investering ------------------------------------------------------ x 100%
Initiële investering
“Hoe hoger de ROI, hoe beter het project”

CW =
voor de contante waarde van de berekende C, kasstroom.
Het gaat bij het berekenen van de NCW om de kasstromen die je in de toekomst verwacht.
C =
de kasstroom, betaling of ontvangst.
r =
de rente, uitgedrukt als perunage; bijv. 2% = 0,02.
t =
de tijdsperiode tussen nu, t=0, en het moment dat je verwacht dat C, de kasstroom, wordt betaald.
Het idee van de (N)CW berekening
Voorbeeld berekening van de NCW voor 2 projecten
Bereik je o.a. met
Dit zijn de modellen die jij moet kennen voor de toets. Andere goede modellen, gevonden op internet, zijn voor de toets niet relevant!
De terugverdientijd van project A = 1,43 jaar.
Want jaar 1 = 35k, dus jaar in 2 15k terugverdienen. 15k/35k = 3/7e jaar = 157 dagen, dus 31+28+31+30+31 & 5 dagen, dus 5 mei.
De terugverdientijd van project B = 2 jaar en 6 mnd
Waarom een Business Case nuttig kan zijn
: https://drive.google.com/file/d/0Bx_9iHhvtrXaWnMzT1l3VHozdm8/view?usp=sharing
A. (35000 / 1,05) + (35000 / 1,1025) + (10000 / 1,1576) + 0
A. 73718 – 50000 = 23718

B. (10000 / 1,05) + (25000 / 1,1025) + (30000 / 1,1576) + (30000 / 1,2155)
B. 82796 – 50000 = 32796
Opbrengsten - Initiële investering
Opbrengsten A: 35k + 35k + 10k = 80.000
Opbrengsten B: 10k + 25k + 30k + 30k = 95.000

ROI project A: (80.000 - 50.000)/50.000 x 100 = 60%
ROI project B: (95.000 - 50.000)/50.000 x 100 = 90%
Full transcript