Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Blok 5 HRM, Recht

No description
by

Ingeborg H

on 10 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Blok 5 HRM, Recht

Route 1: Zieke werknemer
WULBZ/WVP
WULBZ/loondoorbetalingsplicht
"Het LOON"
Hoofdregel: art. 7:627: geen arbeid geen loon

Uitzondering ziekte: art. 7:629 BW: 104 weken (=WIA-wachttijd)

lid 3 en 6: toch geen loon, ondanks ziekte.
lid 10: elkaar opvolgende perioden.

7:629a BW: wn moet bij looneis deskundigenoordeel voegen.

Vangnet Ziektewet in 104 weken WIA-wachttijd
Voor werknemers die gedurende eerste 104 weken ziekte niet (meer) onder WULBZ-situatie vallen.


Bijzondere categorieen, zoals ziek als gevolg van zwangerschap, WW-ers...

Verzekerdebegrip (ook voor WW en WIA):
1. pvr dienstbetrekking
2. pbr dienstbetrekking
3. gelijkgestelden ofwel fictieve dienstbetrekking.
104 weken ziek... WIA
Zie schema in de sheets!! Vier uitkeringen:

2 hoofduitkeringen: IVA en WGA

WGA bevat 3 deeluitkeringen: LGU, LAU en Vervolguitk.
LGU: 1 drempel: 26/36 eis. Daarna duur uitrekenen met fictief en feitelijk arbeidsverleden

Niet voldaan aan de drempel: LAU of vervolg. Afhankelijk van huidig loon in verhouding tot RVC.

Bij blijvende ziekte: tot AOW-leeftijd een WIA-uitkering. (1 van de 4)
Route 2: disfunctioneren
Disfuntioneren
Sinds 1-7-15: route via kantonrechter.

Disfunctioneren (niet verwijtbaar): d-grond

Verwijtbaar handelen of nalaten: verwijtbaar GEDRAG: e-grond

(evt. f-grond en g-grond)
WW
Veel gelijkenis met LGU!!

Verschil: twee drempels: referte-eisen:

1. 26/36 eis (zie LGU)
2. jareneis: bepaling duur van de verlengde uitkering: via fictief en feitelijk arbeidsverleden.

AOW
Blok 5 HRM, Recht
2 routes

route 1: zieke werknemer
route 2: disfunctioneren

1. WULBZ: loondoorbetalingsplicht wg

2. WVP: aanloop naar WIA
n.b. zie verwijzingen in artt. 7:658a en 660a BW m.b.t. plan van aanpak
art. 7:629 lid 11: verlenging wulbz-periode.


WULBZ:
overige rechten en plichten
zie artt. 7:658a (=wg) en 7:660a (=wn) BW

o.a.:
werkgever: passende arbeid in eerste en tweede spoor, plan van aanpak incl. evaluaties etc.
werknemer: meewerken aan bovenstaande.

Van disfunctioneren, via ontslag en WW, naar Participatiewet.
Participatiewet:

vangnet (bijv. geen WW-rechten of na afloop van WW)
basisvoorziening
maar: inkomens- en VERMOGENStoets!
reintegratieverplichtingen
tegenprestatie
Eerste 104 weken
1. Werkgever
=Wulbz
=Loon/WVP
2. ZW
Full transcript