Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Szkoła Tolerancji

No description
by

maja dobiasz

on 24 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Szkoła Tolerancji

Szkoła Tolerancji
Word Cafe
Publikacja dla nauczycieli
Metody
Czego potrzebują nauczyciele pragnący uczyć w duchu tolerancji ?
Potrzeby nauczycieli:
poszerzanie wiedzy, zdobywanie doświadczenia, dostęp do dobrych materiałów edukacyjnych
zmiana konformistycznej postawy i nie afiszowanie własnych poglądów
dobre przygotowanie kadry kierowniczej (blokują działania z edukacji antydyskryminacyjnej)
dobre praktyki, wymiana doświadczeń i znalezienie wsparcia wśród innych pedagogów
wprowadzenie działań systemowych

Wsparcie dla nauczycieli:
trening interpersonalny
wizyty studyjne
superwizja dla nauczycieli
obowiązkowe rady pedagogiczne z edukacji antydyskryminacyjnej
włączanie rodziców – mini szkolenia dla rodziców

Metody:
drama i symulacje
wolontariat
warsztaty metodami aktywnymi
żywa biblioteka
edukacja filmowa
działania systemowe!

Mowa nienawiści - to problem współczesnego świata?
Czym jest mowa nienawiści?

przemoc fizyczna vs. przemoc psychiczna
wynika z niskiej samooceny, trudnych doświadczeń – uczmy się przyznawać do błędów
nośniki (cyber)bullingu: plotka, mem, demotywator
przyzwolenie na mowę tolerancji
brak świadomości co kogo krzywdzi
najtrudniejsze tematy: religia i seksualność (religia vel. etyka, WDŻ i edukacja seksualna)

Jaka jest rola mediów?

promują agresję
podają błędne, albo szczątkowe informacje
wolność mediów – zagrożenie demokracji
powinni analizować media i mieć świadomość mechanizmów rządzących popkulturą

Jaka jest rola szkoły i nauczyciela?

mówić dlaczego coś kogoś krzywdzi
wyznaczać granice
uczyć relacji – nie karać i nie nagradzać, lecz wejść w dialog
organizować spotkania, opierać się na faktach
pracować nad nowym językiem
uczyć empatii
kształcić nauczycieli – treningi interpersonalne

Czego potrzebują nauczyciele pragnący uczyć w duchu tolerancji?
Szkoła a rynek:
dyrektor to neoliberalny manager
szkoła nie reaguje na bieżące problemy społeczne
za bardzo stawia na rywalizację i testowanie
tolerancja nie mieści się w tym układzie
lekcje wychowawcze są niewykorzystane
brak jest korelacji między przedmiotami
szkoła konserwuje stereotypy

Wizja:
szkoła mogłaby być sercem społeczności lokalnej, zmieniać ją na lepsze i nie ulegać nowemu sarmatyzmowi małej ojczyzny – zasiedziałości i konserwatyzmowi

Nauczyciel w takiej szkole:
jest konformistą
polega na własnych przekonaniach i poglądach
nie zna swoich praw
nie chce się wyróżniać
nie umie planować pracy
gdy jest aktywny – jest „nieszkodliwym wariatem” i musi szukać wsparcia na zewnątrz

Ale:
szkoła to szansa – trzeba ją dostrzec i wykorzystywać
jest tu dużo przestrzeni na oddolne inicjatywy nauczyciela
brak inicjatyw odgórnych to brak przymusu
nauczyciel jest autonomiczny
CO TO JEST?
dlaczego uczyć o unikaniu dyskryminacji
prawa człowieka/konstytucja
co to jest tolerancja
jak powstaje stereotyp
co to są uprzedzenia
jak reagować na dyskryminację
jak wykorzystać młodzieżowy bunt w dobrej sprawie

Żywa biblioteka
Zamieścimy tu wywiady z przedstawicielami grup zagrożonych dyskryminacją – przedstawicielami mniejszości etnicznych, narodowych, seksualnych, religijnych, niepełnosprawnymi itd.
Chcemy włączyć w to waszych uczniów. Jeśli chcecie przesłać nam wywiad z kimś z waszego otoczenia ...
Tolerancja w działaniu
Uczniowie i studenci z naszych szkół i piszą wspólnie historię o tolerancji. Każdy dopisuje po pięć zdań. Historię wysyłacie do następnej osoby na liscie.

Harmonogram

26.05-5.06 M. Rusiłowicz
5.06-12.06 A. Kloza
12.06-19.06 J. Niewiński
20.06-24.06 M. Juszczyk
25.06-27.06 Z. Cofałka
28.06-10.07 K. Iwińska, D. Piotrowski
1.09-7.09 I. Kryczka
8.09-14.09 E. Waląg
15.09-21.09 M. Skrzypczyk
22.09-28.09 P. Ulatowski
19.09-5.10 A. Włodek
6.10-12.10 M. Pogorzelska

Spis treści
1.
Wstęp
(odniesienia do szkoły zanurzonej we współczesnym świecie
wizja, cele i funkcje szkoły – szkoła to szansa!

2.
Żywa biblioteka
(zakres tematyczny - wywiady z ludźmi zagrożonymi wykluczeniem)

3.
Metody
(każdy z uczestników opisuje swoje case study)

4.
Partnerzy
(publikacje, strony, organizacje)

5.
Tolerancja w działaniu
- historia pisana przez uczniów
Case Studies:
Jedno krótkie zdanie wprowadzające w temat – jakby fiszka w bibliotece. Przykład Gosi Rusilowicz: "Na szkolnym korytarzu podczas gry w ping-ponga jeden uczeń krzyknął do innego "Ty Żydzie!”…”

1)
Jak zareagowaliśmy?

(piszemy "my” – ja i uczniowie)
2)
Przygotowania
:
Etap 1:
Etap 2:
Etap 3:
3)
Warianty

Inspirujemy się
pomysły.e.org.pl
Całość powinna mieć długość ok. 1 strony A4

Kto o czym pisze?
M. Rusiłowicz - Islam i Romowie
A. Kloza -
J. Niewiński -
M. Juszczyk - mediacje oraz projekt dotyczacy mniejszosci etniczno-kulturowych,
Z. Cofałka - happening o niepełnosprawnych; symulacja na temat ubóstwa na podstawie 10 kroków; symulacja na temat stereotypów
K. Iwińska, D. Piotrowski -
I. Kryczka -
E. Waląg -
M. Skrzypczyk -
P. Ulatowski -
A. Włodek -
M. Pogorzelska - "Homofobia w szkole - jestem przeciw" - działania antyhomofobiczne w przestrzeni szkolnej i w środowisku
Nasze metafory
Metafora podróży:

dlaczego podróżujemy i dokąd? (cele)
z kim podróżujemy? Mapa (żywa biblioteka)
doświadczenia z podróży (metody, case studies)
niezbędnik podróżnika (partnerzy)
niekończąca się wspólna droga (tolerancja w działaniu)

Metafora szkoły:

drzwi wejściowe (cele)
korytarz (kluczowe pojęcia)
sala lekcyjna (żywa biblioteka)
pokój nauczycielski (metody, case studies)
sala gimnastyczna (partnerzy)
kantorek (mowa nienawiści)
drzwi wyjściowe (wyjście ze szkoły w świat)

Laboratorium wiedzy i dobrych praktyk
Krasnogruda 23-25.05.2014
Pytania do dyskusji:

1) Czego brakuje nauczycielom, którzy chcą wprowadzać na lekcje elementy edukacji antydyskryminacyjnej?

2) Jak można wesprzeć prace nauczycieli w tym zakresie?

3) Jakimi metodami powinni pracować nauczyciele pragnący uczyć w duchu tolerancji?

nasza diagnoza
polskiej szkoły
potrzeb nauczycieli
i mowy nienawiści
Pytania do dyskusji:

1) Czym jest mowa nienawiści dla mnie i dla moich uczniów?

2) Jak nauczyciele powinni reagować na mowę nienawiści w szkole?

3) Jak można z tym zjawiskiem walczyć/pracować?

Pytania do dyskusji:

1) Czego brakuje nauczycielom, którzy chcą wprowadzać na lekcje elementy edukacji antydyskryminacyjnej?

2) Jak można wesprzeć pracę nauczycieli w tym zakresie?

3) Jakimi metodami powinni pracować nauczyciele pragnący uczyć w duchu tolerancji?

Treści, które powinny się znaleźć w publikacji
nasz tok myślowy
nasze case studies
KRĘGI TEMATYCZNE –
PRZESŁANKI DYSKRYMINACJI
niepełnosprawność
status materialny
mniejszości seksualne
ageism
mniejszości narodowe/etniczne
kobiety, mężczyźni i gender
religia
WIZJA
zmiana postrzegania szkoły jako miejsca reprodukującego nierówności
szkoła oparta na relacjach
N-N, N-U, U-U, N-R
szkoła i trudne sytuacje to szansa
szkoła jest centrum tolerancji
MOWA NIENAWISCI
język nauczyciela, ucznia i rodzica
przemoc fizyczna rodzi skłonności do przemocy werbalnej i psychicznej
METODY
oparcie się na badaniach
theatre of the opressed
wymiana młodzieży
edukacja filmowa
coaching
edukacja przez sztukę
włączenie w środowisko lokalne
dzielenie się dobrymi praktykami/wizyty studyjne
wolontariat
PARTNERZY I WSPARCIE
kto zajmuje się ta tematyką? Organizacje.
mediacje
zawieranie partnerstw i koalicji
skąd brać źródła finansowania
jak się efektywnie wspierać
* dbajmy o
równościową
grafikę
i poprawny
język publikacji
piszcie na maja.dobiasz@ceo.org.pl
...piszcie na maja.dobiasz@ceo.org.pl
1. Piotr Ulatowski: uczniowie z IG - polski Żyd rozmawia z kolegą z klasy
2. Małgorzata Juszczyk: wywiad uczniów z osobą starszą
3. Marzanna Pogorzelska - Gej i lesbijka rozmawiają o ich życiu w szkole
4. Kasia Iwińska i Dominik Piotrowski - były wychowanek zakładu poprawczego opowiada o swoich doświadczeniach po odbyciu kary
5. Ania Włodek - wywiad ucziów z Romem
6. Ewelina Waląg - wywiad z Codą lub osobą g/Głuchą.

Oto pięć pytań do Żywej Biblioteki:

1. Określ w 5 słowach kim jesteś (np. Polka, buddystka, kobieta, szefowa itp...)

2. Które z tych okresleń jest dla Ciebie najistotniejsze? Dlaczego?

3. Jak reagują na to inni?

4. Jak się z tym czujesz? Czy to do Ciebie ważne (trudne)?

5. Co zrobić by reagowali inaczej?

+ czy chciałbś przekazać czytelnikom coś specjalnego w tym temacie?
Full transcript