Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HİNT UYGARLIĞI

No description
by

İrem Ayaydın

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HİNT UYGARLIĞI

photo credit Nasa / Goddard Space Flight Center / Reto Stöckli HINT
UYGARLIĞI hint uygarlığı... hint uygarlığı. KAST SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

•Her kastın bir adı vardır. Kast üyeleri kendi adları ile birlikte bu adı da belirtirler.

•Kast dışı sosyal ilişki kurmak yasaktır. Her üye kendi kastı içinde evlenir.

•Bir Hindu kendi kastı dışındaki bir kast üyesi ile yemek yiyemez.

•Her kastın kendine özgü törenleri vardır.

•Brahmanların kastı bütün kastlar tarafından üstün kast olarak kabul edilir.

•Kast usullerine saygı gösterilmesini ve kastın işleyişini sağlamak için kast içinde özel teşkilatlar vardır.

•Kast kurallarına uymayanlara verilen en ağır ceza kasttan çıkarılmadır. Bu da toplumdan dışlanma anlamına gelir.

•Kastlar arasında geçiş yoktur. Her üye doğduğu kast içinde yaşamını sürdürür.

Meslekler babadan oğula geçer.

Y. Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, s. 14-18'den özetlenmiştir. Çin'den sonra dünyanın en kalabalık ülkesidir. Dünya üzerindeki en eski uygarlıklardan birine sahip olan Hindistan'ın ilk dönem tarihine ait bilgiler arkeolojik verilere dayanır. Yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda, İndus Vadisi'nin batısında M.Ö. 3500′lerde yaşamış yarı göçebe topluluklar ortaya çıkmıştır. Daha sonra toprak ekiminin gelişmesiyle M.Ö. 2500′lü yıllarda yerleşik köy yaşamına geçilmiştir.

M.Ö. 2300′lerde İndus Vadisi çevresinde gelişmiş kentlerin ortaya çıktığı bir uygarlık yükselmiştir. Bu dönemde düzenli bir plâna göre kurulan kentlerde, evlerin yanı sıra, tapınak, hamam, dükkân ve atölye gibi yapılar bulunuyordu. İndus Irmağı'nın çevresindeki verimli ovalarda buğday, arpa, pirinç, hurma, susam, kavun ve pamuk yetiştiriliyordu. Ayrıca, komşu uygarlıklarla ticaret de yapılıyordu. İndus bölgesinin uygarlık merkezi olma özelliğini kaybetmesinin ardından, Ganj Vadisi'ne yönelik göçlerle yeni bir uygarlığın temelleri atıldı. Burada kabile sisteminin yerleşmesiyle birlikte, toprak sahibi kralların, rahiplerin ve aristokrat sınıfının önemi arttı. Bu dönemde kast sistemi biçimlenmeye başladı. Kast sisteminde toplumsal sınıfları; brahmanlar (din adamları), kşatriyalar (asker ve asiller), vaysiyalar (sanatçı, tüccar ve köylüler), südralar (işçiler) ve paryalar (köleler) oluşturmaktaydı. KAST SİSTEMİ NEDİR ?
Kast, her şeyden önce genel bir kanı olarak Hindistan'la beraber düşünülmektedir. Buna karşın "kast" teriminin kendisi, Hintçe bir terim değil; Portekizcede "ırk" ya da "saf soy" anlamına gelen "casta" sözcüğünden gelmektedir.
Hintliler, kast sistemini bir bütün olarak anlatmak için tek bir terimi değil, sistemin farklı yönlerine de göndermede bulunan "varna" ile "jati" gibi değişik sözcükler kullanmaktadırlar. Varna; her birisi toplumsal onur bakımından farklılaşan dört kategoriden oluşmaktadır. Bu dört kategorinin en altında "dokunulmazlar" yer alır. Jatiler ise kast sıralarının örgütlendiği toplumsal gruplardır.
Kast sistemi çok karmasşıktır ve bölgeden bölgeye farklılıklar gösterir. Bu farklılıklar o kadar büyüktür ki kast, gerçekte tek bir sistem oluşturmak yerine değişik inanç ve uygulamalar çeşitliliğinin gevşek bir biçimde birbirine bağlanmışs olduğu bir bütün oluşsturur.
Varna öğretisi tüm insanların doğuştan şu dört kasta ayrıldığını savunur:
- Brahmanlar (Din adamları),
- Kşatriyalar (Rütbeli askerler, zenginler, büyük tüccarlar, büyük toprak sahipleri),
- Vaysiyalar (Orta halli tüccarlar, orta büyüklükte toprak sahibi olanlar),
- Südralar (Köylüler)

Bu dört kast'ın ardından bir de "Paryalar" sayılmaktadır. Paryalar, insanlığın en aşağı tabakası olarak görülürler. Paryalar, değer verilmeyen ve toplumdan tamamen dışlanan bir gruptur. Paryaların toplumsal hiçbir hakkı bulunmamaktadır. HINT UYGARLIĞINDA KADININ KONUMU
- Dünya üzerindeki pek çok ülkede kadınlara yönelik kısıtlayıcı uygulamalar, baskıcı gelenekler vardır. Ancak Hindistan'daki gelenekler iddeti, baskıyı, her türlü aağılamayı sözde kutsal bir kılıfta insanlara telkin eder. Bu nedenle de Hindular kadınlara zulmetmeyi, onları hor görmeyi ve aağılamayı kendile-rince bir ibadet olark kabul ederler.

- Hindu dininde kadının konumu bu dinin sözde kutsal metinleri sayılan, aslında .Ö. 1280 ile 880 arasında yazılmı yasalar olan metinlerde ayrıntılı olarak belirtilir. “Manu Yasaları” bir çok asırda nesilden nesile devredilen gelenek ve kuralların yazılıp bir kodeks haline getirilmesi ile oluturulmu ve Hint Hukuku’nun temeli kabul edilmitir. Kast sistemi de bu hukukun yarattığı bir sistemdir.
- Manu'da kadın için u söylemler yer alır:
- “Bu iradesizlik çıkmazı, bu ahlâkî fesat çıkmazı... Bu yangınlar topluluğu, bu gözler kapısını insana kapatan engel, bu cehennem ateinin ağzı, bu yalan çiçeklerin sepeti, bu zehirli sırrın iksiri, bu insanları değersiz dünyaya bağlayan zincir ya da tek bir kelimeyle kadın...”
- Yasa kitabındaki kadınla ilgili söylemler bu kadarla kalmaz:
- “Doğutan düüncesiz ve hilekârdır kadın. man yolunda bir engel, salâh yolunda bir bariyer, uygulamada bir büyücü, iğrenç arzuları temsil eden bir aiftedir.”
- Hint uygarlığının en eski dini olan Vedizm’in kutsal kitapları Vedalar’da da kadın kasırgadan, ölümden, zehirden ve yılandan daha kötü bir mahluk olarak tasvir edilir. Oysa çoktanrıcı Vedizm dininde üç önemli tanrı olan ndra, Varuna, Mitra’nın anneleri ana tanrıça Aditi’dir. Ana tanrıça kültü ile balayan çoktanrıcılık inancı Mezopotamya’da olduğu gibi Hindistan’da da zamanla yerini eril tanrı kültüne bırakmıtır.
- Vedizm dini zamanla Brahmanizm’e dönümü ve Brahman rahipleri gelitirdikleri kast sisteminin en tepesini kendilerine ayırmılar, Brahmin adı verilen eleri dıında kalan tüm kadınları da baskı altına alabilmenin yollarını aramı, bulmulardır. TAÇ MAHAL HINDISTAN
GÜLSEMA SARI
Full transcript