Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Гахай

No description
by

bi chain

on 1 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Гахай

Гахайн аж ахуйг хөгжүүлэх
Гахайн аж ахуйн
өнөөгийн байдал
АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ХЭМЖЭЭНД АЖ АХУЙ НЭГЖ, ИРГЭД НИЙЛСЭН 187 ГАХАЙН АЖ АХУЙ
ФЕРМД НИЙТ 29000 ГАХАЙ
МОНГОЛ УЛСЫН ГАХАЙН МАХНЫ ЖИЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭ 5000 ТН
ДОТООДЫН ГАХАЙН МАХНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 2000 ТН
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ЖИЛДЭЭ 3000 ОРЧИМ ТН ГАХАЙН МАХ ИМПОРТ
Гахайн аж ахуй эрхлэхэд тохиромжтой
бүс нутаг
Эрчимжсэн аж ахуйн талаар төрөөс баримталж буй бодлого
ЭМАА-н хөгжлийг
дэмжих хөтөлбөр
/2003/

ТХХААТББ /2003/,
“Монгол мал” үндэсний
хөтөлбөр /2010/

ЭМАА-н талаар авах зарим
арга хэмжээний тухай
Ерөнхйилөгчийн
250 дугаар зарлиг
/2010/

2012-2016 Шинэчлэлийн ЗГ-ын
мөрийн хөтөлбөр

ЭРЧИМЖСЭН АЖ АХУЙД 2004-2012 ОНЫ ХООРОНД УЛСЫН ТӨСВӨӨС ЗАРЦУУЛСАН ЗАРДАЛ /сая.төг/
Хийгдсэн хөрөнгө оруулалт, дэмжлэг /2008-2012/
Гахайн аж ахуй эрхлэгчдэд
165
толгой
32
толгой
28
толгой
Гахай
2008
он
2009
он
2010
он
2011
он
18 иргэн а/а нэгж
4 иргэн а/а нэгж
5 иргэн а/а нэгж
29 иргэн а/а нэгж
17 иргэн а/а нэгж
300 сая
ЭМАА-н хууль эрх зүйн орчинг
сайжруулах
Бага хүүтэй
хөнгөлттэй
зээл /төр/
Үржлийн
бодлого
/ЦСҮАА/
Вакцин,
тарилга
/төр/
Гахайн а/а эрхлэх бүс
нутгийг
тогтоох
Фермерийн
а/а-н тухай
хууль
Гахайн махны хэрэгцээ, хангалт
Манай улсын хэмжээнд одоо байгаа аж ахуйнууд дээр нэмж 320 үндсэн мэгжтэй /4000 гахай/-тай 6 аж ахуй шинээр байгуулахад гахайн махны хэрэгцээг дотооддоо бүрэн хангана.

Манай орны хувьд гахайн фермын байр нь маллагааны хуваарьлалт, үржил селекц, дулааны хадгалалт гэх мэтийн хүчин зүйлээс хамааран 80 үндсэн мэгжтэй 1000 гахайн байр байх нь тохиромжтой.
80 мэгжтэй гахайн аж ахуй
байгуулахад шаардагдах төсөв
320 мэгжтэй гахайн аж ахуй
байгуулахад шаардагдах төсөв
320 мэгжтэй гахайн фермын
цогцолбор аж ахйун загвар
80 мэгжтэй
гахайн байр
80 мэгжтэй
гахайн байр
80 мэгжтэй
гахайн байр
80 мэгжтэй
гахайн байр
Тэжээлийн
үйлдвэр
МЭҮҮ-ний
байр
Ажилчдын
байр
Ариутгал,
халдваргүйжилтын байр
Гахайн аж ахуйн талаар
баримтлах бодлого
/2012-2016 он/
Гахайн аж ахуйг хөгжүүлэх
замаар гахайн махны
дотоодын хэрэгцээг хангах
Одоо байгаа
ферм
Шинээр
байгуулах ферм
Өргөтгөх
Сайн чанарын гахайгаар сүрэг сэлбэх
Тэжээл хангамж
Хууль, эрх зүйн орчинг сайжруулах
Хөнгөлттэй
зээл
Импортын
гахайн мах
60%
Импортын
гахайн мах
40%
320 мэгжтэй гахайн аж ахуйгаас сардаа 600 орчим гахай нядалгаанд орно гэж үзэхэд 30тн мах гарна. Жилд 360 тн. Ийм 6 аж ахуй байгуулагдахад жилд 2160 тн мах үйлдвэрлэнэ. Одоо байгаа аж ахуйнуудын /өргөтгөснөөр/ үйлдвэрлэсэн махтай нийлээд дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангана.
320 мэгжтэй 6 аж ахуй байгуулахад 33 тэр бум төгрөг шаардлагатай.
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
1. Тэжээлийн хангамжинд ойр газар тариалангийн бүс
2. Хүн ам олноор суурьшсан газар гахайн махыг түлхүү хэрэглэдэг
2012
он
149,4
сая

80 мэгжтэй фермын борлуулалтын тооцоо
80 МЭГЖТЭЙ ФЕРМИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН ТООЦОО
Гахайн аж ахуйн өнөөгийн байдал
Үлдсэн 133 аж ахуйн нь хагас бэлчээрийн, өрхийн хэлбэрээр улирлын чанартай аж ахуй эрхэлж байгаа бөгөөд 18710 гахайтай байна.
2013-2016 онд байгуулах гахайн ферм
2013 онд:
Улаанбаатар хот - 320 мэгжтэй 2 ферм
Төв аймаг - 320 мэгжтэй 1 ферм
2014 онд:
Дархан-Уул аймаг - 80 мэгжтэй 4 ферм
Орхон аймаг - 80 мэгжтэй 3 ферм
2015 онд:
Сэлэнгэ аймаг - 80 мэгжтэй 1 ферм
Булган аймаг - 80 мэгжтэй 2 ферм
2016 онд:
Хэнтий - 1, Дорнод - 1 80 мэгжтэй ферм
80 мэгж
80 мэгж
80 мэгж
80*2
80*4
80*3
320 мэгж
320*2
Full transcript