Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

IT-frivillighed: 5-partsmøde

Udvikling af IT-frivillighed med IT-virksomheder, kommuner, sociale tilbud, frivilligcentre, IT-frivilige
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 10 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of IT-frivillighed: 5-partsmøde

IT-FRIVILLIGHED:
5-PARTSMØDE
Tirsdag d. 22/10 kl. 14-17.
VELKOMMEN
DAGSORDEN
Ankomst: leg og præsentation
Dagens mission
Præsentation af kogebog
Feedback fra IT-frivillige
Skype: Jette Jensen, IT-frivillig
Kvalificering af IT-frivillighed
Aktivitet: Cafémøder
Fremtidsblik
FOKUS I DAG
MODEL FOR IT-FRIVILLIGHED
De 5 faser
EVALUERING OG OPSAMLING
ERFARINGER
IT-FRIVILLIGHED I 2014
Fremtidsblik
CAFÉMØDER
3 grupper
15 min. til hvert cafébord
3 runder
Opsamling
AKTIVITET
FEEDBACK FRA IT-FRIVILLIGE
INTERVIEW
Opmærksomhedspunkter
Succeser og motivatorer
Introduktion af IT-frivillige på tilbud/bosted
Forberedelse og kommunikation af opgaver
Ledelse på tilbud/bosted som kontaktfalde mellem IT-frivillig og frivillighedscenter/virksomhed
Introduktionsmateriale
Aftaler
PRÆSENTATION AF KOGEBOG
Skitse
IT-frivillige - virksomheder - frivilligcentre - kommuner - bosteder
3 temaer til diskussion:
Relation
Rekruttering
Organisation
Tusind tak
EVALUERING OG OPSAMLING
Kommunerne vil gerne være med

Frivilligcentrene vil gerne varetage opgaver i forhold til rekruttering, kvalificering og netværk
De rette til at rekruttere?
Organisering på længere sigt?
ERFARINGER
JETTE JENSEN, IT-FRIVILLIG
SKYPEINTERVIEW
EVALUERING OG OPSAMLING
Virksomhederne vil gerne være med

De gør det forskelligt:
i forhold til kompensation
i forhold til engagement
og det betyder noget
ERFARINGER
OPSAMLING
Fælles diskussion
PRÆSENTATION AF KOGEBOG
DISPOSITION
Kontakten til brugere/beboere
Oplevelsen af at introducere en 'ny verden'
Opnå viden om brugergruppen og pædagogik
At hjælpe i lokalområdet/kommunen
Engagement hos personale der får ansvar for IT-frivillige
1. Forberedelse
Kommune
Etablerer dialog med sociale tilbud
Etablerer dialog med frivillighedscenter og/eller virksomheder
Tilbud/bosteder
Klarlægger formål med IT-frivillige
Undersøger hvilke brugere og opgaver, som IT-frivillig kan tilknyttes
Udformer jobopslag
Frivillighedscenter
Bidrager med viden om rekruttering
2. Rekruttering
Kommune
Udformer generelt rekrutteringsmateriale
Laver specifik velkomstfolder til IT-frivillige
Tilbud/bosteder
Annoncerer efter IT-frivillige
Vurderer ansøgninger fra frivillighedscentre og melder tilbage til frivillighedscentre
Indkalder ansøgere til samtale på bosted/socialt tilbud
Frivillighedscenter
Rekrutterer og screener frivillige
3. Ansættelse
Kommune
Tilbud/bosteder
Forbereder og afholder jobsamtale
Ansætter IT-frivillig
Udformer samarbejdsaftale
Introducerer IT-frivillig til brugere/beboere og opgaver
Frivillighedscenter
4. Samarbejde
Kommune
Refunderer udgifer til IT-frivillignetværk
Løbende synliggørelse af projektet
Orienterer IT-afdelingen i kommunen om ønsker og forbedringer for digitale borgerløsninger
Tilbud/bosteder
Afholder statusmøder om IT-frivillige
Støtte i hverdagen
Faglig sparring m. IT-frivillig
Frivillighedscenter
Faciliterer netværk for IT-frivillige
5. Opfølgning
Kommune
Initierer løbende evaluering af IT-frivillighed
Inviterer til evalueringsmøde med tilbud/bosted og frivillighedscenter
Opsamler og justerer faserne i modellen
Tilbud/bosteder
Følger op på og justerer samarbejdet m. IT-frivillige
Holder evalueringssamtaler med IT-frivillige
Frivillighedscenter
Evaluerer intern proces omkring IT-frivillighed
Målgruppe
Kommuner (primær)
Brugerorganisationer og frivillighedscentre (sekundær)
Formål:
Videregivelse af projketerfaringer med en organisaotrisk bæredygtig model for IT-frivillighed
Omfang:
Kort og præcis. En guide til inspiraiton med konkrete værktøjer, metoder og redskaber. Max 10 sider.
Form og
distribution:
Udgives digitalt
Introduktion: præsentation af IT-frivillighed
Hvad handler IT-frivillighed om?
Hvorfor nytter det? Fordele for alle
Statements fra alle parter
Etablering: Igangsættelse
Parter, forudgående aftaler, råd til hvordan man indgår partnerskabsaftaler
Proces: 5 faser for IT-frivillighed
Hver fase for sig med aktørernes opgaver
Relevante skabeloner
Samarbejdsaftale, fx.
Sociale tilbud vil gerne være med

Det flytter grænser
Frivillige tager ikke de lønnedes arbejde!
Men det tager tid at have frivillige
EVALUERING OG OPSAMLING
De frivillige viser interesse - men stort frafald undervejs

Stor gensidigt udbytte og glæde - når først relationen er skabt
ERFARINGER
Full transcript