Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prezentacja Marketing

No description
by

Paweł Onyśków

on 1 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prezentacja Marketing

MARKETING
Marketing jest zbiorem praktycznych działań polegających na stosowaniu odpowiednich metod i technik; marketing jest przede wszystkim sposobem myślenia o rynku i przedsiębiorstwie, o jego roli i zadaniach zapewniających przetrwanie i rozwój”
3. Marketing jako kategoria instrumentalno-czynnościowa służy osiąganiu celów działań przedsiębiorstw (np. zysk, maksymalizacja sprzedaży, powiększenie udziału w rynku). Oprócz tego jest on jednym z czynników wpływających na proces formułowania celów przedsiębiorstwa (ich zakresu, wartości, terminów realizacji itp.).”
Czym jest Marka ?
Marka
Marka to suma produktu i dodatkowej wartości z nim związanej
[Kotler 1995]

Marka to produkt, który zapewnia korzyści funkcjonalne łącznie z wartościami dodanymi, które konsumenci cenią w wystarczającym stopniu, aby dokonać zakupu
[Jones 1984]
Podejście koncepcyjne
DEFINICJA MARKETINGU

Cechy charakterystyczne marketingu
Charakterystyczną cechą marketingu związaną z wyodrębnionymi w jego definicjach aspektami jest jego systemowy charakter wyrażający się w całościowym, zintegrowanym ujęciu instrumentów i działań marketingowych, które dzięki takiemu właśnie traktowaniu mogą korzystnie wpłynąć na ostateczne efekty działań organizacji, wywołując efekt synergii. Efekt ten polega na uzyskiwaniu lepszych rezultatów z zastosowania kombinacji wszystkich instrumentów niż sumy efektów, jakie można by było otrzymać, stosując je oddzielnie.
Produkt jako element marketingu

Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną jednostkę wartości
Produkt to zbiór korzyści dla nabywcy, postrzegany przez niego jako oferta koszyka korzyści
Kupujący kierują się przy wyborze produktu cechą lub kilkoma cechami tworzącymi tzw. rdzeń produktu czyli korzyść wiodącą
Opakowanie
- to zewnętrzna część produktu, dowolnej postaci pojemnik, w którym sprzedawany jest produkt
- pierwszy kontakt klienta z produktem – poprzez opakowanie
- istotny i kosztowny element strategii marketingowej
Cena -
to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi
Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości (postrzegane korzyści)
Dla konsumenta cena to także wyznacznik jakości (porównanie do innych produktów)
Ustalanie ceny to ważna decyzja menadżera – zysk firmy
Zysk = przychód całkowity – koszt całkowity
Promocja
- to zespół działań i środków, poprzez które przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje dotyczące produktu lub firmy , kształtuje potrzeby nabywców, pobudza oraz ukierunkowuje popyt
- przekazywanie informacji od sprzedawcy do potencjalnego nabywcy czy innych uczestników kanałów dystrybucji, mających na celu oddziaływanie na postawy i zachowania w stosunku do produktu (lub firmy)
- działanie mające na celu pobudzenie skłonności do zakupu za pomocą procesu komunikowania się z nabywcami
- sztuka pozyskiwania nabywców
- komunikowanie się z konsumentem

Elementy promocji
Public relations- forma komunikacji kierownictwa organizacji, której celem jest oddziaływanie na odczucia lub przekonania klientów, potencjalnych klientów, akcjonariuszy, dostawców, pracowników i innych grup docelowych, dotyczące organizacji, jej produktów lub usług.
Reklama- każda płatna forma bezosobowej komunikacji marketingowej na temat organizacji, produktu, usługi lub idei przez zidentyfikowanego nadawcę.


Elementy promocji

Reklama- każda płatna forma bezosobowej komunikacji marketingowej na temat organizacji, produktu, usługi lub idei przez zidentyfikowanego nadawcę.

Public relations- forma komunikacji kierownictwa organizacji, której celem jest oddziaływanie na odczucia lub przekonania klientów, potencjalnych klientów, akcjonariuszy, dostawców, pracowników i innych grup docelowych, dotyczące organizacji, jej produktów lub usług.
Organizacja niekomercyjna
Organizacja niekomercyjna (non profit, niedochodowa) to taka organizacja, która służy poprawie ogólnego poziomu życia społeczeństwa dzięki zebraniu i redystrybucji odpowiednich zasobów oraz dostarczeniu dóbr fizycznych i usług.

Celem organizacji niekomercyjnej nie jest osiąganie zysków i korzyści dla niej samej. Nie dystrybuuje ona zysków lub nadwyżek między udziałowców albo członków. Może jednak zatrudnić personel i angażować się w przedsięwzięcia generujące zysk, które pomagają jej w wypełnieniu misji.
KONIEC :)
Full transcript