Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ap. Cooperatiu

No description
by

David Pd

on 5 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ap. Cooperatiu

Aprenentatge
Cooperatiu

Valentín Sanmateo Trilles
David Porcar Díaz

Món de colors
-Cohesió de grup

-Percepció positiva de la diversitat

-Rols
Globus
- Trencar rigideses


- Cooperar amb objectiu compartit


- Passar-ho fent coses junts
Mirada
- Comunicació no verbal (emocional)

-Expectatives

-Inclusió/Exclusió
Entrevista
-Conèixer als altres


-Llevar etiquetes


-Crear lligams (Particularitats individuals i universalitats comuns)
Sé de tu, no sé de tu
Estàtua
-Cohesió

-Contacte

-Confiança... cega?
Ball cooperatiu
-Component lúdic


-Negociació: Diàleg igualitari i consens.
https://flic.kr/p/e5U1Cx
https://flic.kr/p/7ve3KC
https://flic.kr/p/9mXVT2
https://flic.kr/p/ubG6g
https://flic.kr/p/dHLyJz

Crèdits:
Àmbit A: Cohesió de grup
Full giratori
- Grups de 4

- Una persona escriu en un full la resposta. La resta de l'equip l'ajuda, anima etc.

- Seguidament es passa el full a un company o companya. Així fins que el full quede complet amb les respostes de tot l'equip.
Lectura compartida
- Grups de 4 o 2

- Un membre de l'equip llegeix un paràgraf del text. Un altre company o companya sintetitza el que acaba de llegir i els altres dos completen la informació si cal.

- Es canvia de persona, i es va seguint la seqüència anterior fins que s'acaba el text.
El nombre
- Grups de 4

- Tot l'equip resol una tasca que se'ls ha encomanat. Han d'assegurar-se que totes les persones del grup la comprenen i saben resoldre-la.

- Cada persona té un nombre assignat. Per sorteig es diu un nombre i eixa persona ha d'explicar què i com ha fet la tasca el seu grup.
Parada de 3 minuts
- Grups de 4

- El mestre o la mestra realitza una explicació sobre una qüestió en concret. Quan ho considera fa una parada de tres minuts en la que l'alumnat escriu dubtes per grups.

-Els dubtes dels grups es plantegen i resolen a l'aula.
Llapis al centre
- Grups de 4

- Tots i totes comenten i dialoguen SENSE ESCRIURE.

- Quan totes les persones del grup estan d'acord i comprenen la resposta, es pot agafar el llapis i anotar-la al full.
124
- Grups de 4

- Primerament, cadascú anota individual la resposta

- Després ho comparteixen per parelles i consensuen una sola resposta.

- Finalment tot el grup comparteix les respostes i decideixen la més encertada.
Àmbit B: Treball en equip
com a recurs per ensenyar

Fonaments teòrics de
l'aprenentatge cooperatiu.

1- Construir entre iguals: igualtat i diferència en la
composició dels grups, diàleg, consens i dissens, etc.

2- Components, tècniques, estratègies i eines per fomentar la realització del treball docent de manera cooperativa.

3- Els rols en el grup: compromís, responsabilitat i exigència.

4- Dinàmiques que fomentin la construcció col·lectiva del
coneixement en un grup cooperatiu.

5- Les actes del grup: més enllà de la regulació externa del treball del grup.

6- Les evidències del treball.
Estructures simples
de treball cooperatiu
-"Aprèn-la hui, aplica-la demà i utilitza-la tota la vida" ~Spencer Kagan

- No tenen contingut, són estructures que
poden aplicar-se per treballar continguts de
qualsevol àrea i que generen col·laboració
entre les persones del grup.

-Posen en joc una o molt poques habilitats
(compartir informació, opinar, decidir...).

- Poden usar-se al llarg de la sessió o en part d'ella. "Minuts cooperatius".
Grups d'investigació
Es realitza un treball cooperatiu de recerca, filtrat, síntesi i reelaboració de la informació per donar resposta a determinades qüestions.
Tutoria entre iguals: Llegim en parella
- Programa de Lectura en Parella.
- Tutors i tutorats.
- Les tres "P" (Pausa, pista i premi).
- Implicació de les famílies en l'aprenentatge de les criatures.
Joc Concurs De Vries
- Torneig didàctic per grups cooperatius.
- Elaboració de preguntes i respostes sobre una temàtica en concret per grups.
- Estudi de les preguntes per al dia del concurs.
- Realització del concurs.
Trencaclosques d'Aronson
- Grups de 4 o 5 persones
- Es fracciona l'objecte d'estudi en tantes parts com membres té l'equip.
- Cada membre es fa càrrec de la part que li correspon. Es juntarà amb els companys i/o companyes dels altre sgrups que tenen la mateixa part i resoldran dubtes en equip, clarificaran conceptes, intercanvien informació i aprofundeixen. Es fan experts de la part que els correspon.
- Tots i totes retornen al grup base.Expliquen i comparteixen amb la resta allò que han preparat.
Tècniques complexes
- Solen aplicar-se en diverses sessions de classe.

- Posen en joc distintes capacitats i habilitats complexes (cerca informació, compartir-la, sintetitzar-la, comunicar-la...)


Àmbit C: Treball en equip
com a contingut a ensenyar

LES NORMES DEL GRUP
1. Mínims, no màxims

2. Respecte del treball i el compromís
dels membres
- Portar el treball fet
- Que sigui de qualitat
- Complir els acords de grup

3. Respecte de la comunicació i el diàleg
- Directa
- Sincera/assertiva
- Basada en criteris de validesa, justícia, bondat,

4. Respecte dels conflictes
- Respectar el dissens
- Mediacions entre iguals
- Les tres R de la mediació: restaurar,
reposar, reconciliar.

ELS ROLS i LES TASQUES

1. Un rol és un paper “vital” per a la continuïtat/supervivència d'un grup.
2. Si no es realitza o es fa molt mal, la vida del grup perilla i poden aparèixer conductes cainites entre els seus membres.
3. El rol depèn de la delegació de responsabilitats i comporta coresponsabilitat i exigència mútua.
4. Mentre els rols van associats a qüestions vitals per al grup, les tasques depenen dels projectes o de les rutines no transcendentals.
5. Tipus de rols:
- Clàssics: portaveu (visibilitat del grup), secretari/a (administració i gestió dels béns del grup).
- Contextuals (depenen de les característiques de la matèria): internauta, cercador d'informació, etc.
- Associats a conflictes del grup: avisador, controlador del temps etc.

Bibliografia:

PUJOLÀS, P. (2003) Aprendre junts alumnes diferents: Els equips d’aprenentatge cooperatiu a l’aula. Vic: Eumo.

PUJOLÀS, P. (2008) 9 ideas clave. El aprendizaje cooperativo. Barcelona. Graó.
L'APRENENTATGE COOPERATIU ÉS:

- Una metodologia didàctica
-una filosofia d'aula
-una filosofia d'escola
-Una filosofia de societat
Com? Poc a poc.
INTERACCIÓ ALUMNE-MESTRE
TREBALL INDIVIDUAL
INTERACCIÓ ALUMNE-ALUMNE
TREBALL COOPERATIU
tODO LO QUE SABEMOS
LO SABEMOS ENTRE TODOS
Gresca?
Xibarri?
bar?
Mercat?
APRENETATGE BASAT EN PROJECTES
EXPERIÈNCIES GENERADORES
QUÈ VOLEM SABER?

ELECCIÓ DEL TEMA

PLUJA DE PREGUNTES
DISSENY DEL PROJECTE
PRODUCTE
EXPOSICIÓ
+
aVALUACIÓ
QUÈ AVALUEM I PER A QUÈ?

MÉS ENLLÀ DEL AULA-CLASSE
(Blank, 1997; Dickinson, et al, 1998;Harwell, 1997).
Aprenentatge interdiciplinari, de llarg termini, partint dels interessos de l'estudiantat.
RÚBRIQUES
- AVALUACIÓ RECÍPROCA
- autoavaluació
- avaluació del docent
- avaluació metodològica
- FORMATIVA
- CONTÍNUA
- SUMMATIVA
- global


http://rubistar.4teachers.org/index.php
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/bancderubriques
PORTFOLIS
com?
- cohesió dels grups
- rols i funcions
- estructures
- avaluació
-components
-heterogenis
vs homogenis
-duració del grup

aprenentatge servei
Rols i funcions

- Coordinador
-secretari
- avisador
-material
-animador
(participació igualitària
un projecte educatiu amb utilitat social.


integra el servei a la comunitat amb l'aprenentatge de continguts, competències, habilitats o valors
el servei dóna sentit a l'aprenentatge, perquè allò que s'aprèn es pot transferir a la realitat en forma d'acció.


Como propone el R.D. 1105/2014, las competencias, junto con los objetivos de etapa, serán el referente principal para la evaluación.
continguts:
- saber
- saber fer
- saber ser
-en diferents graus de complexitat
-en diferents contextos (transferència)
Full transcript