Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

AKTİF KARBON ADSORPSİYONU İLE ATIK SULARIN TEMİZLENMESİ

No description
by

Ahmet Ünlü

on 7 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of AKTİF KARBON ADSORPSİYONU İLE ATIK SULARIN TEMİZLENMESİ

AKTİF KARBON ADSORPSİYONU İLE ATIK SULARIN TEMİZLENMESİ
Adsorpsiyon Sistemleri
Aktif Karbon Çeşitlerine Göre Sistemler
Sistemlerde Aktif Karbon Yerine Kullanılabilecek Adsorbentler Nelerdir ?
Afyon Kocatepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği 3.Sınıf Öğrencisi
Kimya Mühendisliği Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı
YGA Gönüllüsü

Afyon Kocatepe Kimya Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisi
Kimya Mühendisliği Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET ÜNLÜ
112911015
MAHFUS DOĞAN
112911007
Bugün Nelerden Bahsedeceğiz ?
ADSORPSİYON NEDİR?
Adsorpsiyon, akışkan fazda çözünmüş haldeki belirli bileşenlerin bir katı adsorbent yüzeyine tutunmasına dayanan ve faz yüzeyinde görülen yüzeye tutunma olayıdır .
Adsorpsiyon işleminde adsorplanan türlere adsorban denir.
Yüzeyinde adsorpsiyon gerçekleşen madde ise adsorbenttir.

AKTİF KARBON
• Yaygın olarak kullanılan endüstriyel adsorbentler arasında çevre kirliliğini kontrol amacıyla, şu anda kullanılan adsorbentlerin en önemlisi, yüksek gözenekliliğe sahip aktif karbonlardır.

• Ticari olarak aktif karbonlar, odun, turba, linyit, kömür, mangal kömürü, kemik, Hindistan cevizi kabuğu, pirinç kabuğu, fındık kabuğu ve yağ ürünlerinden elde edilen karbonların çeşitli işlemlerden geçirilerek aktive edilmesiyle elde edilirler.

Aktif Karbonun Genel Özellikleri
• Aktif karbonlar, insan sağlığına zararsız, kullanışlı ürünler olup, oldukça yüksek bir gözenekliliğe ve iç yüzey alanına sahiptirler

• Aktif karbonlar, çözeltideki molekül ve iyonları gözenekleri vasıtasıyla iç yüzeylerine doğru çekebilirler ve bu yüzden adsorbent olarak adlandırılırlar

• Aktif karbonun iç yüzeyi(aktifleştirilmiş yüzey) çoğunlukla BET yüzeyi olarak (m2/g) ifade edilir. Yüzey alanı azot (N2) gazı kullanılarak ölçülür.

• Kirlilik oluşturan maddeler, aktif karbonun yüzeyinde tutulacağından, yüzey alanının büyüklüğü kirliliklerin giderilmesinde oldukça etkili bir faktördür.

• Prensip olarak, yüzey alanı ne kadar büyükse, adsorpsiyon merkezlerinin sayısının da o kadar büyük olduğu düşünülür.

• Genişliği 2 nmden küçük olanlar mikrogözenek,

• 2nm – 50nm mezogözenek

• 50 nm den büyük olanlar makrogözenek denir.

Aktif Karbonun Adsorbent Olarak Tercih Edilme Sebepleri
1) Belirli maddeleri çekebilmesi için çekici bir yüzeye.

2)Fazla miktarda maddeyi tutabilmesi için geniş bir yüzeye sahip olmasıdır.

Aktif Karbon Çeşitleri
1)Toz Halindeki Aktif Karbonlar
• Karbonun kimyasal aktivasyonu sonucu, toz haldeki aktif karbonlar elde edilirler.

• Bu karbonlar, günümüzde atık suların temizlenmesi işlemlerinde en çok kullanılan aktif karbonlardır.

2)Granüle Aktif Karbonlar
• Gaz aktivasyonu ile yapılan granüle ürünler ve peletler daha ziyade gazların saflaştırılmasında kullanılırlar.

• Ancak granüle haldeki aktif karbonların da atık su işleme sistemlerinde oldukça iyi sonuçlar verdiği belirtilmektedir.

3)Pelet Halindeki Aktif Karbonlar
Bu aktif karbonlar biyolojik olarak işlem görmüş atık suları ve organik kaynaklı endüstriyel atıklar içeren atık suları temizlemek için de yıllardır kullanılmaktadır.
Sistemlerde genelde bilinen 3 sistem vardır. Ancak bunlardan 2 tanesi sektörde çok fazla kullanılmaktadır.
Tüm sistemler teorik olarak piston akımlıdır ve aynı yöntemle tasarlanabilir.

Karbon yoğunluğu adsorpsiyon süresi boyunca artar, doygun granüller oluşur ve yatağın tabanına doğru hareket eder.

Tabanda oldukça doygun, adorplayıcı özelliğini yitirmiş, organik maddece zengin aktif karbon birikmesi meydana gelir.

1 numaradan çıkan su 2 , 2'den çıkan su 3 ve 4 şeklinde devam eder. Her noktadan geçerken içerisindeki atıklardan kurtulur ve sonuç olarak çıkışta arıtılmış su çıkışı olur.


a)Sabit Yataklı Seri Akımlı Sistem
b)Akışkan Yataklı Sistem
Tüm sistemler teorik olarak piston akımlıdır ve aynı yöntemle tasarlanabilir.

Aşağıdan gelen atık su ile üst taraftan eklenen aktif karbon "Yatak" kısmında adsorpsiyon sürecini gerçekleştirirler ve üst taraftan arıtılmış su çıkışı meydana gelir.

Tabanda oldukça doygun, adorplayıcı özelliğini yitirmiş, organik maddece zengin aktif karbon birikmesi meydana gelir. Buradaki doygun aktif karbon rejenerasyon bölmesine gönderilir. Bu kısımda rejenere edildikten sonra tekrar kullanılmak üzere sisteme gönderilir.


Bu iki sistemin özellikle işletme koşulları açısından birbirinden farkları vardır.
Aşağıya doğru akımlı cazibeli sistemlerin tıkanma aralıkları daha kısadır ve bu nedenle bulanıklıkları düşük olan sularda uygulanmalıdır.
Taneciklere uygulanan basınçların arttırılmasıyla basınçlı akımlı sistemler daha seyrek tıkanırlar.
Akım yönü nedeni ile yukarı akımlı sistemlerin tıkanma eğilimleri daha azdır.
Akışkan yataklı sistemlerde tıkanma bir sorun değildir.

Sistemlerin Genel Tasarım Değerleri Şu Şekildedir ;
Parametre Değeri
Temas süresi ( Boş yatak ) 10 - 15 dakika
Hidrolik yük 0.08 - 0.40 m 3 / m 2 . dakika
Geri Yıkama Hızı 0.60 - 0.80 m 3 / m 2 . dakika
kg atık giderilen / kg aktif karbon 0.30 - 0.80
Karbon Gereksinimi 20 - 60 g / m 3
Karbon kaybı % 5 - % 10

Sistemlerin Verileri
1)Granüler Aktif Karbon Adsorpsiyon Sistemi
2)Toz Aktif Karbon Adsorpsiyon Sistemi
3)Çok Gözlü Aktif Karbon Rejenarasyon Sistemi
4)Akışkan Yataklı Toz Aktif Karbon Rejenerasyon Sistemi
1)Kitosan
• Ağır metaller için etkin bir tutcudur. Bu sebepten dolayı araştırmalarda giderek artan bir şekilde kullanılmaktadır.
2)Zeolitler
Doğal zeolitler, stronsiyum (Sr) ve sezyum (Cs) gibi istenmeyen ağır metallerin uzaklaştırılmasında iyon değiştirme özellikleri ile dikkat çekmişlerdir.
Bu özellik zeolitleri atıksu arıtımında tercih edilir duruma getirmektedir.
3)Kil
• Kil doğada bol miktarda bulunan minerallerdendir.

• Kilin yapısı itibarıyla su çekme özelliği vardır. Bu nedenle kil daima nemlidir.

• Montmorillonit yüksek katyon değiştirme kapasitesine sahiptir.

• Pazar fiyatı aktif karbonun fiyatından yaklaşık 20 kat daha ucuzdur.

• Bu nedenle özellikle montmorillonit ağırlıklı killerin, sulu çözeltilerdeki Zn+2, Pb+2 gibi metal iyonlarını uzaklaştırmadaki etkinliklerini ortaya koymak için bazı çalışmalar yapılmıştır.

4)Çürümüş Bitki Turbası
• Bitki turbası, temel olarak lignin ve selülozdan oluşan kompleks katı bir malzemedir.
• Ağır metal gideriminde kullanılabilir, fiyatı da düşüktür.

5)Selüloz
• Selüloz yenilenebilir doğal polimerler arasında en bol olanıdır ve üç adet reaktif hidroksil grubu içerir.
a)Kül
• Kül, Hindistan’da termal güç tesislerinin endüstriyel katı atığıdır ve bakır iyonu gibi ağır metaller için üstün giderim kapasiteli en ucuz adsorbentlerden biridir
b)Atık Çamur
• Atık çamur gübre sanayinden kaynaklanan ve iyi adsorplama kapasitesine sahip bir yan üründür.
c)Talaş
• Talaş bakır gideriminde iyi bir adsorbenttir.(13.80 mg Cu+2 /g )
Atıksu arıtımında kullanılan adsorbentlerin pazar fiyatları (ABD$/ton)
KAYNAKLAR
LOW-COST ADSORBENTS USED IN HEAVY METAL CONTAMINATED
WASTE WATER TREATMENT
Bilge ALYÜZ, Sevil VELİ*
Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, KOCAELİ
AKTİF KARBON İLE BOYAR MADDE VE BOYAR MADDE KARIŞIMLARININ ADSORPSİYONU
Mehmet MAHRAMANLIOĞLU, Kubilay GÜÇLÜ, Adem ÇINARLI
İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü, 34320, Avcılar, İstanbul
A comparative study for the removal of mining wastewater by kaolinite,
activated carbon and beta zeolite
Zuy M. Magriotis a,⁎, Paulo V.B. Leal a,1, Priscila F. de Sales a, Rísia M. Papini b,
Paulo R.M. Viana b, Pedro Augusto Arroyoc
Gözde Duman, Gülçin Aynur, Sedef Durmazer, Sermin Önenç “Kozalaktan Aktif Karbon
Üretimi” Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Lisans Bitirme Tezi 2006-2007
http://web.deu.edu.tr/atiksu/ana58/terti5.html
Adsorption of Phenol from Wastewater in Fluidized Bed Using
Coconut Shell Activated Carbon
Sunil J.Kulkarnia* ,Ravi W.Tapre b,Suhas V. Patilc, Mukesh B. Sawarkard
Ağır Metallerin Atık Sulardan Aktif Karbon Kullanılarak SDS Destekli Ayrımı
Çağrı Siretlia, Karhan Özdenkçia, Mehmet Polata,*, Hürriyet Polatb
aİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Bölümü, İzmir, 35430
bİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Bölümü, İzmir, 35430
Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

Aklınıza takılan soruları sormanız bizler için çok kıymetli.
AHMET ÜNLÜ

ahmetunlu92@gmail.com
ahmet.unlu@yga.org.tr
MAHFUS DOĞAN

mahfusdogan@gmail.com
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
59
60
61
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
40
07.05.2014
41
07.05.2014
42
07.05.2014
43
07.05.2014
44
07.05.2014
45
07.05.2014
46
07.05.2014
47
07.05.2014
48
07.05.2014
49
07.05.2014
50
07.05.2014
51
07.05.2014
52
07.05.2014
53
07.05.2014
54
07.05.2014
55
07.05.2014
56
07.05.2014
57
07.05.2014
58
07.05.2014
1)Adsorpsiyon Nedir ?
2)Aktif Karbon ve Genel Özellikleri
3)Aktif Karbon Çeşitleri
4)Adsorpsiyon Sistemleri ve Sistem Verileri
5)Aktif Karbon Yerine Kullanılabilecek Adsorbentler Nelerdir ?
6)Afyonkarahisar Atık Su Arıtma Tesisi
Full transcript