Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Stepping stones IT Regie

No description
by

Luc de Bont

on 1 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Stepping stones IT Regie

Missie en Visie
Stepping stones IT Regie Quadraam
Innovatief
Wij denken vanuit mogelijkheden en kansen, zijn op de hoogte van de relevante ontwikkelingen en sluiten aan bij de positie van de school.
Wat verwacht de klant?
Zichtbaarheid
Actieve houding
Daadkrachtig
Standvastig
Kritisch
Stevigheid
IT regie
Wie zijn wij?
Wat is onze identiteit?
Wat zijn onze kernwaarden?
Innovatief
Pro-actief
Gelijkwaardig
Betrouwbaar
Open en toegankelijk
Waar gaan wij voor?
De regieorganisatie IT is verantwoordelijk voor de optimale inzet van IT-middelen binnen Quadraam.
• Dé logische kennispartner
• Partner voor de scholen
• Regisseur van de IT diensten

Vertegenwoordigen brede interesse
Volgen opleidingen
Verzamelen kennis
Signaleren het ontbreken van de vraag
Durven ongevraagd advies te geven
Reiken kansen aan
Pro-actief
Wij komen naar de scholen toe en informeren en ondersteunen de scholen.
Zijn dienstbaar (klantgericht)
Kennen klant
Houden triviale zaken weg bij de klant
Zorgen dat de dagelijkse IT operatie loopt
Begeleiden van bijzondere evenementen
Bewaken de informatiebeveiliging
Maken afspraken met leveranciers
Gelijkwaardigheid
De relatie met de klanten is gebaseerd op basis van gelijkwaardigheid. Zowel in de communicatie als op kennisniveau.
Doen het samen binnen het team
En samen met de school
Spreken de taal van de klant op elk niveau
Maken de koppeling tussen onderwijs en IT
Betrouwbaarheid
Wij geven en vragen om vertrouwen. Afspraken worden nagekomen (zowel van ons uit naar de klant toe als vanuit de klant naar ons toe).
Dat wat je zegt is waar
Doe wat je zegt
Wat je doet, doe je goed
Duurzaamheid, houdbaarheid
Afspraken vastleggen
Open communicatie
Open en toegankelijk
Bereikbaar
Benaderbaar
Leggen uit
Eerlijk en integer
Geen verborgen agenda’s
Geen “bovenschools”
Informatie
Manager
Verantwoordelijkheid:
IT visie ontwikkelen ten behoeve van het onderwijs op Quadraam scholen.
IT beleid bepalen en bewaken.
Strategische selectie van IT leveranciers en IT partners.
Inbedden van de rol van de IT Regie organisatie binnen Quadraam
Zicht op nieuwe ontwikkelingen van IT binnen het onderwijs.
Adviserend t.a.v. de inzet van IT middelen Quadraam breed.
Vaststellen en bewaken van processen en procedures m.b.t. IT dienstverlening en gebruik IT middelen.

Contact met school:
directie
IT
beheerder
School
Partner
Regie
Service
manager
Verantwoordelijkheid:
Vertalen van de eisen en wensen van Informatiemanagement en de IT Schoolcoördinatoren naar de externe IT dienstverleners.
Aansturing van de externe IT dienstverleners.
Afspraken over de benodigde producten en diensten met de externe IT dienstverleners samenstellen, monitoren en evalueren.
Tactische escalatie t.a.v. de producten en diensten van externe IT dienstverleners.
Contractmanagement (zowel interne als externe afspraken).
Functionele aansturing LITO.


Contact met school:
lokale IT ondersteuners
Functioneel
beheerder
Verantwoordelijkheid:
Verantwoordelijk voor effectief en efficiënt gebruik van data aanwezig in (de bestaande) toepassingen.
Functioneel beheer van data in bovenschoolse toepassingen van Quadraam zijn:
­ Magister
­ AFAS
­ QlikView
­ MagnaView
­ e.d.
Zorgt dat de data kan voorzien in de informatiebehoefte van de gebruikers.
Afstemming beheer gebruikersaccounts.
Accountbeheer van de Magister Management Platform (MMP)-apps.

Contact met school:
key users en functionele applicatiebeheeders
Wij zijn open en toegankelijk voor alle niveau’s. Wij komen naar de scholen toe.
IT School-
coördinator
Verantwoordelijkheid:
Visie ontwikkelen op IT in het onderwijs samen met schoolleiding.
Advies t.a.v. IT budgeten van scholen en Quadraam.
Dienstverlening van IT leveranciers coördineren (op operationeel niveau) naar het onderwijs en naar Quadraam als geheel.
Zorgdragen voor de totstandkoming van de nieuwe functionaliteiten (op verzoek van scholen).
Zicht op nieuwe ontwikkelingen van IT binnen het onderwijs.
Adviserend t.a.v. de inzet van IT binnen de scholen.
Projectbegeleiding IT projecten.

Contact met school:
schoolleiding en IT innovatoren
Full transcript