Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Noreg er sjølvsteindig

No description
by

Jorunn Simonsen Thingnes

on 15 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Noreg er sjølvsteindig

Vegen mot unionsoppløysing
Slik stod det til
Ynskje om kontroll over utanrikspolitikken
Sverige og Noreg får ulike handelsinteresser
Krav om at Noreg må få eigen konsul og eigen utanriksminister
Sverige gjev opp mellomrikslova
Noreg vil ha like lover for utanrikshandelen i dei to landa. Forhandlingane bryt saman.
Noreg vedtek for 3. gong å opprette eit eige konsulatvesen, men kongen legg ned veto
Norske statsrådar i Stockholm nektar å godta vetoet, og reiser heim.
7. juni 1905: regjeringa Michelsen erklærer unionen for oppløyst
Sverige krev folkerøysting - 99% røystar for
Sverige godtek oppløysinga - det vert ingen krig

Noreg erklærer unionen for oppløyst
Noreg hadde omfattande sjølvråderett, og landa var så godt som likestilte – sett vekk frå utanrikspolitikken
Unionen fungerte godt økonomisk
Stigande norsk stoltheit og dermed stigande norske ambisjonar
Politisk nasjonalisme - eit sterkt ynskje om
sjølvstyre og sjølvheving
Noreg vel å halde fram som monarki
Sjølvstenda fører til optimisme, men nye utfordingar ventar
Oppgåver
1. Kvifor var det viktig for Noreg å ha eit eige konsulatvesen? Kven hadde størst interesse av ein eigen norsk utanrikspolitikk?
2. Gjer greie for innhaldet i 7. juni-vedtaket og vegen fram til det.
3. Kva folkerøystingar fann stad i 1905, og kva vart resultatet av dei?
4. Kvifor vart Noreg sjølvstendig akkurat i 1905? Kvifor ikkje i 1814 eller 1884?
Allmenn røysterett
Røysterettsreglane frå 1814 var ikkje lengre demokratiske
Det norske Arbeiderparti
Allmenn røysterett for menn
Røysterett for kvinner frå 1901
Noreg - ein sjølvstendig nasjon
http://www.nb.no/baser/1905/skolesidene/lyd/KongHaakopn.mp3
Full transcript