Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ÇOKLU ORTAM PROJESİ HAZIRLAMA

Bu sunum MS2Y tarafından hazırlanmış orjinal sunumun yeniden düzenlenmiş halidir.
by

Onur Isbulan

on 29 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ÇOKLU ORTAM PROJESİ HAZIRLAMA

ÇOKLU ORTAM PROJESI HAZIRLAMA
SÜREÇ
Analiz
Uygulama
Değerlendirme
Gereksinim Analizi
Çözüm Yolları Bulma
Sistematik
Problem Durumu
Tasarım
Geliştirme
Olması Istenen Durum
Var Olan Durum
Gereksinim
Ön-Son Analizi
Belirlenen çözüm yolları
En uygun
Farklı kombinasyonlar
Bir Yığın Teknik
Ölçüte Dayalı Gereksinim
Önceden belirlenmiş bir ölçütün ışığında var olan durum değerlendirildiğinde ortaya çıkan gereksinim türüdür.
Duyumsanan Gereksinim
Bireylerin kişisel istekleri doğrultusunda ortaya çıkan gereksinim türüdür.
Açıklanmış Gereksinim
Bir grup öğrenenin bir araya gelip belirli bir konuda eğitim almayı istemesidir.
Karşılaştırmalı Gereksinim
Belirli bir olanaktan yararlananlar ile o olanağa sahip olamayanlar arasında yapılan karşılaştırmalara dayanan gereksinim türüdür.
Yordanmış Ya Da Geleceğe Ilişkin Gereksinimler
Gelecekteki olası farklı durumlara uyum sağlayabilmek için önceden alınan planlanmış kararları ifade eden gereksinim türüdür.
Yaşamsal Olay Türü Gereksinimler
Beklenmedik bir doğal yıkım ya da acil bir durumun gerektirdiği becerileri öngörüp bireylerin yaşamlarını devam ettirmek için bu becerilerle donatılmaları gerekliliğinden doğan gereksinim türüdür.
Geri Bildirim - Etkileşim
Görsel tasarım ilkeleri
Hedef Kitle
içerik
Tasarım Özellikleri
Hedef Kitle Analizi
Hedef kitlenin özelliklerinin incelenmesi, elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi ve tasarım için bazı kararlara varılması.
Teknoloji Analizi
Çoklu ortam projesini hazırlayacak olan kişinin ya da grubun teknolojik ve fiziksel altyapısının incelenmesi ve aynı zamanda bu altyapının hedef kitlenin sahip olduğu altyapılar ile tutarlılık göstermesi gerekmektedir.
Hedeflerin Belirlenmesi
Bilişsel Alan
Hedefler:
Bilgi
Kavrama
Uygulama
Analiz
Sentez
Değerlendirme
Zihinsel Öğrenmeler
Duyuşsal Alan
Hedefler:
Alma
Davranışta Bulunma
Değer Biçme
Düzenleme
Nitelik Haline Getirme
Psikomotor/Devinimsel Alan
Hedefler:
Algılama
Kurulma
Rehber Eşliğinde Yapma
Mekanikleşme
Beceri Haline Getirme
Uyum
Yaratma
Üstbiliş (Metabiliş) Alanı
Diğer alanların bir bütünü olarak düşünülebilir. Bu alan bir bireyin bir sorunu çözme aşamasında geçirdiği içsel süreçler ile ilgilidir.
Öğrenen Odaklı
Ölçülebilir/Gözlenebilir
Tutarlılık
Görev Analizi
Davranışı oluşturan ögelerin aşamalı olarak sıralanmasıdır.Küçük alt birimler, gözlemlenebilir.
Ortam Analizi
Hedef kitlenin kazanımları hangi ortamda daha verimli ve etkili bir şekilde öğreneceğinin belirlenmesi için yapılan analizlerdir. Konu uzmanları tarafından eşleştirmeler yapılır
Tasarım Aşamaları
Faaliyet-Zaman çizelgesi
Ortam
Proje Takımı
Planlanan veriler ve planlanan sistemin hayata geçirildiği aşamadır.
Gözden Geçirme
iyileştirme
Çoklu ortam projesi kullanılacak ögeler geliştirilir
Tepki
Bilgi
Performans
Etki
Full transcript