Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Juanjo Barea Rios

on 11 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Què ensenyar? a) Blocs de coneixements Projecte final Bones pràctiques al PQPI:
Aprenentatges Instrumentals Bàsics COM ENSENYAR? Realitzarem diferents projectes al llarg del curs que decidirem a la primera avaluació i les pases per realitzar-los són: b) Competències bàsiques 2.- Competències matemàtiques bàsiques per a la comprensió, el desenvolupament personal i l'exercici d'un ofici 3.- Cultura i societat, món físic i educació per a la salut 1.- Competències lingüístiques en català i castellà per a la comprensió, l'expressió, la comunicació i l'exercici d'un ofici 4.- Estratègies i habilitats d'aprenentatges 5.- Iniciació a la tecnologia de la informació o coneixement de la terminologia bàsica en llengua anglesa 1.- Competència en comunicació lingüística

2.- Competència matemàtica

3.- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

4.- Tractament de la informació i la competència digital

5.- Competència social i ciutadana.

6.- Competència cultural i artística.

7.- Competència per aprendre a aprendre

8.- Autonomia i iniciativa personal COMPETÈNCIES BÀSIQUES Dimensions Subcompetències L'objectiu més important és que la nostra tasca sigui Integradora, interdisciplinar i motivacional ELS PROJECTES (Posarem com a exemple un dels nostres projectes: "La ciutat de Nova York") Objectiu del projecte Decidir quins continguts vinculats als blocs de coneixements i quines competències, dimensions i subcompetències volem aconseguir. L'alumnat ha d'assolir els objectius proposats al final del projecte. COM REALITZAR-LO ? Pautes metodològiques 1.- Pluja d'idees: En aquest punt els alumnes han d'indicar quina ciutat volen estudiar, de totes les opcions es decidirà per una en concret ("Nova York") 2.- Estructura i recursos Quan tinguem decidit quina ciutat serà, hem d'estructurar el nostre projecte i quins recursos tindran els nostres alumnes (enllaços d'internet, bibliografia, etc) També decidirem què ens ha de presentar al finalitzar el projecte (powerpoint, word, prezi, etc.) 3.- Lectures i recerca d'informació En aquest moment, els nostres alumnes han de cercar informació i llegir diferents documents, pàgines d'internet, llibres, etc. per començar a realitzar el seu projecte 5.- Videofòrum Visionats de pel.lícules i documentals que tenguin relació amb el nostre projecte 6.- Utilització de les TIC Utilitzam les tecnologies de la informació per: 1.- Recerca d'informació
2.- Ofimàtica (hem d'aprendre a utilitzar word, openoffice, powerpoint, excel, prezi, etc.)
3.- Realització de webquests
4.- Caça del tresor
5.- I altres recursos ... En aquest punt tindrem en compte els coneixements previs dels nostres alumnes L'estructura es farà entre el docent i els alumnes Lectura del diari Lectura setmanal del diari per obtenir notícies d'interès per al nostre projecte, entre tots decidirem una de les notícies i farem un debat. Al nostre projecte també consultarem el valor de l'euro envers del dólar Lectura setmanal del diari "Majorca daily Bulletin" i aprofitar per estudiar expressions fetes i vocabulari en anglès Visionats de pel.lícules en anglès 6.- Elaboració del producte AVALUACIÓ Què avaluar? (Criteris d'avaluació) 1.- Participació activa grupal i individual
2.- Organització de les tasques
3.- Compliment dels terminis establerts.
4.- Detecció de les dificultats prèvies i si han trobat els recursos adients.
5.- Actitud a l'aula i el seu comportament amb altres companys.
6. Presentació del projecte. 1. Com ha estat la presentació?
2. Utilització dels recursos proposats i si n'han cercat uns altres.
3. Estructuració dels continguts.
4. Correcta utilització gramatical i ortogràfica. Com avaluar? Exposició oral (Grupal) Exposició escrita (individual) El professor avalua el producte final 1. Observació directa
2. Coavaluació entre alumnes
3. Rúbrica: que els alumnes siguin avaluadors del seu company Llengua anglesa 7.- Presentació del producte a altres grups 1. Presentació oral: powerpoint, word, prezi, vídeo, etc.

2. Presentació escrita: dossiers, quaderns, etc. Es pot realitzar de forma individual o grupal
Full transcript