Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

felin tesriflenmeyen formalari.mesder

No description
by

Nermine Agayeva

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of felin tesriflenmeyen formalari.mesder

FELIN TESRIFLENMEYEN FORMALARI. MESDER Tesriflenen forma Tesriflenmeyen forma 1.Yalniz felin qrammatik xususiyyetlerine malikdir. 2.Sexse ve kemiyyete gore deyisir 3.Cumlede yalniz feli xeber olur. 1.Felle yanasi,basqa bir nitq hissesinin de qrammatik xususiyyetlerine malikldir 2.Sexse ve kemiyyete gore deyismir. 3.Feli xeber istisna olmaqla muxtelif cumle uzvleri ola bilir. 1.Mezmununda hereket anlayisi olur. 2.Testiq ve inkar olur. 3.Tesili ve tesirsiz olur. 4.Qrammatik mena noleri olur. 1.Meəsdeər ileə bağlı fikirleərdeən biri seəhvdir:

a) Meəsdəer şeəxsə, kəemiyyəetə, zamana görəe dəeyişmir

b) Felleər lüğeətleərdeə feli bağlama formasında olur

c) Məesdeər cümleənin mübteədası, tamamlığı ola bilir

d)Meəsdəer şəexs şeəkilçisi qəebul edeəreək cümlədeə ismi xeəbeər olur TESTLER 2.Meəsdeər haqqında fikirleərdəen biri düzgündür:

a)Hallanmır

b)Məensubiyyəteə göreə deəyişmir

c)Felin qrammatik meəna növləeri üzreə dəeyişeə bilmir

d) Zamana görəe dəeyişmir 3.Verileənleərdeən biri felin teəsrifleənməeyəen formasıdır:

a) Küsəeyeən

b)Eşitdiyim

c)İşleəyeəsidir

d) Oxuyası 4.Felin teəsrifleənmeəyeən formaları üçün fikirleərdeən hansı düzgündür?

a) Şəexseə göreə dəeyişmeəsi

b) Zamana göreə deəyişmeəsi

c)Keəmiyyəteə göreə deəyişmeəsi

d)Şeəxsəe veə keəmiyyəeteə göreə deəyişməesi XUDAHAFIZ!
Full transcript