Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ny GIV: Lese og skrive - for å forstå (dag 2, Akershus)

Lisbeth M Brevik, febr 2013
by

Lisbeth M Brevik

on 24 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ny GIV: Lese og skrive - for å forstå (dag 2, Akershus)

skrivehandlinger
Matrix Partners preso!
Harvard Business Review
How to lower the cost of enterprise sales?
I skriving
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
prosesskriving
Lesestrategier
The Cost to Acquire a Customer (CAC) exceeds the Life Time Value (LTV) a customer brings us.
This is my third go-around selling to large enterprises, SkyStream, Kontiki and now Qumu.

I like to explain to you the problem the way I see it, the changes I suggest to avoid making the same mistake again. and
Fra modelltekster til skriverammer
orden hele året
Lisbeth M. Brevik
lærer, forfatter og forsker
...mange av elevene mangler strukturer for sakprosa
for å forstå
Lesing og skriving
Skal du få en liten oppgave!

Du skal nemlig skrive fem korte påstander om deg selv, som noen medelever skal vurdere som sanne eller usanne. Du må ha med minst én løgn og minst én sannhet.

Vi prøver med meg!
Jeg har jobbet som skuespiller
på Nasjonaltheatret
Jeg har rundet en hel del
Playstation 3 spill
Jeg har dobbelt statsborgerskap og er, i tillegg
til Norsk, Brasiliansk. Jeg har bodd flere år i Brasil og snakker portugisisk.
Jeg liker å trene og er spesielt
glad i dansetrening
Fem av mine favorittforfattere er
* Haruki Murakami
*Lars Saabye Christensen
*Henrik Ibsen
*Erlend Loe
*Thomas Espedal
Jeg hater å lese krim (men ser det gjerne på tv)
r o l l s p i l
Hvordan er dine NyGIV -elever?
Tilpasset opplæring:
hvem er dine NyGIV-elever?
PLAN:
(Hvorfor) er det
lettere å skrive
eventyr og fortelling enn
argumenterende tekster?
Modellere?
Modelltekster?
Verdien av modelltekster
"Å undervise i sakprosa og sakprosaskriving handler både om å undervise i tekstkultur og om å lære elevene å delta i og skape tekstkultur. Ved å nærlese autentiske tekster (...) kan lærere og elever gå på jakt etter retoriske grep som kan gi modeller for egen skriving"
(Helstad og Rossland 2012)
Du kan gi elevene kopi av en tekst
* avisartikkel
* fagtekst
* skjønnlitterær tekst

La elevene «stjele» eller «låne» ord for å lage sin egen tekst
* de kan klippe ut ord
* de kan tusje over ord
* de kan skrive videre på den eller bygge den ut med ord og setninger innimellom det «lånte»
Jonathan Safran Foer:
"I have never read a book so intensely or so many times. I've never memorized so many phrases, or, as the act of erasure progressed, forgotten so many phrases."
Tree of Codes
(author's afterword)
Modelltekst 2
En roman, der kapittel 12 skiller seg ut:
- det er nemlig skrevet som en sammenhengende
Power-Point presentasjon
Modelltekst 2

Du kan gi elevene kopi av en tekst
* sakprosatekst
* skjønnlitterær tekst

Vis elevene kapittel 12 eller gi dem kopi av et par sider

* La elevene «leke» seg med diagrammer i PowerPoint for å lage sin egen tekst:
- de kan skrive inn en del av teksten de har fått
- de kan omskrive er par sider fra J. Egan
- de kan lage sin egen tekst
* Hjelper svake skrivere med å strukturere skrivingen fremfor å sitte med et blankt ark
* Eleven får en oversikt over hvordan teksten skal se ut til slutt
* Bryter oppgaven ned i trinn
* Gir eleven et verktøy til å strukturere tekster senere i utdanningsforløpet og utenfor skolen
* Skriverammene (stillasene) er ikke utfyllingsskjema som elevene skal "fylle ut" uten hjelp!!!

(Øgreid og Gedde-Dahl 2010)
SKRIVERAMMER (STILLAS)
Før lesing
* aktivere forkunnskaper
* vokabular
* motivasjon

-fra kjent til ukjent
-oppleve mestring
-øke motivasjonen
-få bekreftet at elevene "alltid" vet noe
Forkunnskap?
Hvorfor er vokabular så viktig?
"The fact is that while without
grammar
very little can be conveyed, without
vocabulary
nothing can be conveyed" (wilkins 1972: Linguistics in Language Teaching)
Læringsstrategier:
"Vi skal stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning."

(Læringsplakaten)
Hvilke strategier passer best?
- for deg?
- for eleven?
- har de noe å velge blant?
Modellering og "tvang"
To uker med "tvang"...
- kan elevene "tvinges" til å prøve lesestrategier?
- hvordan lærere kan modellere strategier
- om å la elevene få erfaring med ulike strategier
- om å la elevene gjøre egne valg
- om å ha et knippe strategier å velge blant
- om å gå fra verktøy til strategi
- om å bruke fagbegreper i undervisningen
* Sammenhengen mellom lesing og skriving
- for å forstå
* Læringsstrategier og de gode verktøyene
for å 'angripe tekster':
Bruke pennen, bruke øyet
* Utarbeide undervisningsopplegg i lesing
* Tekster som egner seg for elevgruppen

- denne presentasjonen er laget
sammen med Marte Blikstad-Balas,
som var hos dere på kursdag 1
Når forstår elevene?

DO YOU BELIEVE
YES GOD IN
WHICH ONE
Modelltekst I
«Tree Of Codes» av Jonathan Safran Foer (2010)

En roman kuttet ut fra en annen roman

[Bruno Schulz’ roman "The Street of Crocodiles"]
Tidslinje i London
(Starbucks, Camden)
1773
Boston Tea Party
The Boston Massacre
1770
Mayflower
1620
1783
Mayflower
1620
1783
France joined
1778
Declaration of Independence
1776
Battles of Lexington and Concord
1775
1773
Boston Tea Party
The Boston Massacre
1770
Mayflower
1620
1783
Declaration of Independence
1776
Battles of Lexington and Concord
1775
1773
Boston Tea Party
The Boston Massacre
1770
Mayflower
1620
1783
Battles of Lexington and Concord
1775
1773
Boston Tea Party
The Boston Massacre
1770
Mayflower
1620
1783
1620
1783
Peace
1783
France joined
1778
Declaration of Independence
1776
Battles of Lexington and Concord
1775
1773
Boston
Tea Party
The Boston Massacre
1770
Mayflower
1620
Peace
1783
The Boston Massacre
1770
Mayflower
1620
1783
Modelltekst 1
Fisken og sakprosa
(Skrivesenteret)
Fisken og skjønnlitteratur: hele teksten eller deler av den
5-avsnitts artikkel
Dag Otto
Martine
Martin Luther King, Jr Barack Obama
Henrik
Velg et bilde
Skriv i 5 minutter uten å stoppe
Skriv fulle setninger
Velg en setning du liker i teksten din
Prosessorientert skriving
Fortell hvilket bilde du valgte
Les teksten din høyt
Les setningen du valgte

Begrunn valget ditt
Ikke unnskyld deg!
Hver av de andre gir en positiv kommentar
Deling i grupper
Prosesskriving
FØR
lesing
UNDER
lesing
ETTER
lesing
Helle
Bruk teksten din
Bruk tilbakemeldingene
Fortsett å skrive

Velg om du vil fortsette å skrive på teksten
eller revidere teksten din
Prosessen videre
Undervisningsopplegg i lesing - lage og dele
Lag et opplegg
- for din «svakeste» elev
- eller for din «sterkeste» elev
- eller for den «ikke-kommuniserende»
- eller for alle i Ny GIV-gruppen din
- eller for alle i klassen din
Lag en skriveoppgave

1. Velg fag, emne og læreplanforankring
2. Velg skrivehandling og formål
(mottaker, hensikt med teksten, situasjon)
3. Velg tidspunkt og omfang for skriveaktiviteten
4. Velg hvordan skriveaktiviteten skal forberedes
5. Velg hvordan skriveaktiviteten skal følges opp
www.gyldendal.no/kompetanse
kompetanse@gyldendal.no

Lisbeth M Brevik <l.m.brevik@ils.uio.no>
Marte Blikstad-Balas <marte.blikstad-balas@ils.uio.no>
Kilde: Brevik & Gunnulfsen,
"Les mindre - forstå mer!" (2012:28)
Kilde: Brevik & Gunnulfsen,
"Les mindre - forstå mer!" (2012:29)
Kilde: Brevik & Gunnulfsen,
"Les mindre - forstå mer!" (2012:13)
Kilde: Brevik & Gunnulfsen,
"Les mindre - forstå mer!" (2012:97, 286)
Kilde: Brevik & Gunnulfsen,
"Les mindre - forstå mer!" (2012:105)
Kilde: Brevik & Gunnulfsen,
"Les mindre - forstå mer!" (2012:49)
Kilde: Udir.no (Rammeverk for grunnleggende ferdigheter)
Kilde: Udir.no (Rammeverk for grunnleggende ferdigheter)
Kilde: Udir.no (Rammeverk for grunnleggende ferdigheter)
Kilde: Udir.no (Rammeverk for grunnleggende ferdigheter)
Kilde: Brevik & Gunnulfsen,
"Les mindre - forstå mer!" (2012:112)
Kilde: Brevik & Gunnulfsen,
"Les mindre - forstå mer!" (2012:101)
Kilde: Brevik, "Core English" (2011)
Kilde: Brevik, "Core English" (2011)
Kilde: Brevik, "Core English" (2011)
Kilde: Yggdrasil
Kilde: Yggdrasil
Kilde: Yggdrasil
Kilde: Brevik & Gunnulfsen,
"Les mindre - forstå mer!" (2012:108)
Kilde: Brevik & Gunnulfsen,
"Les mindre - forstå mer!" (2012:100, 275)
Kilde: Brevik & Gunnulfsen,
"Les mindre - forstå mer!" (2012:103)
Kilde: Brevik & Gunnulfsen,
"Les mindre - forstå mer!" (2012:191)
Kilde: Brevik & Gunnulfsen,
"Les mindre - forstå mer!" (2012:101)
Kilde: Brevik & Gunnulfsen,
"Les mindre - forstå mer!" (2012:101)
Kilde: Lesesenteret
Kilde: Lesesenteret
Kilde: Lesesenteret
Kilde: Brevik & Gunnulfsen,
"Les mindre - forstå mer!" (2012:262)
Kilde: Brevik & Gunnulfsen,
"Les mindre - forstå mer!" (2012:204)
Lisbeth M Brevik
l.m.brevik@ils.uio.no
www.gyldendal.no/kompetanse
kompetanse@gyldendal.no
Udir presiserer:

De fem nivåene følger fellesfagene, slik at i norskfaget vil nivåene strekke seg fra 1. trinn barneskolen til vg3, mens de i engelskfaget vil strekke seg fra 1. trinn barnetrinnet til vg1 (vg2 YF).

Rammeverket kan være en hjelp til å vurdere hva elevene mestrer og hvordan de kan strekke seg videre. Du har garantert elever på flere av nivåene, og du må vurdere elevene dine for å finne ut hvor de ligger. Du kan ikke anta at elevene dine er på samme nivå selv om de går på samme trinn. Nivåene kan IKKE sidestilles med karakterer.
Rammeverk for
grunnleggende ferdigheter

Halve gruppa lukker øynene. De andre skumleser i 30 sekunder.
Så bytter dere...
Hovedinnhold???
Rollespill
Be om 4 elever
Ta dem med på gangen en og en
Gi dem instruksen muntlig
La dem spille situsasjonen
Frys situsasjonen
Be medelever gi tips
Spill på nytt
Prat med elevene om hva de synes om denne historiske situasjonen
Fortell at dette skjedde i Montgomery, USA, I 1955 (Rosa Parks)
Gi dem teksten og be dem skanne den for å sjekke om det elevene gjorde i rollespillet stemmer med den virkelige historiske situasjonen.
Rollene
ROLLE 1
Du er en svart kvinne. Du er på vei hjem fra jobb. Du er sliten. Du tar siste plass på bussen og synker ned.ROLLE 2
Du er en hvit mann. Du er på vei hjem fra jobb. Du er sliten. Det er ingen ledige plasser på bussen, men du kan reglene: Hvis alle setene er opptatt må de fargede gi fra seg plassen til de hvite. Du ser en farget kvinne som sitter.
ROLLE 3
Du er bussjåfør. Du kan reglene: Hvis alle setene på bussen er opptatt må de fargede gi fra seg plassen til de hvite. Hvis dette lager bråk på bussen må du gripe inn. Blir det uløselig kan du tilkalle politimannen som står ved veggen.


ROLLE 4
Du er politimann. Du kan reglene i byen: Hvis alle setene på bussen er opptatt må de fargede gi fra seg plassen til de hvite. Hvis du blir tilkalt av bussjåføren må du gripe inn.
Kilde: Voices in Time 3 (Brevik 2008)
Resultater fra Lisbeths forskning
Studie 1:
intervju 19 lærere i vgs
Studie 2:
observasjon vgs
MEN etter at lærerne har blitt enige om felles fagbegreper, brukes de aktivt lærerne imellom.
Lærerne bruker i utgangspunktet ikke et felles fagspråk om lesing og lesestrategier.
Når læreren bruker fagspråk om lesing og lesestrategier, gjør elevene det også
«Vi skal alltid løfte elevene,
aldri senke ambisjonene»

Stortingsrepresentant Hadia Tajik (2012)
En halv er - tenk hvor aparte,
to-tredjedeler av tre kvarte.
 
Piet Hein
Mestring og motivasjon
SLesestrategier: å lese med pennen (å ta notater)
Visualisere forståelse (storyboard)
Visualisere forståelse (tankekart)
Visualisere forståelse: ordsky
Visualisere forståelse: ordbank med lenker
Visualisere forståelse: ordsky
Visualisere forståelse: tidslinje
Visualisere forståelse: tidslinje
I lunsj
Lesestrategier: å lese med øynene
Skumlese
Skanne
Dybdelese
Grupper på 4

5 min hver:
hver presenterer sin skrivefortelling
de andre gir tilbakemelding

20 min
20 min
Fra lesing til skriving
Hoodwinked
Lese - bearbeide informasjon - organisere egen forståelse i et bilde eller en tidslinje - laste den opp på skolens læringsplattform - holde muntlig innlegg (2 min) - skoleskriving
South Africa
1652
1994
1962
Skrivehjulet
(Kjell-Lars Berge - UiO)
overbevise
reflektere
holde kontakt
utforske
beskrive
forestille seg
South Africa
Yrkesfag
Lese - visualisere (storyboard) - faguttrykk (ordbank) - tekst - praktisk
Lytte (pr del) - organisere forståelse - skrive
Husk også...

... ivareta det som gjør elevene trygge
... bygg på det elevene dine mestrer
... vurder hvilke strategier du vil inkludere
Kjell-Lars Berge, UiO
Ny GIV, Akershus
kursdag 2
Kilde: Udir.no
Kaja og Vilde
Eirik
Fra lærerens modellering til elevens kritiske bruk av strategier via lærerens underveisvurdering med tilbakemelding på mestring og forslag til videre arbeid
Fra tankekart til venn-diagram:
fra lesing via fragmentert forståelse,
til organisering og systematisering
av forståelse
Visualisere forståelse
Hvordan kan elevene utvikle egen evne til å bruke læringsstrategier kritisk og systematisk?
Fra boka «Les mindre – forstå mer!» (2012:138)
Når elevene kjenner til lesestrategier - og vet hvordan de kan bruke dem - gjør det det da?
Har satt * på ordene ”meditasjon” og ”yoga” fordi jeg mener at disse ordene kunne blitt satt i midten fordi yoga er en slags meditasjonsteknikk. Jeg har likevel satt dem fra hverandre siden det er forskjellige ting.
Buddhismen & Hinduismen
Gudløs

Meditasjon*

Sjelløs

Buddha

Den åttedelte vei

De fire edle sannheter

Nirvana
Gudetro

Yoga*

Shruti og Smriti

Verdensreligion

Vishnu, Shiva og Brahma

Kaster

Atma
Asia
Karma
Samsara
Freedom of Religion
En halv er
- tenk hvor aparte,
to-tredjedeler
av tre kvarte.
 
Piet Hein
Kilde: Stortingsrepresentant Hadja Tadjik
Lion King
Both
Hamlet
Very few
people die

Africa

Animal characters

Happy ending

Movie
Almost
everybody die

Denmark

Considers
suicide

Tragedy

Play
Uncle kills the king

People believe the kings were killed in an accident

Marry the old king’s wife

Princes take revenge

See their father as a ghost

An only child

Depressed
Thoughtful

Family is not that important

Wants revenge

Gets killed

Pretends he is mad
Action

The family is important

Wants his love

Commits suicide
Main characters

In love

Powerful families

Die
Both
Hamlet
Romeo
Kunnskap må bli kompetanse

"I den politiske debatten blander vi ofte sammen begrepene kunnskap og kompetanse.

Kunnskap er den informasjonen man har tilegnet seg gjennom utdanning og erfaring. Kompetanse er evnen til å gjøre noe på en hensiktsmessig måte.

Kunnskap alene er ikke nok, man må også vite å sette kunnskapen i bruk. Man må evne å gjøre om kunnskap til kompetanse.

De beste skoleelevene har mye kunnskap, men det er ikke sikkert de har den rette kompetansen.

En mulig forklaring på den paradoksale mangelen på sammenheng mellom skoleresultater og verdiskaping kan være at de beste elevene har opparbeidet god kompetanse i pugging og i det å besvare skoleeksamener. Men det er ikke den kompetansen moderne innovative bedrifter eller offentlige institusjoner nødvendigvis trenger.

Det viktigste ikke å huske alle kunnskap, men å vite hvor man kan finne dem. Og selv hver arbeidsdag kan føles som en eksamen, er kunnskapsarbeiderens daglige prøvelser en annen form for test enn de elevene møter i skolen.

En innovativ bedrift trenger ikke primært ansatte som kan reprodusere gårsdagens kunnskap. Den trenger folk som kan utvikle morgendagens kunnskap. Den trenger folk som kan løse problemer raskt på en selvstendig måte."

Kilde: Per Koch, spesialrådgiver i Innovasjon Norge,
http://innovasjonsbloggen.com/2013/01/11/kunnskap-er-ikke-det-samme-som-kompetanse/
Kidle: Kastellet skole
Kilde: Kastellet skole
Full transcript