Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A formación das educadoras e educadores infantís desde o compromiso co Patrimonio

No description
by

Xesús Fortes Gómez

on 23 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A formación das educadoras e educadores infantís desde o compromiso co Patrimonio

A formación das educadoras e educadores infantís desde o compromiso co Patrimonio
Xesús Fortes
CIFP Portovello Ourense

Dimensións do patrimonio
Contextualización...
A desmemoria é unha estratexia de poder. Por iso, todo proxecto emancipador debe loitar contra a desmemoria…
Ámbito profesional
Atención educativa a menores de 0 a 6 anos
Evolución da titulación

Anos 70: Especialidade de Xardín de Infancia
Finais dos 80: Módulo III Educador infantil
Anos 90: Ciclo superior de educación infantil
2007: Adaptación do currículo á LOE

Identidade profesional
Profesional polivalente que, desde o coñecemento da primeira infancia, pode intervir en situacións educativas con menores de seis anos, tanto no ámbito formal como no non formal ou no social, traballando baixo a coordinación de profesionais cunha titulación superior.

Adquisición das ferramentas básicas da profesión nun ciclo curto de tempo.
Coñecementos relacionados co saber, co saber facer e co saber ser e estar.

Estudo profesional (FP)
Eixos da intervención educativa
Clima de aceptación mutua e cooperación.
Lectura e tratamento da información
como estratexia de aprendizaxe.
Reflexión, pensamento crítico e aplicación
do coñecemento fronte á aprendizaxe memorística.
Creatividade e sentido estético.
Aprendizaxes conectadas coas motivacións e
intereses do alumnado.
Aprendizaxes contextualizadas.
Recoñecer
Analizar
Discriminar
Aplicar
Resolver
Comparar
Localizar
Identificar


(Re)creación de situacións diversas que propicien procesos cognitivos variados.
Metodoloxía investigadora. Traballo a partir de situacións
problema.
Busca, selección e elaboración de materiais didácticos
diversos.
Diversificación das situacións e instrumentos
de avaliación.
O compromiso co patrimonio...
Legado do pai que recibimos en herdanza.
Conxunto de cousas materiais ou inmateriais de certa antigüidade e importancia recoñecida, pertencente a unha colectividade (RAG).

Rosa Cabecinhas & Alcino Cunha (Rosino)

Patrimonio
Traballar desde o compromiso co patrimonio na formación d@s profesionais non é o mesmo que facelo coas nenas e nenos.
A educación patrimonial mellora e enriquece a formación ao tempo que contribúe a manter e conservar o patrimonio.
Experiencias pedagóxicas de referencia:
ILE
Misións pedagóxicas
Presenza escasa no currículo, mais múltiples posibilidades
É fundamental superarmos os prexuízos lingüísticos cando estamos a formar a profesionais que traballarán en contacto directo coa sociedade.

Lingüística
Finalidade crítica: Compromiso social e intervención activa en pro da conservación do patrimonio como factor identitario e unificador intercultural.
Cultural
jpereira
Natural
Tratamento do patrimonio dun xeito integrado nos procesos educativos, como recurso, obxecto e contido da ensinanza.
Fomento de actuacións comprometidas coa
conservación do patrimonio.
Intervencións educativas que, desde unha
perspectiva construtivista (social e investigadora),
integren contidos relacionados co saber,
co saber facer e co saber ser e estar.
Musical
Adrián Estévez

O patrimonio entendido non só como un recurso,
senón como un obxectivo do proceso educativo.
Artística
N. Feans

Deseño de propostas educativas innovadoras
de carácter social e investigativo.
Educativa
En que andamos?
Proxecto de humanización dos espazos do centro.
Centro de interpretación do xogo tradicional.
Recuperación da tradición oral
Saídas e itinerarios didácticos.
Visitas a museos.
Conferencias e actuacións.
Investigacións e proxectos.

Moitas grazas

Vigo, 24 de xaneiro de 2014

Lúdica
Full transcript