Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Handhygiene

No description
by

Judith Hobbelink

on 18 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Handhygiene

Inhoud
Inleiding
Probleemstelling
Vraagstelling
Doelstelling
Doelgroep / Onderzoeksstrategie
Deelvraag: Wat valt onder het toepassen van goede handhygiëne? En hoe luidt het protocol van de ..?
Wenselijke situatie
Deelvraag: Wat zijn de risico’s voor het niet naleven van de protocollen/ richtlijnen met betrekking tot handhygiëne?
Werkelijke situatie
Vergelijking wenselijke met werkelijke situatie
Conclusie
Aanbevelingen
Slot
Probleemstelling
Verpleegkundigen op afdeling .. passen niet altijd een goede handhygiëne toe
Oorzaken niet naleven protocol
Handhygiëne
Handhygiëne op afdeling
Inleiding
Doelstelling
Erachter komen wat de knelpunten zijn omtrent het toepassen van handhygiëne


Handhygiëne binnen de afdeling van ... verbeteren

5 momenten van handhygiene
Kwaliteitsonderzoek
Judith Hobbelink
G1VPA
Vraagstelling
Wat zijn knelpunten op het gebied van handhygiëne voor verpleegkundigen binnen de afdeling van het .., en op welke wijze kan dit verbeterd worden?
Gevolg > overdracht bacteriën > infecties
Wat zijn de risico’s?
Kans op ziekenhuisinfecties
Met negatieve gevolgen
Lig duur patiënt wordt langer
Zwaardere antibiotica > micro organismen zijn vaak resistenter
De zorg wordt duurder
Patiënt kan uiteindelijk overlijden
80%
20%
Wat valt onder het toepassen van goede handhygiëne? En hoe luidt het protocol?
60%
40%
Gebruikt wel eens handendesinfectans op natte handen
40 %
Schrok ervan hoeveel bacteriën er onder een ring vandaan komen en had niet verwacht dat het zo erg zou zijn
30%
Werkelijke situatie
Onderzocht door 20 verpleegkundigen te interviewen
Welke knelpunten omtrent het toepassen van handhygiëne zijn al bekend?
Eerder verpleegkundig onderzoek naar handhygiëne op ..
Het protocol voor handhygiëne wordt niet nageleefd door de verpleegkundigen op afdeling ..
En de verpleegkundigen van de afdeling.. kennen de landelijke WIP- richtlijnen niet.

Ook missen verpleegkundigen extra voorzieningen om het protocol voor handhygiëne juist te handhaven
Enthousiast over het filmpje vooraf aan interview
Onbekend met de 30 sec. handen wassen/desinfecteren
Wenselijke situatie
Alle verpleegkundigen van afdeling houden zich aan protocollen/richtlijnen voor handhygiëne
Protocol handhygiëne
Protocol basishygiëne
Interview deskundige infectie preventie
Landelijke WIP richtlijnen
1. Voor contact met een patiënt;
2. Voor schone- en aseptische handelingen;
3. Na mogelijk contact met lichaamsvloeistoffen en na het uittrekken van handschoenen;
4. Na contact met een patiënt;
5. Na contact met de directe omgeving van de patiënt;

Voor schone- en aseptische handelingen
Na het uittrekken van handschoenen (patiëntgebonden)
• Bij zichtbaar vuil;
• Bij plakkerig aanvoelen;
• Na toiletbezoek;
• Na neus snuiten, hoesten, en niezen;
• Bij een patiënt met (verdenking) Clostridium difficilé
• Bij een patiënt met (verdenking) Norovirus.

Handen wassen met water en zeep
Handen desinfecteren met handalcohol
Doelgroep
Verpleegkundigen die werkzaam zijn binnen de afdeling van het ..
Onderzoeksstrategie
Informatie opgezocht
Gesprek leidinggevende over afspraken/controles handhygiëne
ZAR geïnformeerd
Interview deskundige infectiepreventie
Interview 20 verpleegkundigen
Tussen de 15 en 30% van de ziekenhuisinfecties kunnen voorkomen worden door een verhoogde handhygiëne
(Janssen, 2013)
Vergelijking wenselijke met werkelijke situatie
Alle verpleegkundigen van de afdeling . dienen op de hoogte te zijn van het protocol handhygiëne en moeten weten op welke momenten ze handhygiëne moeten toepassen
>
sommige momenten niet bewust > kennen de risico's niet goed genoeg
EBP voorbeeld (van Etten-Jamaludin, 2008)
Kan ik voor de dagelijkse patiëntenzorg in het ziekenhuis mijn handen reinigen met water en zeep, of is een handalcohol aanbevolen om infectieverspreiding te verminderen?


Onnodig zowel handen wassen als desinfecteren (80 %)
Het is wenselijk dat alle medewerkers elkaar aanspreken ( > 45% onprettig)
Motivatie voor keuze onderwerp
Vooraf aan interviews filmpje (vieze ziekenhuizen Zembla, 2012)
60 % van de verpleegkundigen zich er niet van bewust op het moment dat ze hun handen moeten desinfecteren/wassen > weten risico's niet goed genoeg
Conclusie
1.
60 % onwetend dat kwart van ziekenhuis infecties voorkomen kan worden > veel
30% schrikt ervan hoeveel bacteriën er onder een ring vandaan kunnen komen (bij zien van proefje)
kennis tekort gemakzucht
Door drukte schiet handhygiene er bij in
Conclusie 2
Door controles alerter
Ook door zien van beelden uit het filmpje > meer bewust
Alleen controles, geen voorlichting
Conclusie 3
Verpleegkundigen worden niet genoeg getriggerd om hun handen te desinfecteren
Conclusie 4
Niet alle verpleegkundigen vinden het prettig om collega's aan te spreken
Open aanspreekcultuur kan verbeterd worden
Om de handhygiëne te verbeteren op de afdeling .. , moeten de verpleegkundigen zich meer
bewust
worden wanneer ze handhygiëne toe moeten passen, en hoe ze dat goed kunnen doen.
Om de verpleegkundigen goed op de hoogte te brengen waarom handhygiëne zo belangrijk is en wat de risico’s zijn als ze het niet (goed) doen, zullen er regelmatig voorlichtingen gegegeven moeten worden
Aanbeveling 1
Aanbeveling 2
Poster personeelstoilet
Aanbeveling 3
Regelmatig controles uitvoeren
Consequenties bij dragen van sieraden/ geen goede handhygiëne
Aanbeveling 4
Ik adviseer, blijf elkaar aanspreken!
Behandelen tijdens voorlichting of cursus aanspreken
Slot
Full transcript