Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tijd van Monniken en Ridders & Steden en Staten

No description
by

Michiel van Aller

on 11 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tijd van Monniken en Ridders & Steden en Staten

Val van het (West-)Romeinse Rijk
Discontinuïteit
Discontinuïteit
Continuïteit
TIJD VAN MONNIKEN EN RIDDERS
Kenmerkend aspect: vervanging van de agrarisch-urbane cultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid
Kenmerkend aspect: het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur
Kenmerkend aspect: de verspreiding van het christendom in geheel Europa
Kenmerkend aspect: het ontstaan en de verspreiding van de islam
Wegvallen handel
Wegvallen geldeconomie
Wegvallen/krimp steden
Autarkische domeinen
Leenstelsel
Persoon:
(Keizer!?) Karel de Grote
Politiek
Economisch
Horigen/lijfeigenen
Herendiensten
800
Missionarissen
Bonifatius
Aanpassing aan lokale religies
Bekering van boven- of onderaf?

Kloosterorden
Benedictus (kloosterregels)
Zelfvoorzienende kloostergemeenschappen
Voortzetting geletterdheid
Behoud klassieke teksten
Cultureel
Mohammed
Kaliefen
Botsing met christelijke wereld in Europa
Hoogwaardige cultuur & economie
TIJD VAN STEDEN EN STATEN
De Middeleeuwen
ca. 500 - 1500
Stabiliteit en bevolkingsgroei
Sociaal-economisch
KA: De opkomst van handel en ambacht die de basis legde voor het herleven van een agrarisch-urbane samenleving
Terugkeer handel:
Jaarmarkten
Hanze
Urbanisatie
Ambachtsgilden
Keerzijde: de pest
Sociaal-politiek
KA: De opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden
Burgerij wordt nieuwe machtsfactor
Stadsrechten in ruil voor loyaliteit aan adel of koning
Handel en geldeconomie zorgen voor rijkdom burgerij
Politiek
KA: Het begin van staatsvorming en centralisatie
Toenemende macht vorsten door:
Groeiende belastinginkomsten
Stabiele ambtenarij (vanuit steden)
Begrippen:
Staatsvorming
Centralisatie
Parlement/Staten-Generaal
Feodalisme onder druk
Politiek-Cultureel
KA: Het conflict in de christelijke wereld over de vraag of de wereldlijke, dan wel de geestelijke macht het primaat moest hebben
Investituur(strijd)
Tweezwaardenleer
Excommunicatie
1000-1300: macht paus op hoogtepunt
Vanaf 1300: centralisatie maakt vorsten sterker
Politiek-Cultureel
KA: De expansie van de christelijke wereld naar buiten, onder meer in de vorm van kruistochten
Lijntje Kenmerkende aspecten
Het begin van staatsvorming en centralisatie
(S&S)
Het streven van vorsten naar absolute macht (R&V)
Conflict in de Nederlanden (O&H)
Lijntje Kenmerkende aspecten
(S&S)
Het begin van een wereldeconomie (R&V)
De opkomst van handel en ambacht die de basis legde voor het herleven van een agrarisch-urbane samenleving
+ Het begin van Europese expansie (O&H)
Toppunt van pauselijke macht en religieuze 'waanzin'
Expansie ook door soc-economische en politieke motieven
Toenemend contact Arabisch-Islamitische wereld en Europese wereld
Mede-oorzaak voor Renaissance (O&H)
Heilige Roomse Rijk
Decentraal systeem (noodgedwongen)
Leenheer & leenman (vazal)
Raad & daad
Eed van trouw
Opgeven van vrijheid in ruil voor bescherming
Full transcript