Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

proeftuinen Bepo

Hoe kunnen we in 2013 zorgen dat passend onderwijs 2508 voor onze kinderen binnen budget geraliseerd kan worden?
by

Peter van Kreij

on 20 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of proeftuinen Bepo

Welke bijdrage ga jij leveren
aan de invoering van passend onderwijs? Proeftuinen BePo Proeftuin 3 Proeftuin 4 Proeftuin 6 Uitgangspunt SBO deelname 2%, SO landelijk gem.
3 niveaus van begeleiding:

niveau 1 basisondersteuning
niveau 2 plusondersteuning
niveau 3 speciale ondersteuning Proeftuin 5 Toeleiding praktijkonderwijs op SBO tegen basis-bekostiging met kleine(re) toelage dan bekostiging SBO.

Onderwijs vind plaats op de SBO. Leerlingbekostiging
is normaal en praktijklokalen worden ingericht op SBO.

Deze "praktijkstroom" is ook toegankelijk voor
kinderen uit niveau 1 die vanaf groep 7/8
duidelijk aangewezen zullen zijn
op toeleiding praktijkonderwijs.
Kosten: 2.000 euro / leerling Proeftuin 2 Terugplaatsing SBO, SO, PO
Vanuit controle (oud denken):
Werken met tijdelijke beschikking(en). Behandeltrajecten hebben een tijdelijk karakter.
Vanuit nieuwe inzichten (CED):
Schotten weghalen en geld investeren in inhoudelijke ondersteuning.
We mikken op 2% terugplaatsing in 2013, oplopend naar 5% als ambitieus doel. Proeftuin 1 Orthopedagogische vroeghulp op niveau 1

Samenwerkingsverband betaalt diagnostiek in vroeg
stadium onder bepaalde voorwaarden.

Doel: PO scholen betere handvatten geven om hulpvraag van het kind te kunnen beantwoorden. Kosten: geschat per jaar 110 duizend euro. Effect op lange(re) termijn minder geschikt als proeftuin.Effect: minder instroom in SBO en adequate hulp niveau 1.
Inrichting nieuwe gemeenschappelijke toewijzingscommissie (TWC): Ambtelijk secretaris werkt daadkrachtig en slagvaardig met GZ psycholoog.
Levert tijd en efficiency op. Kortere verwijs trajecten.
Effect langere termijn, na 1-8-2014. Financieel effect: 50-100.000 euro. Suggesties op Bepo niveau inrichten van plusvoorzieningen:
eerste opvang NT2 kinderen
VVE instroom hulp
hoogbegaafden
ernstige psychische problematiek, bijv. MCDD.
rec 3
gastleerlingen crisisopvang Inzichtelijk maken van geldstromen op de diverse niveau's en inzet van geld koppelen aan effecten ervan.
Vanuit denktank data analyse maken van de gekozen proeftuinen. Gelijktrekken samenwerkingsverband Tiel en Samverkan in aansturing door nieuwe manager Bepo ook aansturing oude samenwerkingsverbanden te laten uitvoeren. Harmoniseren van werkwijze PCL. Bezuiniging geschat 150.000 euro.
Full transcript