Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ideoita lukion etäopetukseen mallien avulla

No description
by

Minna Nummenmaa

on 6 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ideoita lukion etäopetukseen mallien avulla

Miten löydän kiinnostavan
mallin? Malli 1: Reaaliaikaista etäopetusta yhdelle oppilaalle
Malli 2: Videovälitteinen opetus ryhmälle
Malli 3: Verkkokokousjärjestelmät ala- ja yläkoulun opetuksessa
Malli 4: Verkkokokousjärjestelmät lukion opetuksessa
Malli 5: Etäopetusta bloggaamalla I
Malli 6: Etäopetusta bloggaamalla II
Malli 7: Verkkoprojekti ala- ja yläkoulussa
Malli 8: Verkkokurssi lukiossa
Malli 9: Verkkokurssi aikuislukiossa I
Malli 10: Verkkokurssi aikuislukiossa II
Malli 11: Monimuotoista etäopetusta lukiossa
Malli 12: Kansainvälisyyttä etäyhteyden avulla
Malli 13: Etäopetusta alakouluikäisille ulkosuomalaisille
Malli 14: Etäopetusta Suomesta ulkomaille verkkokurssin avulla
Malli 15: Tietotekniikan kotisivukurssi, lähi- ja etäopiskelu
Malli 16: (Kielten) samanaikainen luokka- ja etäopetus
Malli 17: Etäväittely
Malli 18: Nettilehti Mallit Ideoita
etäopetukseen
mallien avulla Kenelle haluat opettaa?
Minkäkokoiselle ryhmälle haluat opettaa?
Miten haluat opettaa?
Millä medioilla haluat opettaa? Kysymykset Kenelle haluat opettaa? Alakoulu
Yläkoulu
Lukio
Aikuisopiskelijat Minkäkokoiselle ryhmälle
haluat opettaa? Yksi oppilas
Pieni ryhmä (max 10)
Keskikokoinen ryhmä (10-20)
Suuri ryhmä (yli 20) Miten haluat opettaa? Ei vuorovaikutusta
Samanaikainen opettaja – oppilas/oppilaat
Eriaikainen opettaja – oppilas/oppilaat
Samanaikainen oppilas – oppilas
Eriaikainen oppilas – oppilas Millä medioilla
haluat opettaa? Verkkokokousjärjestelmät
Videoneuvottelulaitteisto
Dokumenttikamera
Neuvottelupuhelin
Videotallenteet
Oppimisalusta
Sähköposti
Blogi-palvelut
Wiki-palvelut
Mediapalvelut
Yhteisöpalvelut
Chat-sovellukset
Virtuaalimaailmat
Google-sovellukset
Koti-koulu –ohjelmat Etäopetuksen mallit
yksinkertaisia ideoita etänä opettaville

ideapankki erilaisia toimintatapoja etsiville
etäopettajien haastattelujen pohjalta

opettajien kirjoittamia Mitä hyvää / mitä huonoa
Mitä tulee ottaa huomioon Taulukon avulla Mitä tulee huomioida? Kenelle
tietokoneenkäyttötaidot ja käsitteiden hallinta
(verkko/etä)opiskelutaidot
lukutaito
jatkuva avun tarve
tarvitaan selkeitä ohjeita
rutiinit tärkeitä
toiminnallisuus, ergonomia
etätunneilla oltava valvoja paikalla
tietokoneenkäyttötaidot ja käsitteiden hallinta
(verkko/etä)opiskelutaidot
murrosikäisen itsekriittisyys
aktivointi vaikeampaa
etätunneilla oltava valvoja paikalla
tietokoneen käyttötaidot
(verkko/etä)opiskelutaidot
oppilaiden kriittisyys teknisiä ongelmia kohtaan
vapaa-ajan käyttö vs. opetuskäyttö
Mitä hyötyä tästä on kirjoituksissa? - asenne
tietokoneenkäyttötaidot ja käyttömahdollisuudet
(verkko/etä)opiskelutaidot
verkon toimivuus
rajoitettu aika
ei aiempaa kokemusta etänä opiskelusta Hyvät ja huonot puolet Ryhmän koko Yksi oppilas henkilökohtaista, yksilöllistä ja intensiivistä
”pakottaa” oppilaan aktiivisuuteen
kirjallisen palautteen antaminen ei vaadi liikaa resursseja ei ryhmätyömahdollisuutta
ei vertaisvuorovaikutusta
opiskelu voi olla liian intensiivistä ja raskasta
kalliit kustannukset Pieni ryhmä (max 10) opetus melko henkilökohtaista, yksilöllistä ja intensiivistä
eriyttäminen mahdollista
ryhmän hallinta helppoa
kirjallisen palautteen antaminen ei vaadi liikaa resursseja Keskikokoinen ryhmä
(10-20) oppilaiden välistä keskustelua syntyy helpommin
voi käyttää vertaisarviointia oppilas voi helpommin vetäytyä
kirjallisen palautteen antaminen melko työlästä
vaikea eriyttää ja antaa yksilöllistä opetusta Suuri ryhmä (yli 20) oppilaiden välistä keskustelua syntyy helpommin
voi käyttää vertaisarviointia
taloudellista oppilas voi helpommin vetäytyä
kirjallisen palautteen antaminen todella työlästä
vaikea eriyttää ja antaa yksilöllistä opetusta Hyvät ja huonot puolet Miten Ei vuorovaikutusta voi keskittyä omaan oppimiseen
muut eivät häiritse
voi edetä omaan tahtiin ryhmän tuki puuttuu
suoritus jää todennäköisimmin kesken Oppilas työskentelee täysin itsenäisesti Samanaikainen
opettaja - oppilas/oppilaat keskitytään henkilökohtaisiin kysymyksiin (yksittäinen oppilas)
palautteen saa heti
ryhmän tuki oppilailla vrt. lähiopetus kallista ohjausta (yksittäinen oppilas)
etäryhmän ohjaus vaatii opettajalta erityistaitoja
vaatii teknisiä taitoja ja resursseja
aikataulujen organisointi Opettaja opettaa/ohjaa yksittäistä oppilasta / oppilasryhmää reaaliaikaisesti Eriaikainen
opettaja - oppilas/oppilaat riippumatonta ajasta ja paikasta
henkilökohtainen palaute ja ohjaus (yksittäinen oppilas)
monipuoliset tehtävät ja arviointimahdollisuudet
vertaistuki mahdollista ryhmän tuki puuttuu (yksittäinen oppilas)
rajoittuu usein kirjalliseen tuottamiseen
sitoo enemmän aikaan
ryhmä voi olla myös huonosti toimiva Samanaikainen
oppilas - oppilas opitaan käyttämään tekniikkaa
yhteiseen tuotokseen päästään nopeasti aikataulujen organisointi
vaatii teknistä osaamista Eriaikainen
oppilas - oppilas riippumatonta ajasta ja paikasta aikataulun ja työnjaon hallinta vaikeaa
yhteiseen tuotokseen pääseminen usein hidasta Opettaja opettaa/ohjaa yksittäistä oppilasta / oppilasryhmää eriaikaisesti Oppilaat työskentelevät pareittain tai
ryhmässä reaaliaikaisesti Oppilaat työskentelevät pareittain
tai ryhmässä eriaikaisesti Hyvät ja huonot puolet Media Muutamia esimerkkejä Verkkokokousjärjestelmät edullinen
joustava
ei käyttöjärjestelmä- tai laiteriippuvainen
monipisteisyys
monipuolinen
yksilö- ja ryhmäopetukseen
pienryhmiin jakaminen onnistuu ei alunperin opetuskäyttöön tehtyjä
epävakaus
vaatii tehokkaan palvelimen
ohjelman käyttö täytyy opetella
ohjelmien hintojen ja ominaisuuksien vertailu vaikeaa
oppilasjoukon valvonta haastavaa Videotallenteet ajasta ja paikasta riippumattomia
materiaalin arkistoituminen
hyviä kertaamiseen ja tukiopetukseen
video ei väsy selittämiseen
opettajien välinen yhteistyö ja materiaalin jakaminen Esim.
Adobe Connect
Openmeeting
WebEx
Skype
iLink Oppimisalustat heikko navigoitavuus ja käytettävyys
hierarkkisuus
oppilaille ei välttämättä innostava väline
vaatii opettajalta verkko-ohjaustaitoja Esim.
Optima
Moodle
Opit
Fronter
Peda.net Dokumenttikamera helppokäyttöinen ja yksinkertainen
nopeuttaa asioiden esittämistä
monipuolinen ja joustava väline
kopiointi vähenee
etäopetuksessa dynaaminen väline, kuvaa kaiken
vie suhteellisen vähän pöytätilaa
voi käyttää videokamerana kallis Alakoulu Yläkoulu Lukio Aikuisopiskelijat ei vuorovaikutteinen
erilaiset tallennusmuodot
liian pitkät tallenteet
tekijänoikeuksien huomioiminen
tallennuspalvelimet
sisällöt vanhenevat nopeasti
liian helppo tukeutua turvallisuus (suljettu ympäristö)
monipuolisuus
lähi- ja etäopetukseen
materiaalin jakaminen
valmiita tehtäviä Blogit ja wikit Blogit:
reflektointiin, oman oppimisen arviointiin, verkkopäiväkirjaksi
helppokäyttöisiä palveluita

Wikit:
tukee yhteisöllistä tiedon tuottamista ja yhteisöllistä oppimista
versionhallinta Blogit:
julkisuuskysymykset
ikärajoitukset


Wikit:
julkisuuskysymykset
ikärajoitukset
tiedon luotettavuus
vaarana näennäisyhteisöllisyys Esim.
Blogger
Wordpress
Wikispaces Malli 4:
Verkkokokousjärjestelmät
opetuksessa Esimerkkimalleja lukion opetukseen Malli 2:
Videovälitteinen opetus ryhmälle Mallit 5 ja 6:
Etäopetusta bloggaamalla Malli 8:
Verkkokurssi Malli 11:
Monimuotoista
etäopetusta lukiossa keskustelua ei välttämättä synny helposti (vrt. keskikokoinen ja suuri ryhmä) Malli 12:
Kansainvälisyyttä etäyhteyden avulla Kiitos mielenkiinnosta! Lisätietoja:
www.etaopetus.fi
minna.nummenmaa@utu.fi Keskikokoinen ryhmä (10-20) Samanaikainen ja eriaikainen Verkkokokousjärjestelmät (Adobe Connect)
Oppimisalusta (Moodle) Media Oppilaita kolmesta eri koulusta Opettaja - oppilas/oppilaat
Oppilas - oppilas Kielioppi, tehtävät, harjoitukset Parityöskentely, paritöiden esittely Chat ja keskustelualueet Kielten opetus Puhumisen ja kuuntelun harjoittelu Plussat ja miinukset

+ Opetusta saadaan järjestettyä pienellekin ryhmälle

+ Oppilaat voivat osallistua myös kotoa käsin

+ Oppilailla on paritöiden tekemiseen tarjolla myös samanaikaisia yhteydenpitovälineitä

- Aikataulujen organisointi

- Oppilaat eivät tapaa opettajaa tai toisiaan lähitapaamisissa Grapes of creativity
Copywright Anna Puhakka Verkkokoe Opettajan tarvitsema media

Laitteistot: verkkoyhteydellä varustettu tietokone, nettikamera, kaiutin, mikrofoni
Sovellukset: verkkokokousjärjestelmä (esim. Adobe Connect), oppimisalusta (esim. Moodle)

Oppilaan tarvitsema media

Laitteistot: verkkoyhteydellä varustettu tietokone, nettikamera, kaiutin, mikrofoni
Sovellukset: verkkokokousjärjestelmä (esim. Adobe Connect), oppimisalusta (esim. Moodle) Vieraat kielet Pieni ryhmä (max 10) Etäoppilaat kahdelta eri luokka-asteelta Samanaikainen Opettaja-oppilas/oppilaat Media Videoneuvottelulaitteisto
Dokumenttikamera
(Skanneri) Etäopettajalla etäopetustila Etäoppilaat tietokoneluokassa Opettajajohtoinen tunti Tehtävien tekemistä Vieraat kielet Reaaliaineet Opettajan tarvitsema media

Laitteistot: videoneuvottelulaitteisto, skanneri, tulostin, dokumenttikamera
Sovellukset: internet selain

Oppilaan (etäkoulun) tarvitsema media

Laitteistot: videoneuvottelulaitteisto, kaiutin, kokousmikrofoni, tulostin, skanneri
Sovellukset: internet selain Plussat ja miinukset

+ opetusta saadaan pieniin kouluihin, pienellekin oppilasryhmälle

- kahden luokka-asteen samanaikainen opettaminen haastavaa

- tunnin aikana vaikea muuttaa etukäteen suunniteltua sisältöä Keskikokoinen ryhmä (10-20) Lukion valinnainen vieraan kielen kurssi, joka
järjestetään pääosin etänä Eriaikainen Opettaja - oppilas/oppilaat
Oppilas - oppilas Media Blogit (Wordpress)
Oppimisalusta (Fronter)
Youtube Aloitustapaaminen Oppimisalustalla mm. ohjeet, kielioppi, tehtävät Avoin blogi, yhteinen kurssituotos Opiskelijat tuottavat kirjallista ja suullista materiaalia Blogituotokset arvioidaan (ei erillistä koetta) Plussat ja miinukset

+ Julkinen blogi motivoi opiskelijoita panostamaan omiin tuotoksiinsa

+ Kurssin blogi toimii julkisina portfoliona, oppilaiden yhteisenä tuotoksena

+ Kyseessä on valinnainen kurssi, jolloin kaikki kurssille osallistuvat hyväksyvät kurssin julkisuusperiaatteen

- Julkinen työskentely ei innosta kaikkia oppilaita

- Oppilaita ei voi velvoittaa käyttämään sosiaalista mediaa Opettajan tarvitsema media

Laitteistot: verkkoyhteydellä varustettu tietokone
Sovellukset: internet selain, blogi-palvelu (esim. Wordpress), oppimisalusta (esim. Fronter)

Oppilaan tarvitsema media

Laitteistot: verkkoyhteydellä varustettu tietokone, videokuvauksen mahdollistava laite (esim. kännykkä, digikamera)
Sovellukset: internet selain, blogi-palvelu (esim. Wordpress), oppimisalusta (esim. Fronter), Youtube Suuri ryhmä (yli 20) Oppilaita kolmesta eri koulusta eri puolilta Suomea Eriaikainen Opettaja - oppilas/oppilaat
Oppilas - oppilas Media Blogit (Blogger)
Videotallenteet
Sähköposti Ei aloitustapaamista, ohjeet sähköpostitse Kurssiblogissa ohjeet, materiaalit (teksti, videot), tehtävät Opiskelijoilla omat blogisivut, linkitetty kurssiblogiin Kolmen opiskelijan vertaisryhmät Blogitekstit ja vertaiskommentointi arvioidaan Plussat ja miinukset

+ Julkinen blogi motivoi opiskelijoita panostamaan omiin tuotoksiinsa

+ Opiskelijoiden tekemä vertaiskommentointi kannustaa tutustumaan myös muiden tuotoksiin ja opettaa palautteen antamista ja arviointia

- Julkinen työskentely ei innosta kaikkia oppilaita

- Oppilaita ei voi velvoittaa käyttämään sosiaalista mediaa Opettajan tarvitsema media

Laitteistot: verkkoyhteydellä varustettu kone, videokuvauksen mahdollistava laite (nettikamera, kännykkä, digikamera)
Sovellukset: internet selain, blogi-palvelu (esim. Blogger, Wordpress)

Oppilaan tarvitsema media

Laitteistot: verkkoyhteydellä varustettu kone
Sovellukset: internet selain, blogi-palvelu (esim. Blogger, Wordpress) Reaaliaineet Keskikokoinen (10-20) Reaaliaineen (maantiede) kurssi,
osittain verkossa osittain lähiopetuksena Eriaikainen ja samanaikainen Opettaja - oppilas/oppilaat
Oppilas - oppilas Media Wikit (Wikispaces) 1/3 lähiopetusta, 2/3 verkkotyöskentelyä Lähitunnit teorian opetusta ja ohjeistusta Verkossa yhteisöllistä tiedon tuottamista (wiki-oppikirja) Työskennellään kolmen opiskeiijan ryhmissä Wiki-oppikirja: tekstiä, kuvia, ääntä, videota Plussat ja miinukset

+ yhteinen tiedon rakentaminen helpottaa kokonaisuuksien muodostamisessa ja asioiden välisten suhteiden oivaltamisessa

+ avoin wiki kannustaa panostamaan omaan ja ryhmänsä tuotokseen

+ opettaa kriittistä suhtautumista tietoon ja omien näkemysten perustelua

+ lähitapaamisten aikana voidaan varmistaa työskentelyn eteneminen ja asioiden ymmärtäminen

- vaarana näennäisyhteisöllisyys Opettajan tarvitsema media

Laitteistot: verkkoyhteydellä varustettu tietokone
Sovellukset: Internet selain, wikialusta

Oppilaan tarvitsema media

Laitteistot: verkkoyhteydellä varustettu tietokone
Sovellukset: Internet selain, wikialusta Islaminuskonnon pakollinen kurssi, osallistuu oppilaita neljästä eri koulusta Keskikokoinen ryhmä (10-20) Reaaliaineet Samanaikainen ja eriaikainen Opettaja - oppilas/oppilaat
Oppilas - oppilas (vain samanaikainen) Media Verkkokokousjärjestelmät (Adobe Connect)
Oppimisalusta (Moodle)
Videotallenteet Oppimisalustalla ohjeet, materiaalit, tehtävät, palautus Reaaliaikaiset luennot verkkokokousjärjestelmässä Oppilailla yhteys opettajaan ja toisiin oppilaisiin chatin kautta Oppilaiden suulliset esitykset kuva- ja ääniyhteydellä Itsenäistä videotallenteiden kuuntelua Plussat ja miinukset

+ Opetusta saadaan järjestettyä kouluihin pienellekin oppilasryhmälle

+ Oppilaiden siirtymiseen koulusta toiseen ei kulu turhaa aikaa

+ Kurssi ei ole paikkaan sidoksissa

- Kouluilla on menossa samaan aikaan muita pakollisia kursseja, jotka myös vaativat oppilaiden läsnäoloa

- Oppilaiden mahdollisten poissaolojen kontrollointi etäluennoilta on hankalaa Opettajan tarvitsema media

Laitteisto: verkkoyhteydellä varustettu tietokone, nettikamera, kaiutin, mikrofoni
Sovellukset: verkkokokousjärjestelmä, oppimisalusta

Oppilaan tarvitsema media

Laitteisto: verkkoyhteydellä varustettu tietokone, nettikamera, kaiutin, mikrofoni
Sovellukset: verkkokokousjärjestelmä, oppimisalusta Vieraat kielet Pieni (max 10) tai keskikoinen ryhmä (10-20) Opettajalla on vieraan kielen kurssi (venäjä), jossa on mukana ystävyysluokka Venäjältä Samanaikainen Opettaja - oppilas/oppilaat
Oppilas - oppilas Media Verkkokokousjärjestelmä (Adobe Connect)
Chat Pääosin lähiopetusta Reaaliaikaisia yhteyksiä ystävyyskouluun Videoyhteys-tunteja ja chat-tunteja Opettajan tarvitsema media

Laitteistot: verkkoyhteydellä varustettu tietokone, nettikamera, kaiutin, kokousmikrofoni
Sovellukset: verkkokokousjärjestelmä (esim. Adobe Connect), chat-sovellus (esim. Messenger)

Oppilaan tarvitsema media (chat yhteydenottoa varten)

Laitteistot: verkkoyhteydellä varustettu tietokone
Sovellukset: Internet selain, chat-sovellus (esim. Messenger) Plussat ja miinukset

+ yhteys aitoon kielen ympäristöön ja kieltä käyttäviin ihmisiin

+ oppilaat oppivat samalla myös asioita opettelemansa kielialueen kulttuurista

- oppilaiden ujous ja kielitaito voi toimia esteenä Mitä mallit ovat? Miten mallit
ovat tehty? Minna Nummenmaa
Turun yliopisto
Oppimistutkimuksen keskus www.etaopetus.fi
Full transcript