Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kyoto TUR

No description
by

Martin Soták

on 10 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kyoto TUR


KJÓTSKY PROTOKOL Zuzana Kolcunová
Martin Soták
3.ročník United Nations Framework
Convention on Climate Change

Rámcova dohoda OSN o klimatických zmenách Význam protokolu najdôležitejší medzinárodný právny nástroj na riešenie problému zmeny klímy
obsahuje záväzok priemyselne vyspelých štátov , že znižia emisie tých skleníkových plynov, ktoré spôsobujú globálne otepľovanie platnosť od 21. marca 1994

191 členov (štátov)

Cieľ: vytvorenie rámca pre medzivládne jednanie
o tom ako sa vysporiadať s globálnym otepľovaním

najznámejší medzinárodný dokument:

KJÓTSKY PROTOKOL

celosvetové zníženie emisií o 5,2% v porovnaní s rokom 1990
konkrétny cieľ EÚ: zníženie emisií o 8% Bratislava Obsah protokolu
rieši problém
emisií
6 druhov
skleníkových
plynov Prostriedky na dosiahnutie cieľov

posilňovanie a zavádzanie politík jednotlivých štátov týkajúcich sa znižovania emisií

spolupráca s ďalšími zmluvnými stranami Mechanizmy protokolu Obchod s emisiami Mechanizmus čistého vývoja Spoločne zavádzané opatrenia ...súčasný vývoj 15. konferencia v Kodani 2010 16. konferencia v Cancúne 17. konferencia v Durbane 2011 2012 2009 18. konferencia v Dahue Etapy vzniku... 1. konferencia
Berlínsky mandát 1995 2005 7. konferencia
Marakéšske dohody 1997 KJÓTSKY PROTOKOL 3. konferencia TUR 2013 Cieľ: nahradenie Kjótskeho protokolu
novou medzinárodnou dohodou

Výsledok: "sklamanie"
dohoda bola prijatá - "minimalistická dohoda"
neprijatie záväzného cieľa ohľadom zníženia emisii skleníkových plynov
EÚ ostáva bokom
zaznamenané pokroky
malá angažovanosť štátov (120 zo 194)
absencia dlhodobej vízie zníženia emisií
do roku 2020 (2050) Banská Bystrica Ďakujeme za pozornosť! HFC PFC Ciele protokolu Záver...
protokol ratifikovaný krajinami iba s 15% podielom na emisiách

absencia zo strany USA (najväčší producent emisií), Kazachstan, Maroko, Zambia,

malý prínos KP - plán predlžovania do ∞

ohraničenie sa zo strany podnikateľov
- presun do krajín mimo KP

snahu OSN "zosmiešňujú" klimatickí aktivisti
Full transcript