Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Helsepolitikk

LDS vs private aktører
by

Anette Eirheim

on 9 June 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Helsepolitikk

Diakonale og private aktører i helsevesenet Hva er forskjellen mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus og den private aktøren Aleris, og hvordan kommer dette fram gjennom LDS rolle i samfunnet? Avgrensninger: Finansiering, verdier og målgrupper. Lovisenberg Diakonale Sykehus Norges største privat sykehus
Drives av Stiftelsen Diakonisshuset og Diakonova
LDS finansieres av Helse sør-øst
Fokus på storbyproblematikk, rus, psykiske lidelser og etniske minoriteter
Ø-hjelp
Diakonale verdier Aleris Norges største private helse- og omsorgsfortak
Virkesomhetsområder: sykehus og medisinsk senter, barn, ungdom og familie, rus og psykiatri og eldreomsorg
Aleris --> alere --> nærhet, helhet, pleie og omsorg
Verdier Helseforskjeller mellom øst og vest Drøfting Verdier
LDS: nestekjærlighet og kvalitet.
Aleris: Fokus på individet, profesjonalitet og nytenkning Finansiering
LDS: Helse Sør-Øst
Aleris: Eierselskapet, pasienten selv, og det lokale helsefortaket ved noen kirurgiske inngrep etter avtale Målgrupper
LDS: østkant, rus og psykiatri, offentlig støtte.
Aleris: For alle, men man må betale selv Diakoni Nestekjærlighet i praksis
Fokus på helhetlig menneske
Den spesialiserte diakoni
Tar de svakestes parti Utdanning og inntekt
Levealder
Levekår Konklusjon LITTERATUR

Aleris (u.å.) Hentet 07.06.2010 fra www.aleris.no

Bokmålsordboka (2010). Hentet 08.06.2011 fra: http://www.nobordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=&bokmaal=+&ordbok=bokmaal

Halvorsen., K. (2002). Grunnbok i helse- og sosialpolitikk. Oslo: Universitetsforlaget.

Lovisenberg Diakonale Sykehus. Årsrapport 2006 Lovisenberg. Hentet 06.06.2011 fra: www.lds.no/stream_file.asp?iEntityId=10701

Lovisenberg Diakonale Sykehus. Årsrapport 2009 Lovisenberg. Hentet 06.06.2011 fra:
www.lds.no/stream_file.asp?iEntityId=18266

Lovisenberg Diakonale Sykehus (11.02.2011) Hentet 03.06.2011 fra: http://www.lds.no/modules/module_123/proxy.asp?iInfoId=1788&iCategoryId=201&iDisplayType=2&iMenuId=1329

Norsk Sykepleierforbund (2007) Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere: ICN's etiske regler. Oslo: Norsk sykepleierforbund.

Stortingsmelding nr 31 (2006-2007) Åpen, trygg og skapende hovedstadsregion. http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/regpubl/stmeld/2006-2007/stmeld-nr-31-2006-2007-/3/4/1.html?id=469203


Wenaas, J.A. (2001) Diakoni – et anderledes språk. Oslo: Kirkerådet og Diakoniledermøtet. Relevans for sykepleiere Helsesektorens reprensentanter
Yrkesetiske retningslinjer Helsepolitikk Definisjon: ”Helsepolitikk er virksomhet som har til hensikt og/ eller konsekvens å påvirke produksjonen og fordelingen av helserelevante tiltak i samfunnet” (Garsjø 1989, her fra Halvorsen 2002, side 314) Studiekrav 3.1.3 Helsepolitikk
Full transcript