Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Termoelektrana Nikola Tesla B

No description
by

Uros Alimpijevic

on 25 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Termoelektrana Nikola Tesla B

Izgradnja
Kotao
Princip rada termoelektrane
Tent A: 6 blokova ukupne snage 1650 MW
izgradnja završena 1979.

Tent B: 2 bloka po 620 MW
izgradnja završena 1985.
U planu: još 2 bloka, ukupna snaga sva četiri
bloka 2500 MW
Najmodernija termoelektrana u Srbiji
Dva snažna termo-bloka snage po 620 MW koji dnevno „progutaju“ 40 hiljada tona uglja i isporuče više od 25 miliona kWh električne energije bila su u vremenu izgradnje i niz godina kasnije fizički najveći blokovi ove vrste u svetu.
TENT ‘B’ ima 2 termoenergetska bloka, odnosno 2 nezavisne tehnoloske celine. Svaki blok ima svoju automsnost, tj rad jednog bloka nije uslovljen radom drugih blokova, a ispad ili zeljeno iskljucenje jednog bloka sa mreze, ne povlaci ispad drugog bloka.

Pri svakoj transformaciji en iz jednog oblika u drugi gubi se jedan deo energije, odnosno ne pretvara se u zeljeni oblik.
Tako se u kotlu gubi oko 15% energije,
u turbini i kondenzatoru oko 38%
u generatoru 6%
za sopstvenu potrosnju Elektrane utorosi se oko 8,5%
a u transformatoru oko 0,5%.

Stepen korisnosti 32%.
Katarina Šego
Uroš Alimpijević
Termoelektrana Nikola Tesla B
Dimenzije 19 x 21 x 102,5m
Izduženje 480mm

Mlinovi
8 mlinova simetrično raspoređenih u odnosu na kotao
Radno kolo
Pri opterećenju od 100% kotao zahteva 871,2 t/h
garantovanog uglja odnosno 124,5 t/h uglja po jednom od sedam radnih mlinova. Mlinovi su izvedeni
za kapacitet od 144 t/h uglja
Turbine
Karakteristike
BBC – BADEN (Švajcarska)
i ALSTHOM (PARIZ,Francuska).
Maksimalna snaga parne turbine je 693 MW

Maksimalna snaga u trajnom radu je 644 MW, i tada je protok pare 524kg/s

Turbina sa generatorom je dugačka 41 m
Rotor

Kritični broj obrtaja za turbinu visokog pritiska je 1480 do 1707 min-1,
srednjeg pritiska je 1185do 1300 min-1,
niskog pritiska 12 1520 do 1890 min-1,
niskog pritiska 34 1450 do 1800 min-1,
rotor generatora 713-722min-1

Maketa turbogeneratorskog postrojenja
Ukupna težina turbinskih rotora je 150 t
Generator
Dvopolni sinhroni turbogenerator, proizvodnje ABB ( Švajcarska), konstruisan je u skladu sa
međunarodnim IEC standardima za kontinualan rad pri raznim opterećenjima i različitim pogonskim uslovima.
Transformatori
Blok-transformatori 725MVA, transformatori za
sopstvenu potrošnju 60 MVA.
Transformacija i plasman električne energije u
mrežu vrši se preko trofaznog dvonamotajnog uljnog
blok-transformatora, sa mogućnošću regulacije u
beznaponskom stanju, projektovanog i konstruisanog
u skladu sa IEC preporukama, sledećih osnovnih
karakteristika:
Kondezator
U kondenzatoru se kondezuje vodena para na pritisku 42 mbara i temperaturi 30°C-40°C.
Vodena para se kondenzuje na površini rashladnih cevi, čija je površina 18 250 m2.
Ima ukupno 15480 cevi, prečnika 24x1 mm i dužine 11 m.
ZAKLjUČAK
Srbija je energetski siromašna zemlja. Što se tiče njenih energetskih rezervi, Srbija bez Kosova i Metohije ima uglja za narednih 55 godina, a nafte i gasa za 20, ali na nivou sadašnje proizvodnje, koja pokriva oko 25 odsto potreba. Postojeći kapacitet hidro-energije iznosi 10200 GWh godišnje, dok potencijalni kapacitet iznosi 14200 GWh godišnje
U proteklih deset godina raspoloživost postojećih elektrana smanjena je na 77 odsto zbog slabog održavanja. Smanjeni su proizvodni kapaciteti jer se Kosovo i Metohija nalazi van sistema EPS-a. U toku čitave decenije nije izgrađena nijedna nova elektrana, a urađen je samo jedan potpuni remont. Od 1990. godine gubici u prenosu i distribuciji su u stalnom porastu i najveći su u Evropi. Cena električne energije je višestruko niža nego u regionu.
Srbija tokom zima ima manjak struje i to do 40 odsto u prosečnom zimskom danu. Godine 2000. zabeleženo je 55 dana havarijskih redukcija. Prosečni dnevni uvoz struje tokom zime 2000. godine bio je veći od maksimalno moguće proizvodnje naše najveće elektrane TENT B, ili hidroelektrana Đerdap I i Đerdap II zajedno.
Od 1975. do 1990. godine u EPS je godišnje ulagano 450 miliona USD (ukupno 7,5 milijardi USD). U periodu od 1990. do 2000. godine u remonte i održavanje godišnje je ulagano manje od deset odsto od planiranog.
Potrebno je:
-Izgraditi nove elektrane
-Obezbediti eksploataciono polje
-Poboljšati uslove rada
-Poboljšati prenos i distribuciju
HVALA NA PAŽNjI!
Četvorokućišne jednoosovinske kondenzacione turbine.
4 posebna kućišta:
-visokog pritiska,
-srednjegpritiska,
-2 niskog pritiska.
Full transcript