Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tidslinje

No description
by

Eirin Nordeide

on 28 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tidslinje

1500
1700
500
1850
Tidslinje: litteraturhistoriske periodar
500-1500: Mellomalderen
700-1050: Norrøn tid (Snorre, Edda, skaldekvad...)
800-1050: Vikingtid (rikssamling, kristendom, lover...)
500-900: Tidleg mellomalder (økonomisk nedgang, folkevandringar)
1050-1300: Høgmellomalder (korstog, vekst, pavemakt)
1300-1500: Seinmellomalder (økonomisk krise, nasjonalstatar)
1500-1600: Renessansen
1600-1700: Barokken
Barokken som motreformasjon
Autoritetar/ortodoksi (ortodoks = følgje den rette trua)
Fokuset blir flytta tilbake frå mennesket til Gud
Dyrking av autoritetar
Fokus på monarken som "Konge av Guds nåde"
Kunst og litteratur: overdrevent, overdådig, masse inntrykk og detaljar
Bevegelse, dramatikk og overdådig prakt
Sterke, dramatiske verkemiddel
Religiøse motiv
Frodig og svulmande
Detaljrikdom
Utfolding av prakt
"mellom himmel og jord" - middelveg
Thomas Kingo, Dorothe Engelbretsdatter, Petter Dass

1700-1800: Opplysningstid/Klassisisme
Klassisismen:
Innebar kraftige reaksjonar mot barokkens dyrking av dei store kjenslene og dei sterke verkemidla
Erstatta av renessansens ideal om enkelheit, klarheit og orden i ei forsterka utgåve
Romersk og gresk kultur frå antikken igjen beundra og kopiert
Ordet: førebiletleg, framsynt (klassisk)
"Klassisistisk":
Litteratur, kunst og arkitektur som har forbilda sine i antikken
Med desse verka som mønster blir det sett opp eit system av reglar -> det avvikande, særeigne og originale låg status
Aristoteles: "Om diktekunsten", 300 f.kr: beskriving av dikting sånn han kjenner den -> klassisistane oppfattar desse som normer og reglar
Krav til skodespel at sjangrane tragedie og komedie ikkje må blandast
Krav til korleis handlinga kan vere (tidsrom, ei sentral hovudhandling, bestemt stad…)

1800-1850: Romantikken/Nasjonalromantikken
Romantikken
Overgangen til 1800-talet: politisk uro, nytt fokus på kjensler framfor fornuft
"tilbake til naturen, det naturlege, det opphavlege"
Trollmannens læregutt, Frankenstein
Romantiske filosofar og diktarar: det guddommelege er til stades i naturen, status: born, naturmennesket, den gale og kunstnaren (dei som står naturen nærmast)
Kunstnaren: profet - kontakt mellom det guddommelege og alle vanlege menneske som ikkje opplever openberringar og visjonar
Tre hovudretningar: framoverretta romantikk, tilbakeskodande romantikk og nasjonalromantikk

Renessanse = gjenfødsel
Mennesket i sentrum - ein ny fridom
Økonomiske oppgangstider: nye handelsforbindelsar/marknadar
Individualisme (Da Vinci/Michelangelo)
Eg-et: blikket vendast innover
Utforskinga av menneskekroppen og menneskesinnet
Michel de Montaigne (essaysjangeren)
Miguel de Cervantes (den første moderne roman) - Don Quijote
Humanismen
"Ad fontes!" - til kjeldene (t.d. filosofane, dei store læremeistrane -> dei gamle greske og romerske)
Ideala frå antikken
Tekstkritikk/kjeldekritikk av bibelen
Reformasjonen
Martin Luther - oppstand mot pavekyrkja (latin, avlat…)
Johan Gutenberg - boktrykkjarkunsten
Renessansen i Noreg
Noreg: eit kulturelt u-land? (svartedauden, union med Danmark)
Bergenshumanistane (dansk)/Oslohumanistane (latin)
Folkeleg kultur (hekseprosessane)
Full transcript