Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De Verlichting

No description
by

Michiel van Aller

on 13 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De Verlichting

Baruch de Spinoza (1632-1677)
Portugees-Joodse afkomst
Heilige schrift: 'uitingen van de fantasie van de mens'
De 'Ethica':Banvloek door joodse gemeenschap
Pantheïsme (Spinoza) vs. Deïsme
Deus sive Natura ('God, ofwel de Natuur')
De natuur heeft zichzelf geschapen
Geen ingrijpen van God in de wereld
Wonderen zijn gevolg van onwetendheid
Belang van ethiek!
HC2: Verlichtingsidealen & democratische revoluties (1650-1848)
Locke & Rousseau over het 'Sociaal Contract'
'Sociaal contract': Ongeschreven afspraak door de mensen over de inrichting van de staat, op basis van een natuurtoestand
Bekendste varianten:
Thomas Hobbes (1588-1679)
John Locke (1632-1704)
Jean-Jeacques Rousseau (1712-1778)
Leidende vraag 1: Welke ideeën ontstonden tijdens de verlichting over de ideale samenleving?
Voltaire over de vrijheid van denken en de rol van de staat
Voltaire (1694-1778):
maatschappijcriticus, ergert zich aan:


Spinoza over de invloed van God op het dagelijks leven
Het streven van vorsten naar absolute macht
Wetenschappelijke revolutie
Rationeel optimisme en verlicht denken dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving
Voortbestaan van het ancien régime met pogingen om het vorstelijk bestuur op eigentijdse vorm te geven (verlicht absolutisme)
Verplichte voorbeelden:
Locke en Rousseau over het sociaal contract
Spinoza over de invloed van God op het dagelijks leven
Voltaire over de vrijheid van denken en de rol van de staat
Kant over de definitie van Verlichting en de gevaren van het rationalisme
Kant over de definitie van Verlichting en gevaren van het rationalisme
Immanuel Kant (1724-1804):
Sapere aude ('durf te weten')
Vrijheid is voorwaarde voor de verlichting van het volk
Afkeer van godsdienstige dogma's
Beste staatsvorm is die, waarin de geestelijke vrijheid van het volk het best wordt gegarandeerd
Maar:
De natuurlijke staat van de mens
De functie van de staat
De inrichting van de staat
Hobbes
1588-1679
Geen Verlichter!
Locke
Rousseau
1632-1704
1712-1778
De mens is van nature bang, immoreel en continu in oorlog
De staat moet orde scheppen en de mens tegen zichzelf in bescherming nemen
Alle macht bij de
'Soeverein'


Absolutisme is gerechtvaardigd, omdat dit een effectieve manier is om de mens orde op te leggen
Mensen zijn van nature gelijk en vrij, niet goed of slecht
Bezit bestaat niet in natuurlijke toestand, totdat iemand arbeid verricht: recht op eigendom
Mensen zijn van nature gelijk, vrij en goed (in harmonie met natuur en elkaar)
De maatschappij heeft de mensen verpest, veroorzaakt hebzucht
De staat moet de natuurlijke rechten van de mens, met name vrijheid & bezit, waarborgen
De staat moet uitdrukking zijn van de wil van de (van nature goede) mens
'Sociaal contract':
Overheid = vertegenwoordiging van individuen
Mensen moeten beschermd zijn tegen de overheid
Overheid is verantwoording verschuldigd aan het individu
Representatieve overheid, geen absolutisme!
Toevoeging Montesquieu:
Trias Politica
'Sociaal contract':
Wij zijn de Soeverein!
Individu is ondergeschikt aan de Algemene Wil
Algemene Wil is van nature goed
Actieve betrokkenheid van het volk in de politiek!
Het volk = de staat
Volkssoevereiniteit
autoritaire rol van de kerk
gebrek aan tolerantie
onwetendheid & irrationeel gedrag
Rechtvaardig handelen
Menselijke vrijheden waarborgen
staat moet:
Godsdienst, meningsuiting etc.
Bewonderaar van Verlicht despoten, met name Frederik de Grote (Pruisen)
geen revolutie! (dus, geleidelijke hervorming van de manier van denken)
beperkingen aan de vrijheid wanneer orde / de werking van de maatschappij in gevaar komt
Pragmatische verlichting
VERLICHTING is het afleggen van de mens van zijn, aan zichzelf te wijten, onmondigheid. Onmondigheid is het onvermogen, zonder leiding van anderen, van het eigen verstand gebruik te maken. Die onmondigheid van de mens is aan zichzelf te wijten, wanneer de oorzaak ervan niet aan een gebrek van het verstand, maar aan besluiteloosheid en gebrek aan moed ligt, om zonder leiding van anderen van het verstand gebruik te maken. Sapere aude! [durf te weten!] 'Heb zelf het lef van je eigen verstand gebruik te maken!' is dus het motto van de verlichting.
De Verlichting
Rationalisme / Rationeel optimisme
Vrijheids- en gelijkheidsdenken
Ontwikkeling van kunst en wetenschap
Bestrijden bijgeloof en intolerantie
Verlichte denkers
Radicalen
Gematigden
Evenwicht traditie en rationalisme
Niet uit op revolutionaire veranderingen
Universele waarden
Rationalisme vereist radicale maatschappelijke verandering
Democratische denkers
Full transcript