Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wika

No description
by

Daniella Manguerra

on 15 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wika

VARAYTI
2. Ang mga pangunahing teorya sa sosyolinggwistiksay ang pagpapalagay na ang wika ay panlipunan atang speech ay pang-indibidwal; ang wika nabinubuo ng signifayer at signifayd; ang wika bilangheterogeno; ang paghati sa dalawang dimension ng mga varyabilidad ng wika sa heograpiko at sosyal namga dimension; atbp.
3. Ang wika bilang panlipunan at ang speech (langue) bilang pang-indibidwal
Idyolek
4. Ayon din kay Saussure, ang wika ay binubuo ng signifayer (langue) na isang kabuuang set ng mgagawaing pangwika na nagbibigay ng daan saindibidwal na umintindi at maintindihan, at ang signifayd (parole) na gamit ng wika sa pagsasalita.
Sosyolek
Dayalek/Dayalekto
Wika
1. Ninais ng mga klasikong pilosopo mula ika-17 siglo ang pagkakaisa at pagkakaiba.
1.1. Pinaniwalaan ng mga pantas, kabilang na ang mga empirisista at rasyonalista, na ang wika ay inimbento at pinadevelop ng tao para magingparaan ng paglipat ng kaalaman.
1.2. Ang kultura ay hango sa tao, at ang wika ay nagpapahayag ng naturang kultura ng isang partikular na espiritu.
1.3.Ang kultura ay nangangailangan ng INTEGRASYON at INTERDEPENDENS.
1.4. Bunga ng pagkakaiba-iba ng pagtingin,pananaw at saloobin ng mga tao sa isang lipunan ang di-pagkakapantay-pantay ng wika.
1.5. Ang ikalawang school of thought naman ay ang
Language
Universals
na nagsasaad na galing saiisang orihinal na wika ang lahat ng wika sa mundo.
1.6. Sa gitna ng pagkakaiba-iba ng wika dahil sa pagkakaiba-iba ang mga gawain at tungkulin ng tao sa lipunan at iba pang mga factor, maaaririn naming itaguyod ng isang estado ang pagkakaroon ng pagkakaisa sa pagkakaiba ng wika.
3.1. Naniniwala ang teoryang ito ni Sapir na ang wika, bagama’t isang instrument ng sosyalisasyon, ay hindi iiral kung wala ang mgarelasyong sosyal.
3.2. Ayon naman kay Saussure, ang wika ay hindikumpleto sa sinumang tagapagsalita, umiirallamang ito sa loob ng isang kolektibo.


5. Ang wika ay Heterogeno
5.1. Ang wika ay hindi lamang isang simpleng instrument ng komunikasyon kung hindi isang kolektibong pwersa.
5.2 Idyolek ang tawag sa kanya-kanyang paraan ng paggamit ng wika.
5.3. Sosyolek naman ang tawag sa varayti ng wika na bunga ng mga faktor tulad ng edukasyon,trabaho, sosyoekonomikong grupo, kaanak,kasarian, atbp.
5.4. Dayalek ang tawag sa varayti ng wika bungang faktor ng lokasyon.
6. Ayon naman kay Rousseau, dahil sa pagkakaroon ng rejister, nagkakaroon rin ng hayrarki sa mga varayting wika.
7. Nababatay sa teorya ng akomodasyon ni Giles ang linguistic divergence at convergence sa SLA o Second Language Acquisition.
7.1 Convergence
7.2 Divergence
7.3 Interference Phenomenon
7.4 Interlanguage
VARYASYON
Iba o baryasyon sa loob ng isang particular na wika.
Nakagawiang pamamaraan sa pagsasalita ng isang individual o ng isang pangkat ng mga tao.
Baryasyon ng wika batay sa katayuan sa lipunan ng nagsasalita o sa pangkat na kanyangkinabibilangan
Register
Isang baryasyon sa wika na may kaugnayan sa taong nagsasalita o gumagamit ng wika.
a. Tono ng kausap o tagapakinig (tenor of discourse)
b. Paksa ng pinag-uusapan (field of discourse)
c. Paraan o paano nag-uusap (mode of discourse)
Full transcript