Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Cyberprzemoc

No description
by

MARIUSZ ŁOMNICKI

on 1 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Cyberprzemoc


Zjawisko cyberprzemocy
najkrócej definiuje się jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych
i komunikacyjnych.

Technologie te to głównie:

Internet
oraz
telefony komórkowe
.

Część definicji ogranicza stosowanie terminu
cyberbullying
czy
cyberprzemoc
wyłącznie do przemocy rówieśniczej, inne nie stawiają ograniczeń wiekowych, niewątpliwie jednak najczęściej terminów tych używa się właśnie w kontekście przemocy wśród najmłodszych.
Cyberprzemoc - charakterystyka zjawiska
Podstawowe formy zjawiska to:

nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów
z użyciem sieci oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli.

Do działań określanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane są głównie:

poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne, serwisy SMS i MMS.
Cyberprzemoc - charakterystyka zjawiska
Sprawcą cyberprzemocy często bywa osoba, która ma niskie kompetencje społeczne – nie jest w stanie za pomocą sobie dostępnych, społecznie akceptowanych metod komunikacji zwrócić na siebie uwagę, której potrzebuje i zrealizować ważnych dla siebie potrzeb.

Młodzi ludzie często mają złudne przekonanie, iż nowe technologie zapewniają im pełną anonimowość.

Jak przekonują specjaliści, istnieje wiele sposobów identyfikacji źródła cyberprzemocy. Osoby zajmujące się ustalaniem okoliczności zajścia powinny mieć jednak świadomość, iż znalezienie miejsca pochodzenia materiału nie zawsze oznacza odnalezienie osoby, która jest za zdarzenie odpowiedzialna.
Sprawca cyberprzemocy
Stalking
- oznacza „podchody" lub „skradanie się".

Pod koniec lat 80. XX wieku stalking zyskał dodatkowe negatywne znaczenie na skutek nowego zjawiska społecznego, jakim było obsesyjne podążanie fanów za gwiazdami filmowymi Hollywood.

Obecnie stalking jest definiowany jako "złośliwe
i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się, czy prześladowanie, zagrażające czyjemuś bezpieczeństwu".
Formy cyberprzemocy
Cyberprzemoc
MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI
Rozhamowanie/ekshibicjonizm

- umieszczanie swoich prywatnych zdjęć na portalach społecznościowych.

Zdjęcia te ukazują różnorodną tematykę naszego codziennego życia, w tym także sytuacje intymne, które powinny być każdego prywatnością.
Formy cyberprzemocy
Trudności przeciwdziałania cyberprzemocy
W odróżnieniu od „tradycyjnej” przemocy zjawisko cyberprzemocy charakteryzuje wysoki poziom anonimowości sprawcy.

Ponadto na znaczeniu traci klasycznie rozumiana „siła”, mierzona cechami fizycznymi czy społecznymi, a atutem sprawcy staje się umiejętność wykorzystywania możliwości, jakie dają media elektroniczne.

Charakterystyczna dla problemu szybkość rozpowszechniania materiałów kierowanych przeciwko ofierze oraz ich powszechna dostępność w sieci sprawiają, że jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne.
nie przesyłaj dalej ośmieszających wiadomości

pomóż pokrzywdzonej osobie poprzez poinformowanie kogoś dorosłego o jej sytuacji

zaproponuj pokrzywdzonej osobie kontakt z Helpline.org.pl (lub skontaktuj się osobiście, aby dowiedzieć się, co można zrobić)

Kontakt ze świadkiem cyberprzemocy
Poczucie anonimowości i bezkarności sprawcy
Ogromna siła rażenia
Atutem w miejsce siły fizycznej staje się umiejętność korzystania z technik komputerowych
Powszechna dostępność treści
Szybkość rozpowszechniania treści
Trudności z usunięciem niechcianych treści
Szeroki repertuar form krzywdzenia
Mniejsza kontrola ze strony rodziców i nauczycieli

Cyberprzemoc a tradycyjna przemoc rówieśnicza?
Kompromitujące zdjęcia, filmy czy informacje potrafią zrobić w Internecie bardzo szybką „karierę”, a ich usunięcie jest często praktycznie niemożliwe.

Dodatkową uciążliwością dla ofiar cyberprzemocy jest stałe narażenie na atak, niezależnie od miejsca czy pory dnia lub nocy.

Kolejną ważną cechą problemu jest stosunkowo niski poziom kontroli społecznej tego typu zachowań.

Sytuacja doznawania przez dziecko krzywdy za pośrednictwem mediów elektronicznych jest często trudna do zaobserwowania przez rodziców czy nauczycieli, szczególnie, jeżeli mają ograniczoną wiedzę
i doświadczenia związane z korzystaniem z mediów elektronicznych.
Trudności przeciwdziałania cyberprzemocy
„oszustwa emocjonalne”
(cybermaniacy, romans internetowy, romans w sieci, cyberoromans).

Dotyczą zwykle portali matrymonialnych.

Według Kimberly Young, znanej badaczki psychologii internetu, cyberromans to „związek uczuciowy lub seksualny zainicjowany w sieci i utrzymywany głównie przy użyciu komputera”.
Formy cyberprzemocy
Nietrudno zauważyć, iż część romansów w sieci nigdy nie wyszła poza cyberprzestrzeń.

Internet to łatwe narzędzie dla tych, którzy chcą zupełnie anonimowo poflirtować.
Taka „zabawa” zwiększa ich pewność siebie lub pozwala oderwać się od nudy, odgonić samotność w życiu lub długoletnim stałym związku.

Niestety nie zawsze pamiętają oni, iż po drugiej stronie monitora siedzi żywa osoba, dla której serwis matrymonialny to pośrednik w poszukiwaniu prawdziwych relacji. Na szczęście tego typu oszustów internetowych nie jest wielu.
Formy cyberprzemocy
• rejestrowanie niechcianych zdjęć lub filmów telefonem komórkowym,
• publikowanie ośmieszających zdjęć i filmów w Internecie,
• rozsyłanie ośmieszających materiałów przy użyciu telefonu (SMS, MMS),
• wysyłanie wulgarnych SMSów,
• wyzywane, straszenie, obrażanie w Sieci i przez telefon komórkowy,
• grożenie komuś w Sieci i przez telefon komórkowy,
• włamania na blog lub konto pocztowe,
• podszywanie się w Sieci pod inną osobę i działanie na jej niekorzyść.


Najczęstsze formy cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży
Podstawowe trudności w przeciwdziałniu cyberprzemocy:
słaba znajomość dorosłych tematu technik i oprogramowania komputerowego,


bagatelizowanie problemu,


szybkość rozpowszechniania zamieszczonych w sieci treści.


I Procedura reagowania wobec ofiary i sprawcy cyberprzemocy

II Kontakt ze świadkiem cyberprzemocy

III Ofiara, sprawca, świadek - pomoc dzieku w zależności od roli

System reagowania na ujawnienie cyberprzemocy w szkole
52% młodych internautów zetknęło się z przemocą werbalną w Internecie lub przez telefon komórkowy
47% doświadczyło wyzwisk
21% poniżania, ośmieszenia i upokorzenia
16% straszenia i szantażowania
57% w wieku 12-17 lat była przynajmniej raz obiektem niechcianych filmów lub zdjęć
Statystyki
Nie wiesz co zrobić?
Niezależnie od tego, kto zgłasza przypadek cyberprzemocy, procedura interwencyjna powinna obejmować:

• udzielenie wsparcia ofierze przemocy,

• zabezpieczenie dowodów i ustalenie okoliczności zdarzenia,

• wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy przemocy oraz praca nad zmianą postawy ucznia,

• ustalenie okoliczności zdarzenia.

Procedura reagowania wobec ofiary
i sprawcy cyberprzemocy
Wszystkie przypadki przemocy, a więc także przemocy
z wykorzystaniem mediów elektronicznych, powinny zostać właściwie zbadane, zarejestrowane i udokumentowane.

1. Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel nie będący wychowawcą, powinien przekazać informację wychowawcy klasy, który informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora.
2. Pedagog szkolny i dyrektor wspólnie z wychowawcą powinni dokonać analizy zdarzenia i zaplanować dalsze postępowanie.
3. Do zadań szkoły należy także ustalenie okoliczności zdarzenia
i ewentualnych świadków.
4. Warto zadbać o udział nauczyciela informatyki w procedurze interwencyjnej, szczególnie na etapie zabezpieczania dowodów i ustalania tożsamości sprawcy cyberprzemocy.

Procedura reagowania wobec ofiary
i sprawcy cyberprzemocy
Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone
i zarejestrowane.

Należy zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść wiadomości oraz, jeśli to możliwe, dane nadawcy (nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego itp.) lub adres strony www, na której pojawiły się szkodliwe treści czy profil.

Takie zabezpieczenie dowodów nie tylko ułatwi dalsze postępowanie dostawcy usługi (odnalezienie sprawcy, usunięcie szkodliwych treści
z serwisu), ale również stanowi materiał, z którym powinny się zapoznać wszystkie osoby.

Na etapie zabezpieczania dowodów cyberprzemocy i identyfikacji sprawcy warto korzystać z pomocy nauczyciela informatyki.

Zabezpieczenie dowodów cyberprzemocy:
• celem rozmowy powinno być ustalenie okoliczności zajścia, wspólne zastanowienie się nad jego przyczynami i poszukanie rozwiązania sytuacji konfliktowej,
• sprawca powinien otrzymać jasny i zdecydowany komunikat o tym, że szkoła nie akceptuje żadnych form przemocy,
• należy omówić z uczniem skutki jego postępowania i poinformować o konsekwencjach regulaminowych, które zostaną wobec niego zastosowane,
• ważnym elementem rozmowy jest też określenie sposobów zadośćuczynienia wobec ofiary cyberprzemocy,
• jeśli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, należy rozmawiać
z każdym z nich z osobna, zaczynając od lidera grupy,
• nie należy konfrontować sprawcy i ofiary cyberprzemocy

Rozmowa z uczniem sprawcą cyberprzemocy

Zapewnij go, że dobrze zrobił mówiąc Ci o tym, co się stało.

• Powiedz, że widzisz i rozumiesz, że jest mu trudno ujawnić to,
co go spotkało.

• Powiedz mu, że nikt nie ma prawa tak się zachowywać wobec niego.

• Zapewnij go, że szkoła nie toleruje żadnej formy przemocy i że postarasz się mu pomóc uruchamiając odpowiednie procedury interwencyjne.

• Bądź uważny na pozawerbalne gesty i zachowania.

Podczas rozmowy z uczniem ofiarą cyberprzemocy
• Nie utrzymywał kontaktu ze sprawcą, nie odpowiadał na maile, telefony, itp.

• Nie kasował dowodów: e-maili, SMS-ów, MMS-ów, zdjęć, filmów
i przedstawił je Tobie lub innej osobie dorosłej,

• Zastanowił się nad zmianą swoich danych kontaktowych
w komunikatorach, zmianą adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego, itp.

• Jeśli korzysta z komunikatora, to ustawił go tak, żeby nikt spoza listy kontaktów nie mógł.

Poradź uczniowi, aby:
Ofiara, świadek, sprawca- pomoc dziecku
w zależności od roli
Praca ze sprawcą powinna zmierzać w kierunku pomocy uczniowi
w zrozumieniu konsekwencji swojego zachowania, w zmianie postawy
i postępowania ucznia, w tym sposobu korzystania z nowych technologii, jeśli szkoła posiada odpowiednie warunki, pomoc psychologiczna może być udzielona sprawcy na terenie szkoły.

W uzasadnionym przypadku można w toku interwencji zaproponować uczniowi ( za zgodą rodziców) skierowanie do specjalistycznej placówki
i udział w programie terapeutycznym.
Objęcie sprawcy opieką psychologiczno- pedagogiczną
Działania wobec ofiary cyberprzemocy
Opieką należy otoczyć także świadków zdarzenia uczestniczących
w ustalaniu przebiegu zajścia, aby nie narazić ich na zemstę i groźby ze strony sprawcy.

Postępowanie interwencyjne wymaga od wyjaśniającego sprawę dyskrecji i poufnego postępowania.

Niedopuszczalne jest konfrontowanie świadka ze sprawcą.
Działania wobec świadków zgłaszających zdarzenie.
Ofiara cyberprzemocy potrzebuje pomocy i emocjonalnego wsparcia ze strony dorosłych.

Neoceniona jest tu rozmowa... kontakt z psychologiem.

Po zakończeniu interwencji warto monitorować sytuację ucznia sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane dalsze działania przemocowe bądź odwetowe ze strony sprawców.
• Powiedz, że dobrze zrobił zgłaszając fakt przemocy.

• Powiedz, że wymagało to od niego wiele odwagi.

• Zapewnij o swojej dyskrecji.

• Nie ujawniaj jego danych, jeśli nie jest to konieczne (np. gdy sprawa została zgłoszona na policję).

• Pod żadnym pozorem nie konfrontuj go ze sprawcą.

• Zadbaj o jego bezpieczeństwo, nie upubliczniając jego udziału w sprawie.

Jak zachować się wobec świadka zgłaszającego cyberprzemoc?
Full transcript