Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Санхүүгийн удирдлага

No description
by

Anujin Battogtokh

on 7 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Санхүүгийн удирдлага

Агуулга
Санхүү гэж юу вэ?
Санхvv гэж юу вэ?
Санхүү нь хязгаарлагдмал нөөц баялгийг хүний хязгааргүй хэрэгцээнд хэрхэн үр ашигтай ашиглах тухай асуудлыг судладаг ухаан юм.

Санхvvгийн удирдлага
Санхүүгийн удирдлага гэдэг нь мөнгөн хөрөнгийг бий болгох, арвижуулах, төвлөрүүлэх, хуваарьлах, дахин хуваарьлах, ашиглах, түүнд хяналт тавих зэрэг асуудлыг судалдаг ухаан юм.

Мөн компани, банк санхүүгийн байгууллага, төрийн өмчийн төсөвт байгууллага зэрэг нь өөрийн мөнгөн хөрөнгө түүний эх үүсвэрийг удирдах үйл ажиллагаа, шийдвэр юм.

Энэ хүрээнд:
Санхүүгийн шинжилгээ төлөвлөлт
Зээлийн бодлого
Хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ
Санхүүжилт эх үүсвэрийн удирдлага


Vvсэл
Шинжилгээ хийх хvрээ нь:
Бизнесийн шийдвэр гаргахад инфляцийн нөлөө

Санхүүгийн байгууллагын зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа

Санхүүгийн оновчтой шийдвэр гаргахад компьютер сүлжээний эзлэх байр суурь

Санхүүгийн зах зээл, бизнесийн үйл ажиллагааны глобал чанар
Санхvvг дараах хvчин зvйлсийн тусламжтайгаар
УДИРДАЖ
болно:
Боловсон хүчин буюу хүний нөөц

Санхvvгийн удирдлагын зорилго
СУ-д нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тодорхойлох

Санхvvгийн удирдлага нь дараах зорилтуудыг тавьж болно:
Зардлыг аль болох бууруулах

Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа...
"Санхүүгийн удирдлага"
Багийн гишүүд: Б.Анужин
Г.Дэлгэрмаа

Санхүүгийн удирдлагын тухай ойлголт
Санхүүгийн удирдлагын үүсэл хөгжил
Санхүүгийн удирдлагын гүйцэтгэх үүрэг
Төрийн санхүүгийн удирдлага
Дүгнэлт
Төрийн санхүүгийн удирдлагын ач холбогдол
Санхүү бол мөнгийг удирдах ухаан, мөнгийг удирдах урлаг юм.
Л.Ж.Житман

Хөгжиж эхэлсэн
Шинэ зохион байгуулалт
Шинжлэх ухаан болсон
Санхүүгийн хэрэгслүүд

Санхүүгийн арга аргачлалууд

Санхүүгийн мэдээ мэдээллүүд

Санхүүгийн харилцаанд ашиглах техник хэрэгслүүд

Бизнесийн ЗБ-н хэлбэрийг сонгох

Компаний бүтцэд санхүүгийн эзлэх байр суурийг тодорхойлох

Компаний зорилго түүнийг хэрэгжүүлэхэд санхүүгийн менежрийн гүйцэтгэх үүргийг тодорхойлох

Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх

Ашгийн түвшинг нэмэгдүүлэх

Хөрөнгийн хөрвөх чадварыг хангах

Хямд өртөгтэй эх үүсвэрээр санхүүжих

Зах зээлд өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэх

Төрийн санхvvгийн удирдлага
Улсын төсөв
гэдэг нь төр өөрийн үүргийг биелүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай санхүүгийн төвлөрсөн нөөцийг хэлнэ.


Улсын төсвийн
орлого
нь татварын ба татварын бус арга замаар бүрддэг.
Татварын: Орлогын албан татвар.
Бараа үйлчилгээний татвар г.м
Татварын бус: Хүү, торгуулийн орлогууд
Төрийн өмчийг ашиглуулснаас орох орлого /түрээсийн орлого/

Улсын төсөв
Төрийн санхүүгийн удирдлага гэдэг нь засгийн газраас тусгай эрхийнхээ хүрээнд төсөв бүрдүүлж түүнийгээ дахин хуваарьлах, захиран зарцуулж хяналт тавих асуудал юм.

Улсын төсөв
Улсын төсвийн
зарлага:

Нийгмийн чанартай үйлчилгээний зардалд:
ИТХ, гүйцэтгэх байгууллагуудын зардлууд, тусламж
Нийтийн ерөнхий үйлчилгээний зардалд: Сургууль, цэцэрлэгУлсын төсөв
Төсвийн
алдагдал
гэдэг нь тухайн жилд гаргасан зарлага төсөвлөсөн орлогоосоо давсан тохиолдолд төсвийн алдагдал үүснэ.
Жишээ нь:
2015 онд манай улсын нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт орлого
7,159.9
тэрбум төгрөг буюу ДНБ-ий
29.8
хувь, тэнцвэржүүлсэн орлогод нийцүүлсэн нэгдсэн төсвийн нийт зарлага
7,599.2
тэрбум төгрөг буюу ДНБ-ий
31.7
хувь, нэгдсэн төсвийн нийт алдагдал
439.2
тэрбум төгрөг буюу ДНБ-ий
1.8
хувьтай тэнцэх алдагдал хүлээсэн байна.


Шилэн данс
Хуулийн зорилт
1.1.Энэ хуулийн зорилт нь улс, орон нутгийн төсөв, улсын болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг үр ашигтай захиран зарцуулах зорилгоор төсвийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх шийдвэр, үйл ажиллагаа ил тод, нээлттэй, ойлгомжтой байх, түүнд олон нийт хяналт тавих мэдээллийн тогтолцоо /цаашид
“шилэн данс”
гэх/-г бүрдүүлэхэд оршино.
Шилэн дансны тухай хуулиас...
Одоогийн байдлаар:

Нэгдсэн төсвийн хөрөнгө оруулалт:
1 их наяд 903.0 тэрбум


Нэгдсэн төсвийн урсгал зардал:
5 их наяд 512.7 тэрбум

http://www.shilendans.gov.mn/
Төрийн санхүүгийн ач холбогдол
Мөнгөн хөрөнгийн нөөцийг төрийн мэдэлд төвлөрүүлэх

Төрийн мэдэлд төвлөрсөн нөөц хөрөнгийг бүс нутгуудад болон эдийн засгийн салбаруудад хуваарьлах

Нөөц хөрөнгийн бүрдүүлэлт болон хуваарилалтанд хяналт тавих
Санхүү гэдэг мөнгө биш,харин төр өөрийн үүргийг гүйцэтгэхэд үүсч буй мөнгөн орлогын сан бүрдүүлэх түүнийг хэрэглэж ашиглах харилцаа юм.
Дvгнэлт
Ашигласан материал:
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/EAP/Mongolia/MQU_April_2013_mn.pdf
http://www.shilendans.gov.mn/
Санхүүгийн менежмент 2008он УБ
https://www.mof.gov.mn
Гадаад өрийн нийт хэмжээ:
19 тэрбум доллар

Улсын сектор:
5 тэрбум доллар

Хувийн сектор:
14 тэрбум доллар
Санхvvг ангилах нь:
1.Өмчийн хэлбэрээс нь хамааран:
-Төрийн өмчийн байгууллагын санхүү
-Төрийн өмчийн оролцоотой санхүү
-Хувийн өмчийн байгууллагын санхүү

2.Санхүүгийн системийг бүрдүүлэгчийн хувьд:
-Аж ахуйн нэгжийн буюу бизнесийн санхүү
-Банк болон банктай ижил төрлийн
-Даатгалын санхүүгийн байгууллагын санхүү
-Төрийн санхүү

3.Санхүүг ашиглагдаж байгаа талаас нь хамааран:
- Санхүүгийн үйлчилгээний
-Санхүүгийн удирдлага
Full transcript