Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Altinget_Marts2016

Et foredrag om overdiagnosticering som kilde til overbehandling
by

Ulrik Gerdes

on 8 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Altinget_Marts2016

Tak for jeres opmærksomhed!
Overbehandling som følge af overdiagnosticering
Altinget :: 07-03-2016 :: Version 2.3
Ulrik Gerdes
Overlæge, dr.med., lektor ∙ www.ulrik-gerdes.dk ∙ @ulrikgerdes
Center for Kvalitet ∙ Region Syddanmark ∙ Middelfart
Institut for Regional Sundhedsforskning ∙ Syddansk Universitet
www.ulrik-gerdes.dk
Når patienten går til lægen...
Blokering for opståen af sygdomme
Bedre livsbetingelser for befolkningen
Bedre fødevareforsyninger
Rent vand
Bedre boligforhold
...
Rådgivning om bedre livsførelse
Kostvaner
Rygning
Motion
...
Specifikke lægefaglige indsatser
Vaccinationsprogrammer
...
Overforbrug & overbehandling
Om unødvendige undersøgelser
Om at skyde gråspurve med kanoner
Om læger med blå mærker på hænderne
...
Men der er grund til [en vis] optimisme, fx...
Fagligt meningsfuldt mådehold
Men...
Lige nogle sidebemærkninger
3-4 minutter...
Inddragelse af patienterne i valg af behandling
2016 :: Aktivering af nogle helt grundlæggende diskussioner
Udvalgte pointer fra et møde...
Som også er i fuld sving andre steder i verden
Et videnskabeligt selskab med 100 års erfaring
Og nu: Når lægen går til [efter] de raske...
Spørgsmål...?
Risikofaktorproduktionsaktiviteter...
Generelt om diagnostisk kvalitet
Årlige internationale konferencer
Speed
Need
Greed
Most people most of the time want to live for ever... [but] most people some of the time, and some people most of the time, do not want to live forever.
Christopher Ricks: Beckett’s Dying Words, 1990
Even if good care strives after good results, the quality of care cannot be deduced from its results. Instead, what characterises good care is a calm, persistent but forgiving effort to improve the situation of a patient, or to keep this from deteriorating.
Annemarie Mol: The Logic of Care, 2006
En svær opgave...!
Mange menneskers begavede betragninger i løbet af en hel dag...
Det har været en hård prioritering
Diagnoser og sygdom er flydende størrelser
Kampplads: Magt/afmagt
Diagnosen er gået fra at være lægers arbejdsredskab til hvermandseje
Alle veje leder til overdiagnostik
Vi ligger som vi har redt
Læger behøver opbakning for at kunne modstå defensiv medicin
Vi skal bevare retten til at være rask
Hvem ejer diagnosen?
Overskrifter
Vi har fået en epidemi af raske, der er syge uden at vide det
Løsning:
En patientforening for raske?
Konflikter omkring diagnoserne: »Rask« eller »Syg«...?
Alt har bivirkninger – også diagnoser...!
Fysiske bivirkninger – langtidseffekter?
Stigmatisering
Overdiagnostik og overbehandling
Sygeliggørelse, medikalisering, patologisering, bekymringsgørelse
Og selve historien om diagnosen: Hvilken betydning har den?
Evidensen
Den amerikanske filosof
Harry Frankfurt
hævder, at vigende respekt for eksperter fører til mere og mere ’bullshit’ i den offentlige debat.
Hermed mener han, at en løsagtighed i sprogbrugen breder sig på mange områder.
Ledsaget af en udbredt tendens til at være ligeglad med, om den måde, man bruger sprog og begreber på, er gyldig eller ej?
Er det, hvad vi oplever på sundhedsområdet?
Hvis lægerne kunne bestemme over vore begreber om sygdom og sundhed, ville vi så kunne få renset ud i begreberne?
Hvilke begreber om sygdom og sundhed ville vi så have?
Jeg hører dårligt, så tal venligst højt & tydeligt
Overdiagnosis is the diagnosis of ‘illnesses’ that would never have caused patients harm but potentially exposes them to treatments where the risks outweigh the benefits

Doust & Glasziou. Is the problem that everything is a diagnosis? Australian Family Physician 42:856-859, 2013.

En vigtig konstatering
Se
John Brodersens
præsentation fra mødet for en god redegørelse for dette
Hvis linket ovenfor ikke virker
http://jydskmedicinskselskab.org/?page_id=631
Et vigtigt emne med et eksklusivt lægefagligt perspektiv på kvalitet i sundhedsvæsenet
Medicinen har gennem hele sin historie været en kampzone
Strid og paradigmeskift har været katalysator for fremskridt og udvikling
Fra Uffe Juul Jensens oplæg
Fra mine notater
Med lidt aktuel reklame fra forlaget ;o)
Som også gælder screeninger for andre sygdomme
Der findes et link senere i min Prezi

Meningsfuldt mådehold?
Ulrik Gerdes; overlæge, lektor, dr.med. Center for Kvalitet, Region Syddanmark og Institut for Regional Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
Less is More: leave the well alone
Iona Heath; Immediate Past President of the Royal College of General Practitioners in the United Kingdom and has worked as an inner-city London GP, participator in organising the »Preventing Overdiagnosis« international scientific conference series
Magt og afmagt i jagten på diagnoserne
Lotte Hvas; speciallæge i almen medicin, dr.med., forskningskonsulent ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København
Overdiagnostik — en uundgåelig konsekvens af medicinsk screening
John Brodersen; professor, speciallæge i almen medicin, ph.d., Københavns Universitet og Region Sjælland
Sygdomsbegreber, sundhedsbegreber og bullshit
Uffe Juul Jensen; professor i filosofi ved Aarhus Universitet, Leder af center for Sundhed, Menneske og Kultur
Og om eftermiddagen...
Et tankevækkende lille regnestykke
Ugeskrift for Læger :: 23-01-2015
Full transcript