Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Työyhteisöosaamisesta

No description
by

Mervi Varhelahti

on 24 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Työyhteisöosaamisesta

Teorioita
Palaute
.
.
Alaistaito on vastuullista vaikuttamista työntekijän roolissa
Palaute esimiehen ja
alaisen näkökulmasta
Työyhteisöosaamisesta
Vaikuttava palaute
Myönteinen palaute
Carita Nyberg
Korjaava palaute

Psykologinen sopimu
s sisältää asioita, joita ei osata, haluta tai uskalleta saattaa kirjalliseen tai viralliseen muotoon tai josta ei ehkä muutoinkaan työpaikalla ole tapana keskustella.”

Mikä merkitys palautteella on työyhteisössä?
http://www.hs.fi/ura/a1390023897966

Jatkuva palaute tavoitteiden saavuttamiseksi
Lisää luottamusta ja motivaatiota
anna tällä viikolla jollekin myönteistä palautetta: anna minä-muodossa
Miksi ei aina anneta?
Miten otetaan vastaan?
LMX

Johtajan ja alaisen välisen vaihtosuhteen teoria

1. jokainen esimies-alais –suhde on ainutlaatuinen, yksilöllinen


2. esimies-alais -suhde on vaihtosuhde: vaihdetaan esim. kunnioitusta, luottamusta, arvostusta, sitoutumista

3. on olemassa a) neuvoteltuja & laajennettuja suhteita sekä b) muodollisia suhteita

4. esimies-alais –suhde on vähitellen kehittyvä (vierausvaihe, tuttavuusvaihe ja kumppanuusvaihe)

työn imu (+positiivinen psykologia)
ERI-malli, Effort-reward Imbalance
JD-R Job demands-resources model
Esimiesosaaminen muutoksissa
Koivisto, S. & Vartiainen, M. (2008). Mitä rooleja tarvitaan hajautetun työn
johtamisessa? Laadullinen tutkimus virtuaalitiimien vetäjien rooleista. Psykologia, 1,
27-43

”Nonviolent Communication” tai ”Compassionate Communication » (psykologian tohtori Marshall B. Rosenberg)

auttaa meitä toteuttamaan yhteisiä ja yksilöllisiä päämääriämme ja ratkaisemaan ristiriitoja rakentavasti.
tarkoitus on luoda yhteys itseen ja toiseen
auttaa objektiivisuuteen syyttämättä tai arvostelematta
auttaa ilmaisemaan tarpeet selkeästi
edellyttää rehellisyyttä ja selkeyttä
havainto, tunne, tarve, pyyntö

1. Havainnot ovat faktoja siitä mitä näemme,
kuulemme tai kosketamme

ne eivät ole tulkintoja tai yleistyksiä,
selkeä havainto on se, mitä sanoja toinen tarkalleen ottaen käyttää tai mitä hän tekee. havainto= kollegani kävelee ohitseni tervehtimättä minua.


2. Tunteet ovat pelkästään tunteita,
eivätkä itse tapahtuma

Epätoivoinen, iloinen, yksinäinen,
surullinen, vihainen, onnellinen, ärsyyntynyt, harmistunut, pettynyt, tyytyväinen

”Jäin ilman kahvia ja nyt olen pettynyt.”

3. Tarpeet ovat kaikkien ihmisten perustarpeita

Odotanko esimieheni tietävän
tarpeeni ilman, että itse ilmaisen niitä ?

4. Pyynnöt ovat jonkin teon toivomuksia

”Haluaisin sinun sanovan ’tosi hieno juttu’ aina silloin, kun arvostat työtäni”

lähde mtv3.fi
Virtuaaliesimiehen roolissa korostuu:

- johdettava kutakin yksilöä
tämän tarpeiden mukaan
- johdettava tiimiä kokonaisuutena
- kommunikaatio (kielet ja kulttuuri)
"Due to high awareness of linguistic differences, knowledge-sharing participants put in extra effort during interactions, leading to positive knowledge-sharing outcomes, which means linguistic differences can sometimes be helpful in knowledge-sharing contexts" Ahmad, F. (2018).
- tiedon jakaminen + rakentaminen (Walther & al. 2008)
- vastuun jakaminen
- ryhmän jäsenten suhteen rakentaminen
- luottamuksen rakentaminen!? Luottamus mihin?
- transformationaalinen johtajuus
- tehtäväorientoitunut johtajuus ?
(ks. Saarinen 2016. Managing global virtual teams)
- jaetulla johtajuudella positiivinen yhteys tuloksiin (Hoch & Kozlowski 2014).

Mitä etuja/haittoja on virtuaalitiimin johtamisessa? Eristyneisys? Monikulttuurisuus? Viestinnän tehokkus?

Suunnittele:

Virtuaaliset eläkeläisjuhlat tiimin loistavalle ja pitkäaikaiselle jäsenelle!

Uuden tiimin ryhmäyttäminen virtuaalisesti (luottamus)

Keskiössä on ihminen ja elävä dialogi ihmisten kesken.
Uusi sukupolvi turisee oman mielipiteensä suoraan häpeilemättä, on se miten epämiellyttävä johdon tai yrityksen kannalta. (Tienari & Piekkari 2011, 33.)


Esimerkkijohtajuus: Laumat seuraavat esimerkkejä, joilta voi ammentaa viisautta ja energiaa.
Vertaisjohtajuus: Erilaiset taidot, uskollisuus, uskottavuus, houkuttelu ja kannustaminen.
Kapellimestarointi: Tuntee ja oivaltaa milloin orkesteria (yleisöä) ei saa häiritä, vaan soittaa: Milloin puikkoa heilutettava. Puikko siirtyy joustavasti toiselle.
Pulpahteleva johtajuus: Yksilö näkee mahdollisuuden ja intohimon viedä asiaa eteenpäin.
Jaettu johtajuus: Huomio lopullisesti yksilöistä vuorovaikutukseen. Performanssi kokeilevien ja tuntevien ruumiillisten olentojen välillä.
Vaihtuva johtajuus: Vaihtuu ja kiertää erilaisten roolien mukana.
Epäjohtaminen Tienari ja Piekkari (2011), Z ja epäjohtaminen.
Mitä hyvää z-sukupolvi tuo virtuaaliseen työyhteisöön ja johtamiseen?

https://todaysmeet.com/voimaa
Rakentava/myötäelävä/väkivallaton vuorovaikutus
Virtuaalinen tiimien johtaminen
Virtuaalinen viestintä on tehottomampaa kuin kasvokkaisviestintä (Daft &Lengel, Media Richness)

Viestintään vaikuttaa valittu viestintäteknologia ja sen ominaisuuksien hyödyntäminen viestintäprosessissa (Dennis & Valacich 1999, Media synchronicity)

Virtuaalinen viestintä on tehokkaampaa kuin kasvokkasiviestintä (Walther, Hyperpersonal communication)

Konfliktit työpaikalla
mitä ovat konfliktit?
mitä niistä voi seurata?
miten toimia haastavissa konfliktitilanteissa?
varhainen puuttuminen
http://mhx.monster.fi/hr/hr-parhaat-kaytannot/henkilostoasiat/esimiestaidot/konfliktit-tyoyhteisossa.aspx
eettinen johtaminen
muutosjohtaminen (mm. Kotter)
tunneälykäs johtaminen (mm. Goleman)
valmentava johtaminen
hyvejohtaminen
karismaattinen johtajuus
tilannejohtaminen (Paul Hersey and Ken Blanchard)
syväjohtaminen (Nissinen)
dialoginen johtaminen (Yankelovich 2001)
epäjohtaminen (Tienari & Piekkari)
uudistavan johtamisen (Bass & Avolio 1990),
jaetun johtajuus (Ropo & Sauer 2007, Salovaara 2011,
Mielonen 2011),

https://www.ammattijohtaja.fi/2016/11/25/liikkeenjohdon-johtamisteoriat-ja-tyylit-jatkuvasti-paivitettava-lista/

Virtuaalitiimissä
a) työskennellään yhdessä hyödyntäen viestintäteknologiaa
b) jäsenet työskentelevät hajautetusti
c) jäsenet ovat vastuussa yhteisestä tuotoksesta (Zander & al. 2012)

Myös hybridimuotoja (Saarinen 2016).

Avainsanoja. GVT; e-leadership; D-leadership.

Lähteitä:

Daft, R. & Lengel R. (1986). Organizational information requirements, media richness and structural design. Management Science 32 (5), 554–571.

Dennis, A. R., Fuller, R. M. & Valacich, J. S. (2008). Media, tasks and communication processes: A theory of media synchronicity. MIS Quarterly 32 (3), 575–600.

Hoch, J. E. and Kozlowski, S. W. J. 2014. Leading virtual teams: Hierarchical leadership, structural supports, and shared team leadership. Journal of Applied Psychology, 99, 3: 390–403.

Koivisto, S. & Vartiainen, M. 2008. Mitä rooleja tarvitaan hajautetun työn johtamisessa? Laadullinen tutkimus virtuaalitiimien vetäjien rooleista. Psykologia, 1, 27-43

Laurila, M. (2017). "Me ollaan kaikki samassa veneessä ja soudetaan yhdessä samaan suuntaan”: Esimiesten ja henkilöstön käsityksiä hyvästä muutosjohtajuudesta. Vaasa: Vaasan yliopisto.

Saarinen, J. 2016. Managing global virtual teams. Aalto yliopisto.

Walther, J. B (2012). Interaction through technological lenses: Computermediated communication and language. Journal of Language and Social
Psychology 31, 397–414

Marianne Laurila 2017
https://www.humap.com/blogi/2018/01/millaista-johtamista-organisaatiomme-tarvitsee-tana-vuonna/
Full transcript