Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PERFORMANCE, HAPPENING I BODY ART JAKO FORMY SZTUKI ŻYWEJ

No description
by

Palinka Palinka

on 9 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PERFORMANCE, HAPPENING I BODY ART JAKO FORMY SZTUKI ŻYWEJ

performance
Czym jest sztuka żywa?
Sztuka żywa to ogólne określenie kilku nurtów we współczesnej sztuce, które skupiają się na człowieku i zawierają istotny element improwizacji. W centrum sztuki żywej znajduje się osoba jako źródło ekspresji i sensów artystycznych. Kluczową kategorią jest tu „ożywienie”, które stanowi wyraźny kontrast wobec artyzmu martwego, reprezentowanego przez tradycyjne malarstwo, rzeźbę czy fotografię. Sztuka żywa nie polega jednak jedynie na włączeniu elementu ruchu czy żywej mowy do dzieła, ale na zaaranżowaniu swoistego spektaklu, odbywającego się „tu i teraz”, a więc na zdarzeniu jednostkowym i niepowtarzalnym. Formami sztuki żywej są:
happening, performance i body art.
Można powiedzieć, że wszystkie wyrastają ze wspólnego źródła – ruchów awangardowych początku XX wieku, zwłaszcza z dadaizmu.
HAPPENING

Happening (z języka angielskiego "zdarzenie") jest awangardową forma sztuki w dziedzinach takich jak: plastyka, teatr, muzyka. Polega na spontanicznych działaniach, sytuacjach i wydarzeniach wywołanych lub w zarysach zaprojektowanych przez twórcę-reżysera spektaklu. Włącza w akt artystyczny odbiorcę, dopuszcza w szerokim zakresie ingerencję przypadku i indywidualne działania wykonawców, jak i odbiorców. Forma ta jest stosunkowo najbardziej zbliżona do teatru, a jej największa popularność przypadła na lata 60. Można tu wymienić dzieła
Johna Cage’a, Allana Kaprowa czy Tadeusza Kantora.
Happeningi polskiego artysty opierały się na szczególnej kombinacji przeszłości, pamięci i wątków autobiograficznych („Umarła klasa”, „Wielopole, Wielopole”, „Dziś są moje urodziny”).


Historia i twórcy form sztuki żywej
happening
PERFORMANCE
Z kolei performance wyodrębnił się z happeningu. Zakłada on większy udział indywidualnego artysty i jego ciała. Jest to sytuacja artystyczna, której przedmiotem i podmiotem jest ciało performera w określonym kontekście czasu, przestrzeni i własnych ograniczeń.
Artysta występujący przed publicznością jest zarówno twórcą jak i materią sztuki. Elementem performance może być właściwie każdy przedmiot, pojęcie, obiekt lub temat wskazany
czy zasugerowany przez artystę w trakcie
wystąpienia. Bardzo często performance
wykorzystuje elementy ludzkiej
seksualności – nagości w kontekście erotyki.
BODY ART

Body art to działanie artystyczne wykonywane na żywym ciele, traktowanym jako materiał i środek lub rodzaj medium czy aktora odgrywającego określoną rolę. Może to być forma spektaklu gimnastycznego, żywej rzeźby, malowania ciała, a nawet kaleczenia go. Ciało staje się tu komunikatem, żywym tekstem i żywym przekazem. Formą body artu może być na przykład tatuaż.


PERFORMANCE, HAPPENING I BODY ART JAKO FORMY SZTUKI ŻYWEJ
- wywodzi się genetycznie z malarstwa abstrakcyjnego ekspresjonizmu, którego twórcy rozumieli obraz jako zapis aktu twórczego – Jackson Pollock określał obraz mianem „areny”. Ważniejszy dla niego od obrazu miał być sam akt malowania.
- Yves Klein przeprowadzał akcje, podczas których modelki pokrywały swoje ciała błękitną farbą, a następnie, według jego wskazówek odciskały się na płótnie.
- Niki de Saint Phalle
umieszczała farbę na płótnie
przy pomocy strzelby.
Historia i twórcy form sztuki żywej
Słynnym performerem był
Joseph Beuys
, który w 1974 roku wystawił słynny prowokacyjny spektakl w Nowym Jorku, pt.: „Lubię Amerykę, Ameryka lubi mnie”.
Obecnie tę formę sztuki
uprawia np.

Alastair MacLennan.
Historia i twórcy form sztuki żywej
body art
Niektórzy powodowali skrajne doświadczenia, tak jak Chris Burden, który podczas jednej z akcji artystycznych dał się postrzelić w ramię.
Najbardziej radykalne działania prezentowali pod tym względem Akcjoniści Wiedeńscy. Akcjonizm wiedeński uznawany był jako przeciwny biegun społeczeństwa.
Charakterystyka form sztuki żywej
happening
Charakteryzuje się
bezpośredniością, otwartością formalną
, często z elementami
improwizacji
(choć powstawały również partytury happeningów), aktywizujące widza, często jako wyraz nieskrępowanej ekspresji twórczej, i otwarcia formuły dzieła, wprowadzenia akcji w czasie (happening wywodzący się z plastyki), wprowadzenia elementu amatorskiego (happening wywodzący się z teatru). W swoim przebiegu może być połączeniem akcji – czynności z przedmiotami, obiektami (często specjalnie do tego celu spreparowanymi),
wytwarzaniem dźwięków
. Happening może wynikać również ze specyfiki miejsca (np.: anektowanie elementów natury) itp.
Dla wielu dziedzin sztuki (plastyka, teatr, muzyka) stał się ożywczą formułą rozszerzającą obszar wąskich specjalności, realizując dzieła multimedialne i polisensoryczne. Happeningi powstały jako wynik wspólnej pracy artystów różnych dziedzin (na początku związanych z plastyką i sceną muzyczną) przy aktywnym, współuczestniczącym udziale publiczności. Pierwsze realizowane były w instytucjach sztuki, później jako
wydarzenia w przestrzeni: miasta, ulicy, lotniska itp.
Początkowo jako niezależna forma sztuki, z czasem stał się
narzędziem komunikacji społecznej
czy wyrazem postawy politycznej, jak również formą zwracania uwagi na jakiś
problem.

Charakterystyka form sztuki żywej
perfomance
Performance uważany jest za sztukę żywą rozumianą dwojako: z jednej strony jako osobisty, personalny pokaz artysty przed publicznością i bezpośredni z nią kontakt, z drugiej – jako sprzeciw wobec tego, co skonwencjonalizowane. Choć obecnie bliższy jest sztukom nietrwałym, jak teatr, swe korzenie zawdzięcza tradycji malarstwa gestu Jacksona Pollocka, który wyeksponował akt malowania, sam proces malarski, co później rozwinęli jego następcy usuwając płótno, a w miejsce dzieła jako rezultatu twórczego umieścili sam proces tworzenia nieowocujący żadnym materialnym dziełem sztuki. Obecnie jedyną namacalną pozostałością z przedstawienia jest materiał filmowy, fotograficzny itp.
Charakterystyka form sztuki żywej
body art
Body art traktuje człowieka jako jedność umysłu i ciała, czym odróżnia się od tradycyjnych sztuk operujących ciałem, jak np. teatr. Aktor wykorzystuje swoje ciało jako narzędzie do wyrażania przeżyć fikcyjnej postaci, natomiast artyści tworzący w nurcie body artu badają relacje między ich własną fizycznością a ich własną psychiką, traktując działania artystyczne jako swoiste źródło samopoznania. Wyjątkowo gwałtowny charakter miały przedstawienia akcjonistów wiedeńskich. Były one bulwersujące do tego stopnia, że niektórym jego twórcom wytoczono sprawy sądowe za okrucieństwo i obrazę moralności. Słynne były zwłaszcza ponure inscenizacje Hermana Nitscha, podobne do mszy satanistycznych, podczas których uczestnicy rytuału patroszyli zwierzęta ofiarne, a następnie smarowali ciała ich krwią.
Przykłady form współczesnej sztuki żywej
John Cage „skomponował” utwór 4'33" – 4 minuty 33 sekundy ciszy.
Podczas premiery wykonawca zamknął pianino na początku i otworzył
na koniec utworu. Publiczność została skonfrontowana z nicością,
która jednak nie była zupełnie „pusta” – sala wypełniona była,
normalnie niesłyszalnymi odgłosami wydawanymi przez
publiczność – „wykonanie” utworu zostało przerzucone na nią.


Przykłady form współczesnej sztuki żywej
Podobnie postąpił Klein – zaprosił gości na wernisaż do galerii, z której wcześniej wyniósł wszystko, co tylko dało się wynieść. Tutaj również publiczność stanęła sama wobec siebie – wobec braku dzieła sama stała się dziełem.
Przykłady form współczesnej sztuki żywej
Tadeusz Kantor "Umarła klasa"
Happening Teatru Bezpańskiego (Ruda Śląska) pt "Wskrzeszamy Kantora"
Przykłady form współczesnej sztuki żywej
body art wg:

Giny Pane Orlan
PRACĘ WYKONALI:

PAULINA MIGURSKA
MICHAŁ LEKS

III B LO
Full transcript