Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Barnahus Prezi

Presentation av BarnaHus
by

Peter Wide

on 2 August 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Barnahus Prezi

Här är Sara.
Saras mamma har
en ny pojkvän som gör Sara illa.
Skola
Det gör så ont att
Sara vill berätta...
Bla blo bla...
Skolkuratorn
vill hjälpa Sara. Hon ringer till socialtjänsten och pratar med Karin.
Sara får komma
till Barnahus, där
hon ska få hjälp med
det som gör ont.
Sara berättar för
Lisa, skolans kurator.
...och här kommer Anna som faktiskt är polis!
Anna vill gärna höra Sara berätta.
Nu får Sara träffa
doktorn. Även han
ska hjälpa Sara.
Senare får Sara träffa
mamma och pappa
tillsammans
med Karin från
socialtjänsten.
Karin ska hjälpa dem att
planera för vad som
händer efter Barnahus.
Det här kommer att bli bra,
känner Sara!
Barnets resa på Barnahus
Anmälan
Samråd
Förmöte
Polisförhör
Eftermöte
Läkarundersökning
Krissamtal
Ev. behandling
Fortsatta utredningar
ev. förhandling i domstol
Samråd
Multiprofessionell samverkan

Alla inblandade aktörer kring barnet möts vid ett och samma tillfälle, på Barnahus.
Förhöret
Civilklädda barnutredare

Övrig personal i medhörningsrummet

Samverkan, före - under - efter
Avslut
Barnläkare

Rättsläkare

Uroterapeut

Ev. gynekolog
Polisen förhör den misstänkte
Socialtjänsten möter föräldrar och gör skyddsbedömning.
Juridisk och social process löper vidare...
Familjen kallas till Barnahus för uppföljning
Ev. remiss till BUP/kommunalt stöd
Team-samverkan
Socialtjänst i nio kommuner
Åklagarkammaren
Polismyndigheten
Barn- och ungdomspsykiatrin
Barn- och ungdomssjukhuset
Rättsmedicinalverket
Kvinnokliniken
Barnahus erbjuder
En fysiskt och psykiskt trygg miljö, där vuxna kommer till barnet istället för tvärtom.

Ett samlat omhändertagade av vuxna som arbetar mot samma mål med barnet i fokus!

En helhetslösning för de insatser som är tänkta att ge barnet; skydd, stöd, behandling och upprättelse.
Vinster med samverkan
Organisation
Styrgrupp
Arbetsgrupp
Barnahusteam
Samverkansavtal
Barnahus
Regeringsuppdrag 2005:
Socialstyrelsen, Rättsmedicinalverket,
Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten.
Barnahus i Linköping startade 2005
I Sverige finns 30-tal Barnahus
Övriga Norden
I USA: Children´s Advocacy Center
Barn och ungdomar 0-18 år som misstänks vara utsatta för fysisk misshandel, i nära relation.
Barn och ungdomar 0-18 år som misstänks vara utsatta för sexuella övergrepp, oavsett relation.
Barn och ungdomar 0-18 år som utsätter andra för sexuella handlingar.
Barn och ungdomar 0-18 år som upplevt våld mellan vuxna i familjen.
Målgrupp
Vi vill tacka för att ni visat intresse för vårt arbete med utsatta barn, som Sara.
All tillgänglig information
Olika professioner fångar olika perspektiv
Samplanering - ej mellan stolar...
Aktsamhet/varsamhet när barn far illa
Skyndsam handläggning
Rutiner för samverkan
Siri som jobbar på Barnahus hälsar Sara välkommen!
Sara får vänta en stund, i ett rum där hon kan spela spel, läsa och leka.
När Sara pratar med Anna, sitter åklagare,
socialtjänsten och Siri i ett rum bredvid och tittar på. Där sitter också någon som kallas särskild företrädare som är där istället för mamma och pappa. Sara kan inte se dem,
men får veta att de är där.
Bi ba bobi ba
LÄKARUNDERSÖKNINGEN

Siri berättar att Sara ska få träffa Anna...
Några dagar senare får Sara och mamma och pappa komma till Barnahus och träffa Siri. Då kan man prata om svåra saker som gör ont.
Full transcript