Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Przedsiębiorczość: Grupy Społeczne

No description
by

Jagoda Rapsiewicz

on 6 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Przedsiębiorczość: Grupy Społeczne

Grupa to zbiorowość, której członkowie są połączeni różnymi zależnościami. Ze względu na współpracę wewnętrzną grupy ludzi można podzielić na: -grupy niespołeczne, czyli takie, których członkowie znajdujący się w tym samym miejscu i czasie nie wspóldziałają ze sobą, a na ich zachowanie ma wpływ jedynie obecność innych (np. pasażerowie samolotu); -grupy społeczne, których członkowie współdziałają ze sobą lub współzależą od siebie w zaspokajaniu potrzeb i osiąganiu celów, muszą więc na sobie polegać (np. członkowie drużyny piłkarskiej) Cechy grupy społecznej: przynajmniej 3 osoby wartości odrębność wspólne cele, zainteresowania, interesy, potrzeby Więź społeczna to akceptowane przez jednostkę poczucie przynależności, uczestnictwa i łączności z członkami określonej zbiorowości. Więzi społeczne dzileimy na:
- o charakterze naturalnym, na przykład więzi w rodzinie lub środowisku lokalnym;
-zrzeszeniowe, na przykład więzi łączące członków organizacji społecznej, przedsiębiorstwa lub państwa wynikające z przyjętych i akceptowanych norm prawnych;
-stanowione (narzucone), na przykład żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową. Grupy społeczne można klasyfikować, biorąc pod uwagę różne kryteria. ze względu na wielkość:
- małe
-duże ze względu na ograniczenia dotyczące liczby członków:
-ekskluzywne (zamknięte, np. subkultury)
-ograniczone (organizacje młodzieżowe, polityczne, społeczne i gospodarcze)
-inkluzywne (otwarte, np. uczestnicy manifestacji, widownia w teatrze, kibice meczu) ze względu na stopień sformalizowania:
-formalne, których struktura, cel i normy są prawnie określone, a więzi mają zazwyczaj charakter bezosobowy (np. partie polityczne, fundacje, przedsiębiorstwa)
-nieformalne, funkcjonujące najczęściej według norm zwyczajowych; cechują się więziami o charakterze osobistym i nieformalną strukturą wewnętrzną (np. subkultury młodzieżowe) -grupy celowe, które są tworzone dla realizacji określonych zadań (np. fundacja, grupa uczniów przygotowujących projekt) -grupy terytorialne, które tworzą mieszkańcy jakiegoś terenu (np. danego miasta, wsi) Grupa Społeczna Role społeczne - zestaw wskazówek jak zachowywać się w danej sytuacji. Ludzie uczą się odgrywania swoich ról w rodzinie, grupie rówieśniczej, środowisku lokalnym, szkole, pod wpływem mediów, a także poprzez samokształcenie. Od właściwego odgrywania roli w dużym stopniu zależy pozycja człowieka w danej społeczności. Człowiek przyjmuje postawę aktora, kiedy wykonuje sensowną czynność, wynikającą z przyjętych przez niego wartości Dla właściwego funkcjonowania grup społecznych, zwłaszcza o charakterze formalnym (np. przedsiębiorstwo, organizacje społeczne i polityczne, szkoła) niezbędne są role organizacyjne. Wynikają one ze struktury instytucji. Są to m.in. role dyrektora, kierownika i pracownika. Sposoby ich odgrywania określa na przykład kontrakt menedżerski zawarty między właścicielem firmy a jej dyrektorem lub zakres obowiązków, jaki otrzymuje nowo zatrudniny pracownik z chwilą podpisania umowy o pracę. Temat: Organizacja i struktura grupy społecznej. 1.Grupa to co najmniej trzy osoby połączone więziami społecznymi, mające wspólne wartości, zadania, cele i interesy. Cechą grupy jest jej odrębność względem innych grup. 2.Wyróżnia się grupy:
-małe i duże;
-ekskluzywne, ograniczone i inkluzywne;
-formalne i nieformalne;
-celowe;
-terytorialne. 3. Odgrywane role społeczne określają tożsamośc oraz pozycję społeczną jednostki.
Full transcript