Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Project decompositie SBS en WBS

Systems engineering: Wat is Systems Engineering, een Work- en een System Breakdown Structure en hoe begin je hier dan mee? Aan de hand van een praktisch voorbeeld wordt in deze Prezi het principe-antwoord op deze vragen gegeven.
by

Tom de Jong

on 14 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Project decompositie SBS en WBS

Wat is een
Work Breakdown Structure
?

Een project gerelateerde hiërarchische opdeling van de activiteiten binnen het project om
inzicht
te verschaffen in de
complexiteit
van het
project
.

Waarom zou je een
WBS
opstellen?

Betere beheersing van het project

Kwaliteit
activiteiten gestructureerd verifieren en valideren
Risico
de risico’s gestructureerd beheersen
Tijd

de

planning structureren (filteren!!!)
Organisatie
er zijn werkpakket houders, schept duidelijkheid
Informatie
alle gegevens structureren
Geld
het opdelen in makkelijk meetbare eenheden

Hoe begin je aan een Work Breakdown Structure?
Stap 1

Het project opdelen in een
Project Breakdown Structure
(PBS)

door het benoemen van de
hoofdfasen
van het project
Bijvoorbeeld
Fase 1

Tenderfase
Fase 2

Ontwerpfase
Fase 3

Sloop en bouwrijpmaken fase
Fase 4

Realisatiefase
Fase 5

Opleverfase
Fase 6

Onderhoudsfase
Fase 7

Administratie en management
Stap 2
Het bepalen van de
sub fasen
van het project
Bijvoorbeeld
Fase 1 Tenderfase
Fase 1.1 Ontwerp
Fase 1.2 Calculatie
Fase 1.3 Aanbieding

Fase 2 Ontwerpfase
Fase 2.1 Definitief ontwerp
Fase 2.2 Vergunningen
Fase 2.2 Uitvoeringsgereed ontwerp

Fase 3 Sloop en bouwrijpmaken fase
Fase 3.1 Verhuizen bestaande functionaliteiten
Fase 3.2 Sloopwerk en sanering
Fase 3.3 Terreinwerkzaamheden

Fase 4 Realisatiefase gebouw A
Fase 4.1: Onderbouw
Fase 4.2: Constructie bovenbouw
Fase 4.3: Gevel en dak
Fase 4.4: Ruwe afbouw
Fase 4.5: Fijne afbouw
Fase 4.6: Elektrotechnische installaties
Fase 4.7: Werktuigkundige installaties

Fase 5 Realisatiefase gebouw B
Fase 5.1: Onderbouw
Fase 5.2: Constructie bovenbouw
Fase 5.3: Gevel en dak
Fase 5.4: Ruwe afbouw
Fase 5.5: Fijne afbouw
Fase 5.6: Elektrotechnische installaties
Fase 5.7: Werktuigkundige installaties

Fase 6 Realisatiefase Terrein
Fase 6.1: Grondwerk
Fase 6.2: Afbouw en installaties

Fase 7 Onderhoudsfase
Fase 7.1 Onderhoud

Fase 8

Administratie en management
Stap 3
Het bepalen van de
activiteiten
per subfase.

Op dit niveau kan een werkpakket ontstaan.


Bijvoorbeeld
Fase 4 Realisatiefase gebouw A
Fase 4.1: Onderbouw
Activiteit 1: Grondwerk
Activiteit 2: Aanbrengen funderingspalen
Activiteit 3: Realisatie betonwerk fundering
Activiteit 4: Realisatie betonwerk kelderwanden

Fase 4.2: Constructie bovenbouw
Activiteit 1: Aanbrengen staalconstructie
Activiteit 2: Aanbrengen kernwanden
Activiteit 3: Aanbrengen verdiepingsvloeren

Fase 4.3: Gevel en dak
Activiteit 1: Aanbrengen elementengevel
Activiteit 2: Aanbrengen kozijnen
Activiteit 3: Aanbrengen dakbedekking
Activiteit 4: Aanbrengen afwerkingen

Fase 4.4: Ruwe afbouw
Activiteit 1: Aanbrengen steenachtige binnenwanden
Activiteit 2: Aanbrengen afwerkvloeren
Activiteit 3: Aanbrengen stucwerk

Fase 4.5: Fijne afbouw
Activiteit 1: Aanbrengen systeemplafonds
Activiteit 2: Aanbrengen vloerbedekkingen
Activiteit 3: Aanbrengen systeemwanden
Activiteit 4: Aanbrengen binnendeuren

Fase 4.6: Elektrotechnische installaties
Activiteit 1: Aanbrengen krachtstroom installatie
Activiteit 2: Aanbrengen brandbeveiligingsinstallatie
Activiteit 3: Aanbrengen Data installaties
Activiteit 4: Aanbrengen verlichtingsinstallaties

Fase 4.7: Werktuigkundige installaties
Activiteit 1: Aanbrengen rioleringsinstallatie
Activiteit 2: Aanbrengen waterinstallatie
Activiteit 3: Aanbrengen gasinstallaties
Activiteit 4: Aanbrengen ventilatieinstallaties
Stap 5
Aan iedere fase dient een verantwoordelijke projectteammedewerker te worden gekoppeld. Hierdoor onstaat de
Organization Break Struture (OBS)
Aan iedere subfase dient een verantwoordelijke
projectteammedewerker te worden gekoppeld.
Aan iedere activiteit dient een verantwoordelijke projectteammedewerker te worden gekoppeld.
gekoppeld.
Hierna kan de koppeling gemaakt worden tussen de activiteit en de technische breakdown: de
"System Breakdown Structure" *
.

Dit door middel van het toevoegen van een objectnummer aan elke activiteitcode.

Op deze wijze ontstaat de
"Werkpakketcode"
Dit resulteert in de volgende tabel
Work Breakdown Structure
Per
"Werkpakket"
kunnen nu gericht de volgende aspecten worden gespecificeerd:

Verantwoordelijke projectteam-
medewerker
;
Raakvlakken
met overige activiteiten;
Financiële
waarde
(kosten + opbrengsten);
Planning
sregels voorbereiding en uitvoering;
Bijbehorende
risico
's;
Bijbehorende
eisen
en V&V documenten.
Stap 6
Bijvoorbeeld:

WBS
SBS
Omschrijving
4.1-A-1 11 Grondwerk
Stap 4
Per activiteit kan er nu
een code
worden gegenereerd.
Deze code bestaat uit de fase, de subfase, de locatie en het activiteitnummer.
Bijvoorbeeld

WBS code

Fase Subfase Locatie Nummer

4 1 A 1
Wat kun je
nu verder
doen
met deze WBS?
Het structureren en bewaken van het gehele project:

Interne en externe
communicatie
;
De
verificatie en validatie
(V&V) van alle eisen;
Alle
documenten
(tek/berek, rapporten, schema's, notulen, etc.);
De
planningen
;
Het
termijnschema
;
De
begrotingen
;
Het
kwaliteit
smanagement;
De
veiligheid
sprotocollen;
WBS
System Breakdown Structure
SBS
Wat is een
System Breakdown Structure
?
De System Breakdown Structure is een
opdeling van het systeem
in beheersbare
objecten
(systeemonderdelen). De SBS, ook omschreven als systeemdecompositie of
objectenboom
, groeit naarmate het ontwerp verder wordt gedetailleerd.
Waarom zou je een
SBS
opstellen?
Een beter
overzicht
te verkrijgen in grote hoeveelheden
informatie.


Wat is nu een Systeem?
Een project of
bouwwerk
wordt gezien als een systeem, dat omgeven is door andere, bestaande systemen (de projectomgeving).
Een systeem omvat alle onderdelen die
fysiek achterblijven
die worden beschouwd als het opgeleverde werk
Dit kan dus zijn:
Kantoorgebouw
Kanaal
Brug
Tunnel
Woning
Renovatie
Spoorlijn
Snelweg
Een subsysteem bestaat uit
objecten
Objecten bestaan uit
componenten
Componenten bestaan uit
elementen
Decompositie (opdeling) van een:
Een systeem bestaat uit
subsystemen
Een voorbeeld hiervan:
Systeem
Bouwproject
Subsysteem
W installatie
Object
Gas installatie
Component
Leidingwerk
Element
Koppeling
Met deze opdeling ontstaat de technische opdeling van de totale scope van het systeem.


Het
aantal niveaus
binnen de SBS is afhankelijk van:
De
complexiteit
van het project
De mate waarin het
uitgewerkt
is
De
behoefte
van het projectteam
Dit vormt de
SBS
Een voorbeeld SBS
Systeem
Subsysteem
Object
Wat kun je nu verder doen met deze SBS:
Alle
eisen
en
functies
koppelen aan structuur;
Het
technisch ontwerp
structureren;
De
verificatie
en
validatie
structureren;
De
raakvlakken
tussen onderlinge systemen, subsystemen en objecten benoemen;
Een koppeling te maken met de
activiteitenboom
oftewel:
Systeem
Work Breakdown Structure
(WBS)
Zijn er vragen?
D E C O M P O S I T I E
SBS
Component
WBS
Eis
Functie
Object
Systeem
Raakvlak
V-model
Verificatie
Validatie
Afwijking
Werkpakket
?
Activiteitenboom
Objectenboom
Decomponeren
VMX
UAV-GC
Stakeholder
Full transcript