Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TEMA: “MËSIMDHËNIA TRADICIONALE DHE MËSIMDHËNIA BASHKËKOHOR

No description
by

Shani Hoti

on 12 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TEMA: “MËSIMDHËNIA TRADICIONALE DHE MËSIMDHËNIA BASHKËKOHOR

Hyrje
Të flasësh dhe të përpiqesh të bësh krahasime mes mësimdhënies tradicionale dhe mësimdhënies bashkëkohore thënë realisht është shumë vështirë. Sepse janë koncepte shumë të gjëra, dhe secila nga to i ka përparësitë dhe të metat e saj, cila më shumë e cila më pak

Format mësimore të mësimdhënies tradicionale
1.1 Forma frontale
“Kjo formë e punës mësimore karakterizohet nga organizimi i përbashkët I mësimit me të gjithë nxënësit e një klase, në kohë të njëjtë dhe ka karakter të punës kolektive. Me këtë formë puna mësimore zhvillohet në tërë klasën, nën udhëheqjen e mësimdhënësit.

Karakteristikat e formës frontale të punës mësimore
Punë me tërë klasën;
E njëjta kohë;
Të njëjtat kushte për mësim;
Udhëheq mësimdhënësi;
Mësimi është i drejtpërdrejtë;
Komunikimi bëhet kryesisht ndërmjet mësimdhënësit dhe nxënësve

Metodat e mësimdhënies tradicionale
Në kuadër të metodave të mësimdhënies tradicionale do të trajtohen këto metoda:
Mësimi ligjërimor;
Mësimi ligjërimor demonstrativ;
Mësimi katekëtik dhe
Mësimi majuetik.

Mësimi ligjërimor
Mësimi ligjërimor është një nga sistemet më të hershme mësimore. Për të përdoren edhe emërtimë të tjera, siç janë: mësimi dogmatik, mësimi verbal, docim ex katedra, etj. Kjo metodë e ka zanafillën në të kaluarën e hershme (shek. XVIII-XIX), por mjerisht është ruajtur dhe përdoret edhe në ditët e sotme, kryesisht të mësimdhënësit të cilën në punën e tyre ende janë të ngrakuar me pikëpamjet e shkollës së vjetër.

Mësimi ligjërimor – demonstrativ
Në këtë metodë mësimdhënësi ligjërimin verbal e shoqëron me demonstrim, vizatim dhe me shkrim në dërrasën e zezë dhe për këtë arsye emërtimi i mëparshëm i mësimit ligjërimor është zgjeruar në mësim ligjërimor – demonstrativ. Për këtë përdorën edhe shprehje të tjera, siç janë: mësimi ligjërimor-demonstrativ, ose mësimi ligjërimor – ilustrativ.

Struktura e orës mësimore në mësimdhënien tradicionale

Ora mësimore fillon me pjesën hyrëse, pastaj vjen pjesa kryesore e orës mësimore, të cilës edhe i kushtohet më shumë kohë, dhe pjesa përfundimtare e orës së mësimit.


Pjesa hyrëse e orës mësimore
Pjesa kryesore e orës mësimore
Pjesa përfundimtare e orës mësimore
GOAL!
“MËSIMDHËNIA TRADICIONALE DHE

MËSIMDHËNIA BASHKËKOHORE. MËSIMDHËNËSI EFEKTIV”

Ju faleminderit!
Video
Full transcript