Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rozmnażanie i rozwój zwierząt

No description
by

Dawid Szymański

on 31 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rozmnażanie i rozwój zwierząt

Rozmnażanie i rozwój zwierząt
FONTS
Rozmnażanie i rozwój
Rozmnażanie-Proces powstawania nowych osobników z organizmów rodzicielskich-prowadzi do zwiększenia liczby przedstawicieli danego gatunku.
Rozwój-wszystkie zmiany zachodzące w ciagu życia danego organizmu.
Rozmnażanie bezpłciowe
-Odbywa się bez udziału gamet.
-Organizm potomny jest pod względem genetycznym identyczny z organizmem rodzicielskim więc nie zwiększa się różnorodność genetyczna.
-Ograniczona zdolność przystosowania się zwierzat do zmieniajacych się warunków środowiska.
-Pozwala na zwiększenie osobników w krótkim czasie i tym samym na szybsze rozprzestrzenianie się gatunku na danym obszarze.
Rozmnażanie bezpłciowe odbywa się przez podział badź pączkowanie.
Podział-proces,w którego trakcie jeden osobnik dzieli się na osobniki potomne.Wyróżnia się:


- podział podłużny- u ukwiałów
- podział poprzeczny- u części wirków i pierścienic.
Strobilizacja
-Występuje u parzydełkowców,w których cyklu rozwojowym występuje postać polipa i meduzy
-W wynku poprzecznych podziałów polipa powstają potomne meduzy,które stopniowo oddzielaja się od niego.
Fragmentacja ciała
-Rozpad organizmu
macierzystego na różnej
wielkości części,
z których
powstają organizmy
potomne
.
Pączkowanie
Tworzenie się uwypuklenia,które stopniowo rośnie,upodobniajac się do organizmu rodzicielskiego.
Regeneracja
-Umiejętność odtwarzania utraconej części ciała.
-Z niewielkiego fragmentu ciała odbudowuje się cały organizm.
Wielozarodkowość(poliembrionia)
Zdolność do wytwarzania wielu osobników potomnych z jednego zarodka(na drodze rozmnażania płciowego)
Partenogeneza-dzieworództwo
-Rozwój komórki jajowej bez zapłodnienia.
Wyróżniamy:
stałą
okolicznościową
cykliczną
Stała-jest jedyna forma rozmnażania
płciowego danej grupy zwierzat.
Okolicznościowa-występuje tylko w określoych
warunkach środowiska.
Cykliczna-jeden z etapów cyklu rozwojowego
Heterogonia
Występowanie w cyklu rozwojowym:
pokolenia rozmnażającego się z udziałem samców
pokolenia rozmnażającego się partenogenetycznie
ETAPY ROZWOJU ORGANIZMU:

Zapłodnienie-poczatek istnienia nowego organizmu.
Wtedy zaczyna się
ontogeneza
, czyli rozwój osobniczy.
Dzieli się ona na:
Rozwój zarodkowy
Rozwój pozazarodkowy
Rozwój zarodkowy(embrionalny)
-rozpoczyna się w momencie zapłodnienia młodego organizmu-powstaje diploidalna zygota.
W przebiegu rozwoju zarodkowego wyróżnia się trzy etapy:
bruzdkowanie
gastrulację
organogenezę
Bruzdkowanie
Polega na podziałach mitotycznych zygoty
Gastrulacja
Polega na powstaniu tzw. listków zarodkowych :
ektoderma
endoderma
mezoderma
Organogeneza
Z poszczególnych listków zarodkowych rozwijają się
tkanki, następnie narządy i układy narządów.
Ektoderma :
nabłonek pokrywajacy ciało
gruczoły skórne
układ nerwowy
narzady zmysłów
odcinek jelita(poczatkowy i końcowy)
przysadka mózgowa
rdzeń nadnerczy
Mezoderma :
skóra właściwa
szkielet wewnętrzny
mięśnie szkieletowe
układ moczowy i płciowy
układ krwionośny
kora nadnerczy
Endoderma :
nabłonek wyścielajacy środkowy odcinek przewodu pokarmowego i oddechowego
ucho środkowe
gruczoły układu pokarmowego
Jajo bezżółtkowe lub skąpożółtkowe-bruzdkowanie całkowite równomierne-blastula

Jajo średniożółtkowe-bruzdkowanie całkowite nierównomierne-blastula
Jajo bogatożółtkowe telolecytalne-bruzdkowanie częściowe tarczowe-blastula
Jajo bogatożółtkowe centrolecytalne-bruzdkowanie powierzchniowe-blastoderma.
Wtórna jama ciała
u pierwoustych i wtóroustych
U pierwoustych:

Mezoderma-powstaje z komórek ektodermy,które-po przedostaniu się do jamy blastocelu-zaczynaja się namnażać,tworzac ułożone w szeregach pęcherzyki.Ich wnętrza stanowia wtórna jamę ciała.
U wtóroustych
Mezoderma-powstaje z endodermy,a dokładnie-z bocznych uwypukleń ściany prajelita,które oddzielaja się jako dwa odrębne woreczki.Ich ściany to mezoderma,natomiast wnętrze-celoma.
U zwierząt jajorodnych rozwój zarodkowy zachodzi poza organizmem matki, u zwierząt jajożyworodnych i żyworodnych w drogach rodnych samicy, z tym, że organizmy żyworodne otrzymują substancje odżywcze i tlen od matki za pośrednictwem łożyska
W rozwoju prostym:
młode zwierzę jest bardzo podobne do osobnika dorosłego
prowadzi identyczny tryb życia jak on
rozwój osobników potomnych polega na wzroście organizmu i dojrzewaniu narzadów rozrodczych
Rozwój pozazarodkowy:
prosty
złożony

W rozwoju złożonym:
występuje larwa,która dopiero po przeobrażeniu /metamorfozie/ przybiera postać i tryb życia organizmu dorosłego.
Dziękuję za wysłuchanie prezentacji
Klaudia Głaz
Full transcript