Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Önyargı ve ayrımcılık insanlığın karşı karşıya olduğu en büy

No description
by

Yasemin Abayhan

on 11 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Önyargı ve ayrımcılık insanlığın karşı karşıya olduğu en büy

Önyargı ve ayrımcılık insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan ikisidir.
-İnsandışılaştırma!

-Soykırım ve fiziksel şiddet!

-Zaman içinde sabit!

-Kültürel bağlamda rasyonalize edilebilir!

*16.yy.'da Konfüçyus'a bağlı bir alim Cizvit rahiplerini şu şekilde tanımlar:
"Bu 'Okyanus Adamları' çukura kaçan gözleri ve karga burunlarıyla birer hayvandan farksızdır. (...) İnsan gibi gözükmelerine rağmen insana özgü hiçbir zihinsel yetiye sahip değildirler. En kaba saba köylü bile bunlardan çok daha fazla insandır. (...) Sabır gösterirseniz bu köylüyü eğitebilir ve ona insanca nasıl davranılacağını öğretebilirsiniz.
Ön yargıya maruz kalmak--> benlik değerinde düşmeye sebep olur!
Ön yargının hedefi konumundaki bireyler içindüşük benlik değeri lk çocukluk yıllarından itibaren düşme gösterir.
Clark & Clark'ın deneyi-->
Goldberg--> Kadınların da erkeklerden entelektüel olarak kendilerini aşağıda hissetmeleri!
"John T. McKay"
"Joan T. McKay"
Önyargının hedefi olan grupta önyargının öğrenilmesi!
Son dönem araştırmaları toplumsal değişiklikler ile beraber hedef ile kaynak grubun benlik değeri puanlarının birbirlerine yaklaştığını göstermektedir!
-Ayrımcı davranışlar içerisindeki en vahşi sonuçlar ırkçılıkta ortaya konmaktadır!
ABD--> Afrika kökenli Amerikalılar
Hispanikler
=
Yahudiler
Chinolar
Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren ırkçılık puanları azalmaktadır!
Gerçekten azaldı mı?
Modern Irkçılık Kuramı!
Araştırmalar bireylerin yalan söylediklerinin anlaşılacağı zamanlarda, grup içerisinde bir kişinin manipüle etmesi ile ırkçı davranmaya dönebilirler.
Özellikle de aynı ırktan olan bireyin hatasının rasyonalleştirilmesi önemlidir!
IAT!
Kontrol edilemeyen ölçümler!
-Gözlerinizi kapatın...

-Bir otobüs şoförü

-Çocuğu üniversiteye giden bir ev hanımı

-Başarılı bir doktor

Lippmann (1922)--> Kalıpyargı: Kafamızda taşıdığımız küçük resimler! --> Bilişseldir, kötü muameleye yol açmaz! Bireysel farklılıklar yok olur!
Önyargı: Bir grubun tüm üyelerine yönelik düşmanca, olumsuz tavır beslemek
Bir grubun üyelerine, yalnızca bu gruba üye oldukları için haksız bir şekide olumsuz ya da zarar verici eylemler sergilemek
Tutum!
Önyargı & Kalıpyargı & Ayrmcılık
Tutumun bileşenlerini hatırlayın!
Kalıpyargılar--> mutlaka kötü olması gerekmez!
dünyayı yalınlaştırmaya yarar!
Allport--> en düşük çaba yasası!
Spor, Irk ve Yükleme
Zihinsel kısa yolların istismarı bazen olumlu bir yükleme ile kendini gösterebilir!
"Basketbolcu Micheal Flick"
Kalıpyargı, Yükleme ve Cinsiyet
Kadınlar--> daha az ehil ve sevecen!
Evrim!
Önyargı ve Kalıpyargı tek başına bir sorun teşkil etmeyebilir.

Tutumun davranışsal bileşeni ayrımcılık süreci insani boyuttan çıkarabilir!
Bond ve ark.-->
Temas!
Ayrımcılık
Eşcinsellere Yönelik Ayrimcilik
ABD--> Bireylerin %81'i eşcinselliği bir "hastalık" olarak tanımlamaktadır.
Bireylerin %39'u eşcinsel bir doktora muayene olmakta sakınca görmediğini rapor etmiştir.
AIDS= Eşcinsellik!
Eşcinsellerin 5'de biri nefret suçuna maruz kalmaktadır, %68'i resmi yollarla süreci tebliğ edememektedir.

Bu suçların %88'i fiziksel saldırıyı ve cinsel istismarı içermektedir.
Fiziksel ve Zihinsel Engellilere Yönelik Ayrimcilik
"Hilkat Garibesi"!
Fiziksel engellilere yönelik
ayrımcılık--> yasadışı!
İhtiyaçlarını küçümseme!
Sahip oldukları engelin yeti sınırlılığını genişletme!
Zihinsel engelli bireylere yönelik ayrımcılık--> göz ardı etme!
Azınlık grubundaki bireylere "deli", "manyak", "ruh hastası!" demek
Önyargının Nedenleri
Önyargı evrimsel olabilir!
Önyargı öğrenilebilir.
Rohan & Zanna-->

daha eşitlikçi aileler--> eşitlikçi yetişkinler
daha önyargı düzeyi yüksek aileler--> daha az ön yargılı yetişkinler
Önyargının oluşumu
Jane Elliot deneyi!
Sosyal Kategorileme--> "biz" x "onlar"
İç-Grup Yanlılığı (Minimal Grup Paradigması--Sosyal Kimlik Kuramı)
Dış Grubun Homojenliği
Mantıksızlık
tutumun duygusal öğesi!
bilgi işleme farklı oluşu
Kalıpyargıların Kalıcılığı--> Kalıpyargılar kültürel inanışları yansıtırlar ve bir toplumda belirli bir kesim hakkında kolayca ayırdedilebilirler.
Kalıpyargılar zaman içinde tutarlıdır.

1951 yılında kalıpyargıların bazılarından rahatsız olmaz var.

Neden olabilir?
Kalıpyargının Etkinleşmesi--> Kalıpyargının etkinleşmesi dış grup üyesini algılanışı ve o kişiye yönelik davranış hızlıca değişmektedir.
Bireylerin örtük ön yargılarının sürecin değerlendirilmesinde rol oynaması söz konusudur!
Devine
Bilgi işlemenin merkezi ya da çevresel olmasına bağlı olarak kalıpyargının etkinleştirilmesi farklılaşır!
Toplumda olumsuz kalıpyargılar öğrenilier ve dağarcıkta durur. Birey bunları bastırmak için ektra bir çaba sarf eder.
Önyargıyı Mazur Gösterme-Bastırma Modeli:
ön yargıyı ifade etme isteği
olumlu benlik kavramını koruma ihtiyacı
Bu durum sürekli enerji harcamaya sebep olacağı için bireyler önyargılarını dile getirmeye devam ederler. Ancak bilişsel çelişki yaşamamak için ön yargılarınız mazur gösterirler!
Yanılsamalı Korelasyon
Birbiri ile ilişkisiz iki durum arasında ilişki olduğuna dair beklentimizi doğrulama.
Daha çok insanlar da olaylar ayırdedilebilir olduğunda ortaya çıkar!
"Sarışınlar aptaldır."
"Ama bak gerçekten öyle. Ne zaman bir sarışın ile tanışsam, saf olduklarını görüyorum."
Durumları beklentimiz ile paralel görüyoruz--> yeni bilgileri kurduğumuz yanılsamalı korelasyon nezdinde işlememiz!
Kalıpyargı nasıl değiştirilir?
Kalıpyargılar Değiştirilebilir mi?
Bilgi ile tersine güçlenir!
Çürütücü bilginin nasıl sunulduğu değiştirilmede önemlidir.
Yükleme yanlılıkları tüm insan grupları için gerçekleştirildiğinde--> kalıpyargı ve ayrımcılığa hizmet eder!
Temel Yükleme Hatası!
Yahudilerin dini imanı para!
Müslümanlar saldırgandır!
Siyahlar suça meyillidir!
Kalıpyargı Tehdidi!
Steele & Aronson
GRE yeteneği ölçer--> Beyaz > Siyah
GRE yeteneği ölçmez--> Beyaz =Siyah
Yeteneklerin ilerletilebilir olduğu

Olumlu bir başka kalıpyargının varlığı
azaltabilir!
Kurbanı Suçlamak
adil dünya inancı ile bağlantılıdır.
tecavüz mitleri!
Kendini Doğrulayan Kehanet
Word ve ark. 1974
Afrika Kökenli Amerikalının Mülakatı
Avrupa Kökenli Amerikalının Mülakatı
<
Gerçekçi Çatışma Kuramı
Kıt kaynaklar gruplar arası çatışmaya sebep olur. Bunun sonucunda da ön yargı ve ayrımcılık doğar.
Günah Keçisi Kuramı
Kendileri engellenmiş ya da mutsuz bireylerin saldırganlıklarını sevilmeyen, görünür ve görece güçsüz gruplara yöneltilmesi
Ayrimcilik Türleri
Yardım Etmeye Yanaşmama
Tokenizm
Pozitif Ayrımcılık
"Kadın, savaşlarda ve diğer toplumsal olaylarda sürekli güvercin görevi görürken günümüzde ifade özgürlüklerinden dolayı tutuklanan kadın sayısı binleri geçmiş durumda."
Haklı mı?
Önyargi ve Ayrimcilik Nasil Azaltilabilir?
Temas Hipotezi:
Bireylerin mensubu oldukları grupların tüm özelliklerini taşıyıp tımadıklarını birebir temas ile görmek mümkündür!
Kişiye rasyonel açıklama yapmanın hiçbir anlamı yoktur!

Aksine bireyin daha sert bir şekilde ayrımcılığa devam etmesine sebep olur.
"Bir tanısan seversin aslında!"
Karşılıklı bağımlılık!
Ortak Amaç!
Eşit Statü!
Birebir etkileşim ortamını yaratan sıcak candan bir ortam!
Dış grubun birden çok üyesi ile karşılaşmak!
Eşitlikle ilgili sosyal normlar
Bireysel farkındalık düzeyi!!
Full transcript